Kutatási pályázatok Archive

Nemzetközi pályázat örökség- és környezetvédelmi projektek támogatására

A National Geographic Society pályázatot hirdet magánszemélyek számára, egyedi kulturális örökségi- és környezetvédelmi projektek megvalósításának támogatására.

E2O – Ergonómiai ötlet-pályázat

A Magyar Ergonómiai Társaság pályázatot hirdet „E2O – Ergonómiai ötlet-pályázat – 2017” címmel.

Pályázat kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatására

Március 1.-től pályázhatnak a mikro, kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok összesen 120 milliárd értékben kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatására.  A „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében” című pályázati felhívásnál a vállalkozások számára 80 milliárd Ft uniós fejlesztési forrás érhető el vissza nem térítendő támogatásként, és 40 milliárd Ft kölcsön formájában.

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

Pályázat a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíjának elnyerésére 2017-ben.

Kutatói pályázat a mezőgazdasági termelés fenntarthatósága témakörben

A Bognár József Közgazdaság-kutató Alapítvány 2016. évi pályázati felhívása, az ember és a bioszféra: a mezőgazdasági termelés fenntarthatósága témakörben.

Pályázat művészettörténeti kutatási támogatásra

A Magyar Tudományos Akadémia pályázatot hirdet a „Magyar Tudományos Akadémia – Isabel és Alfred Bader művészettörténeti kutatási támogatás”  elnyerésére 2017-ben.

Innovatív megoldások a XX. sz. kulturális örökségének megőrzése érdekében

Kutatási pályázat innovatív megoldások használatára a kulturális örökség megőrzése érdekében.

Bajorországi ösztöndíj

A Közép-, Kelet-, és Dél-Európa államaival foglalkozó Bajor Iskolacentrum tanulmányi ösztöndíjat hirdet a 2017/2018-as tanévre felsőoktatási végzettséggel rendelkező magyar állampolgárok részére.

Pályázat Kábítószer-problémával kapcsolatos vizsgálatok, kutatások támogatására

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Kábítószer-problémával kapcsolatos vizsgálatok, kutatások támogatására.

Balaton Program 2017 – Programme Hubert Curien pályázat társadalomtudományi kutatásokra

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a francia Külügyminisztérium, valamint a francia Felsőoktatási és Kutatási Minisztérium felhívást tesz közzé magyar-francia kétoldalú, két év időtartamra szóló projektek megvalósítására a társadalomtudományok terén.

Vallási sokszínűség Európában – múlt, jelen és jövő kutatási pályázat

A Horizon 2020 program pályázatának célja a különböző közösségek és társadalmi csoportok között, illetve a bennük létező kapcsolatok, együttműködések, feszültségek feltárása, a nemek közti esélyegyenlőség vonatkozásaiban.

Pályázat külföldi tanulmányútra

Az PADA céljaival összhangban támogatásban kívánja részesíteni azon közgazdasági és pénzügyi, illetve az ezekhez kapcsolódó interdiszciplináris tudományi területeken tanuló egyetemi, főiskolai hallgatókat, doktoranduszokat és doktorjelölteket, akik tanulmányaik előrehaladása érdekében nemzetközi tanulmányúton kívánnak részt venni.

Pályázat külgazdasági és külügyi döntéshozatalt támogató, illetve a külpolitikát érintő kutatásra

A Külgazdasági és Külügyminisztérium pályázatot hirdet a külgazdasági és külügyi döntéshozatalt támogató, illetve a külpolitikát érintő kutatás témájában doktoranduszok, abszolutóriumot szerzett és fokozatszerzési eljárás alatt álló doktorjelöltek számára doktoranduszi program keretében tudományos kutatás folytatására A pályázat célja a Külgazdasági és Külügyminisztériumban kutató doktoranduszok munkájának támogatása, és a kutató–elemző tevékenység hasznosítása külpolitikánkban.

8. Ifjúsági Bólyai pályázat

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma meghirdette a 8. Ifjúsági Bolyai Pályázatot, amely a köznevelésben, illetve a felsőoktatásban tanuló, a tudomány művelése iránt elkötelezett és meghatározott témában elmélyedni képes tehetséges tanulók és hallgatók támogatását és munkájuk elismerését szolgálja.

Századvég-tanulmányok cikkíró és infografika készítő pályázat

A Társaság a Szabadságjogokért cikkíró pályázatot hirdet hivatásos és amatőr szerzők, újságírók, bloggerek, grafikusok, kutatók részére a TASZ jogsegélyszolgálata munkájának eredményeképpen nyilvánosságra került, négymilliárd forint közpénzért készült Századvég-tanulmányokat elemző cikkek megírására, infografikák elkészítésére.

L’ORÉAL-UNESCO Magyar Ösztöndíj a Nőkért és a Tudományért 2016

A L’ORÉAL Magyarország és az – a Szociális Innováció Alapítvány a Kelet-Európai Térség Fejlesztéséért – útján, a Magyar Tudományos Akadémia védnökségével hirdeti meg ösztöndíjpályázatát a nemzetközi L’ORÉAL-UNESCO FOR WOMEN IN SCIENCE program szellemében, 2016. évre.

Deák Dénes ösztöndíj 2017.

A székesfehérvári Deák Dénes Alapítvány kuratóriuma pályázatot hirdet művészettörténész, várostörténész, illetve e tudományterületek doktori iskola hallgatója részére.

NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégium alkotói és rendezvény pályázata

Az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma pályázatot hirdet, kulturális szempontból értékes művek elkészítésére, valamint kulturális szempontból értékes rendezvények megvalósítására, (1) alkotói támogatás tudományos ismeretterjesztés és környezetkultúra területen, igényes művek szerzői számára és (2) magas színvonalú, hagyományteremtő, valamint többéves hagyománnyal rendelkező ismeretterjesztő és környezetkultúra rendezvények – szakmai táborok, fesztiválok, konferenciák, közönségtalálkozók – megvalósítása altémákban.

PADA PhD kutatói ösztöndíj

A Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány PhD kutatói programot hirdet a 2015/2016-os akadémiai évre.

Felhívás kutatói kezdeményezésű témapályázatra

A pályázati felhívás célja a kutatói kreativitás és kiválóság megerősítése, olyan kutatói kezdeményezésű ígéretes alapkutatási projektek megvalósulásának ösztönzése, amelyektől általában különböző természeti és társadalmi jelenségek megismerése, az emberiség ismeretanyagának bővülése várható, különösen olyan eredmények, amelyek megalapozzák és meghatározzák a kutatás és fejlesztés kiválóságon és versenyképességen nyugvó jövőjét, mivel azokból új módszerek, eljárások kidolgozása is várható.

termalfurdok.com

welcomepickups.com

dajer.hu