Barcsay-díj 2015

barcsay-díjAz évente odaítélt díjat 1989-ben, a Mester elhunyta után egy évvel Barcsay Erzsébet, Barcsay Jenő festőművész testvére alapította meg Közérdekű Közhasznú Felajánlásával. A Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítvány minden évben BARCSAY-DÍJAT adományoz, egyetemi tanulmányaikat már befejezett, pályakezdő fiatal művészeknek

2006-ban a Barcsay-jogutód Kónya házaspár létrehozta a Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítványt, mely a Magyar Képzőművészeti Egyetem által a művészeti anatómia tantárgyban kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatóknak adható Barcsay-jutalom mellett – immár attól teljesen függetlenül – minden évben BARCSAY-DÍJAT adományoz, egyetemi tanulmányaikat már befejezett, pályakezdő fiatal művészeknek, akik olyan kvalitásos alkotásokat hoznak létre, melyek méltó módon idézik és őrzik Barcsay Jenő szellemiségét, alkotói következetességét és a művészet iránt érzett alázatát.

A pályázaton részt vehetnek – határoktól függetlenül – mindazok a Kárpát-medencében, vagy a világ bármely táján élő, magyar ajkú, pályakezdő festőművészek, akik 2015. december 31-ig még nem töltik be 35. életévüket.

A Barcsay-díjjal oklevél, Csíkszentmihályi Róbert szobrászművész plakettje és pénzjutalom jár. A díjátadással egy időben nyitjuk meg a kitüntetett művész(ek) kamara kiállítását.

Az átadó ünnepséget a várhatóan 2016. január 14-én, a Mester születésnapján, a szentendrei Barcsay Jenő Kiállításban tartjuk meg, ahol – hagyományaink szerint – a 2015. évi díjazottak kamara kiállításon mutatkozhatnak be.

A pályázat személyes leadásának, vagy postára adásának határideje: 2015. OKTÓBER 31.
az ez után személyesen behozott vagy a későbbi postai bélyegzővel érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázni a művész által összeállított portfólióval lehet.

A portfoliónak tartalmaznia kell

  • a pályázó rövid szakmai életrajzát;
  • a pályázó elérhetőségeit (lakóhely, telefonszám, e-mail cím, postacím);
  • a portfolióban katalógust, ennek hiányában minimum 10, maximum 15 db jó minőségű színes fotót kérünk a művész által legjobbnak ítélt alkotásairól, feltüntetve a mű címét, méreteit, technikáját és a készítés évét. (Nyomatékosan kérjük, hogy a művekről készült fotókat áttekinthető rendszerben, összekapcsolva-összefogva küldjék el, borítékba, mappába rakott szóló fotókért/szövegekért semmilyen felelősséget nem vállalunk!)
  • a portfoliókat csak abban az esetben tudjuk postán visszaküldeni, ha – az anyag súlyát is figyelembe vevő – megfelelő névértékű magyar bélyeggel és pontos címmel ellátott borítékot is mellékelnek az anyaghoz. A válaszboríték nélküli dokumentációkat helyhiány miatt maximum HAT hónapig tároljuk, ezt követően megsemmisítjük ezeket.

A Kuratórium várhatóan november 10. és 25. között hozza meg a döntést, ezután a beküldött portfoliókat november végéig személyesen is át lehet venni Szentendrén.
A pályázat eredményét 2015. november 30-tól a MAOE (http://www.alkotok.hu/) és a Ferenczy Múzeum (http://www.femuz.hu/) honlapján tesszük közzé, a díjazottakat személyesen is értesítjük.

A pályázatra jelentkezők, az alábbi címre nyújthatják be/ postázhatják a portfoliót:

Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete
1055. Budapest Falk Miksa utca 30. fsz. 2.
Tel: 1-311-2479, Fax: 1-331-9304.
E-mail: titkarsag.maoe @alkotok.hu

Tags: