Az én Egyiptomom-Fotópályázat 2010

verslista_palyazatokA pályázat célja felhívni a figyelmet arra, milyen sokarcú, változatos a mai Egyiptom, melyben keveredik a történelem oly sok korszaka, és egy a miénktől teljesen különböző, ám mégis vonzó és sokszor titokzatos világ bontakozik ki az Egyiptomba érkező szeme előtt, a hazaival számos közös és sok eltérő vonást felmutatva, másrészt, hogy az amatőr fotósoknak e módon is segítsük interneten való megjelenésüket. (archív)

Kiíró: Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság, VPM, Verslista
Pályázat címe: “Az én Egyiptomom” – Fotók Egyiptomról.

Pályázhatnak: Magyarországon és határainkon túl élő 18. életévüket betöltött amatőr fotósok – kizárólag saját maguk által készített fotókkal.

Beérkezési határidő: 2010. február 12. péntek éjfél.
Kategória: fotó

A Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság, a Barátok Verslista és a Vizuális Pedagógiai Műhely pályázatot ír ki az alábbi témakörben: “Az én Egyiptomom” – Fotók Egyiptomról.

Célunk kettős: Egyrészt felhívni a figyelmet arra, milyen sokarcú, változatos a mai Egyiptom, melyben keveredik a történelem oly sok korszaka, és egy a miénktől teljesen különböző, ám mégis vonzó és sokszor titokzatos világ bontakozik ki az Egyiptomba érkező szeme előtt, a hazaival számos közös és sok eltérő vonást felmutatva,  ásrészt, hogy az amatőr fotósoknak e módon is segítsük interneten való megjelenésüket.

A pályázaton maximum 5 db fotóval lehet indulni.

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell egy aláírt, (személyi igazolványszámot, pontos lakcímet, teljes valódi nevet is tartalmazó) Nyilatkozatot a szerzőtől, miszerint a pályamű(vek) (fényképek) saját alkotása(i), és hozzájárul annak térítésmentes leközléséhez a Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság valamint a Barátok Verslista által fenntartott honlapokon, illetve a Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság és a Vizuális Pedagógiai Műhely esetlegesen nyomtatásban megjelenő kiadványaiban.

Beküldés: a pályázati anyagokat e-mailben (csatolt fájlként) várjuk – digitális géppel történő fotózás esetén jó minőségben, minimum 4 Megapixeles felbontásban; szkennelés esetén minimum 300 dpi-s felbontással beszkennelve az egyiptom@verslista.hu e-mail címre. Az e-mailben kérem szerepeljen a fotós neve, pontos lakcíme, ill. az, hogy a melyik fotó mit ábrázol., hol készült… Az e-mail tárgya legyen minden esetben: „Egyiptomi fotópályázat”!
Postai beküldés esetén a papírkép (rendes fotópapíron beküldve) mérete minimum 10×15 cm – max. A4-es méretű legyen. A beküldési cím: Barátok Verslista 8262, Badacsonytördemic, Római út 84. A borítékra kérem ráírni: „Egyiptomi fotópályázat”! A borítékban szerepeljen a fotós neve, pontos lakcíme, telefonszáma, email címe (ha van), ill. az, hogy melyik fotó mit ábrázol, hol készült…

A pályázatok beérkezését visszaigazoljuk! Ha ez nem történik meg 48 órán belül, akkor kérjük a beküldési cím leellenőrzését, hogy nincs-e elgépelve. Ha a cím jó, mégse történt visszaigazolás, úgy az attila@vpm.hu címre ismételjük meg a pályázat elküldését.
A szerzők nyilatkozatát (hogy saját alkotásukról/fotójukról van szó) a következő postai címre várjuk:
Vizuális Pedagógiai Műhely 8263. Badacsonytördemic, Római út 84.
A nyilatkozatnak legkésőbb 2010. február 19.-ig meg kell érkezniük a fenti címre.
A nyilatkozat faxon is elküldhető a 87/431-050-es faxszámra, de ebben az esetben is kérjük az aláírt Nyilatkozat elküldését postai úton legkésőbb február 19-ig. Aláírt, postán visszaküldött, a 4-es pontban felsorolt adatokat tartalmazó Nyilatkozat hiányában a beküldött fényképeket töröljük a pályázati anyagból.

Nevezési díj: 1.000 Ft/fotó. A nevezési díj beérkezési határideje 2009. február 12.
A nevezési díjakat a következő címre várjuk: Vizuális Pedagógiai Műhely 8263. Badacsonytördemic, Római út 84. A csekk közlemény rovatában kérjük feltűntetni: “Egyiptomi fotópályázat”
Azokat a fotókat, amelyek nevezési díja a határidőig nem érkezik be, töröljük a pályázatból.

7. Minden beküldött pályázat felkerül a beküldési határidő lejárta után a Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság most készülő  (www.mebt.hu) honlapjára.

Pályadíjak:

A beérkező fotókat zsűri értékeli.

Az első helyezett irodalmi kiadványokat kap 10 ezer Ft értékben, továbbá fotója megjelenik „Az én Egyiptomom – versek Egyiptomról” c. irodalmi pályázat anyagából készülő nyomtatott kiadvány borítóján.

A pályázat kiírói ill. támogatói Különdíjakat is kiadhatnak. A kiadványban további fotók is megjelenhetnek.

Eredményhirdetés: 2010. március 27-én lesz. A díjazottakat e-mail címükön értesítjük majd.
Helyszíne: Törökbálint, Művelődési Ház.

További információ az attila@vpm.hu címen kérhető.

További pályázatok