Balassi, a borok barátja rendezvényterv pályázat

Vitézek közt ülvén kedvem ellen sincsen jó borral teli pohár – Balassi, a borok barátja pályázat. A több évezredes múltban gyökerező mai magyar műveltség szerelmeseinek, az európai életérzés iránt fogékony fiataloknak legkedvesebb fesztiválja a Bálint napi Balassi-fesztivál. Az európai Balassi-kultusz központja – www.balassi.eu – pályázatot hirdet önkormányzatoknak, művelődési intézményeknek, könyvtáraknak, civil közösségeknek, az elithez tartozó vendéglátóhelyeknek a VIII. Bálint napi Balassi-fesztiválhoz – az európai életérzés ünnepéhez – kapcsolódó rendezvény megszervezésére. 2013-ban a fesztivál a költő műveiből a borokra utaló versrészleteket állítja az irodalombarátok érdeklődésének fénykörébe.

Igyunk, lakjunk egymással vígan, szeretetbül – írja Borivóknak való című versében a poéta.

Borbarátságának fölidézéséért a 2013. február 13-án, 14-én, 15-én, 16-án – szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton – sorra kerülő zenés irodalmi esteknek azokat a Balassi-verseket célszerű megjeleníteni, amelyekben Balassi a borokat hívja segítségül mondanivalójának ízes ábrázolásához. Ebben az évben is lehet a Balassi-emlékkarddal kitüntetett költők alkotásaiból válogatni, köztük a külföldi műfordítók alkotásaiból is.

A pályázat a rendezvény tervét kell, hogy tartalmazza, legföljebb 60 gépelt soros leírásban. Célszerű felsorolni a szereplők nevét, vázolni a rendezvény irodalmi anyagát.

A pályázat különösen ajánlott a borműveltséget gazdagító szervezeteknek, a borhagyományt fejlesztő civil egyesületeknek, valamint az igényes vendéglőknek.

Kiváltképp örömmel látják a kiírók a határon túli közösségek pályázatát: Zsolnától Nándorfehérvárig, Bukaresttől Bécsig. Ugyancsak bizakodással várja a kuratórium az Európa távolabbi részein lakó, és a tengerentúli magyar közösségek pályaművét. Újraalkothatják az élményt: “Mostan igyunk, lakjunk, vigadjunk, táncoljunk,/ távozzunk bánatunktul!”

A fesztiválrendezvényeknek egy közös mozzanatuk van: a 2013-ban Balassi-karddal kitüntetett magyar poéta és külföldi műfordító megnevezése a közönség előtt. Boros rendezvényeken az első koccintás ezen irodalmárok egészségére történik. A kitüntetettek nevét E-levélben kapja meg valamennyi pályázó előzetesen. A rendezvény többi része szabadon alakítható a pályázók ötletei, elképzelései szerint. Felhasználhatják a poéta verssorát: “Ki vígan lakozik vitéz barátjával.”

A pályaművet 2012. december 29-éig kell a balassi@balassi.eu címre eljuttatni. A legjobbnak talált három rendezvénytervet az európai Balassi-kultusz központja, a www.balassi.eu bemutatja a világhálón, emellett a szervezők és családtagjaik meghívóleveket kapnak a Bálint napi Balassi-fesztivál központi rendezvényére, a Balassi Bálint-emlékkard XVI. alkalommal történő átadására.

Figyelem! Fontos kitétel: ez a pályázat nem jár pénzmozgással. A jutalom egy különleges rendezvényen való részvétel, és az ottani kapcsolatteremtés lehetősége. Tehát az utazás és a Budapesten tartózkodás költségeit maguk a pályázók viselik, ehhez támogatást nem kapnak; a rendezvényen – amelyen ez a pályázat nem kerül szóba – a közönség soraiban foglalnak helyet. A kardátadás után találkozhatnak kiemelkedő magyar irodalmárokkal, zeneművészekkel, alkotó értelmiségiekkel.

 

További pályázatok