NYDOP Archive

A pályázatkezelés intézményrendszerének új rendszere

szechenyi 2020A 2007-2013 közötti európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer szervezeti kereteiről szóló 1152/2014. (III. 20.) Kormányhatározat, valamint a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet 3. melléklete értelmében egyes operatív programok tekintetében a közreműködő szervezeti feladatok ellátása 2014. április 15-étől megváltozott.

Continue reading “A pályázatkezelés intézményrendszerének új rendszere” »

Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért pályázat

új-széchényi-terv pályázatokAz Új Széchenyi Terv keretében megjelent “Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért” című, DAOP-1.1.1/E és D-13, ÉMOP-1.1.1/F és B-13, KMOP-1.5.3/C és B-13, NYDOP-1.3.1/D és E-13 kódszámú pályázati felhíváshoz tartozó kitöltőprogramot módosítottuk. A módosítás a költségvetési funkció indoklás részét és az indikátor funkciót érintik, amennyiben 5 éves fenntartásra kötelezett a pályázó.

Continue reading “Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért pályázat” »

Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért pályázat

Pályázat a Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért c. komponenshez DAOP, ÉMOP, KMOP, NYDOP.

Jön!!! Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért pályázat

Várhatóan 2013 szeptember 1-től indul a „ Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért” című pályázati felhívás a Dél-Dunántúli, Észak-Magyarországi és Nyugat-Dunántúli régiókban. A pályázatok várható beadási határideje: 2013 szeptember 30 lesz.

Continue reading “Jön!!! Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért pályázat” »

Akkreditációs felhívás Tanácsadó szervezetek részére

Jelen pályázati felhívás a Vállalati Tanácsadás című, DAOP-1.1.2-10, DDOP-1.1.2-10, ÉMOP-1.1.2-10, ÉAOP-2009-1.1.4, KDOP-1.4.1-10, KMOP-2009-1.5.1, NYDOP-1.2.1-10 kódszámú pályázatokhoz kapcsolódó, a Vállalati tanácsadás program céljait szolgáló kiegészítő felhívás. Az akkreditált tanácsadók az akkreditációval nem részesülnek közvetlen pénzügyi támogatásban. Az Akkreditációs felhívás közvetlen célja, hogy a felhívásra jelentkező tanácsadó szervezetek közül kiválasztásra, akkreditálásra kerüljenek azok a szervezetek, amelyek akkreditált tanácsadói bekapcsolódhatnak a „Vállalati tanácsadás” pályázati konstrukció megvalósításába. Így megteremtődik a lehetősége, hogy az akkreditációt megszerzők részt vegyenek a „Vállalati tanácsadás” pályázati konstrukció keretében jelentkező vállalkozói igények teljesítésében.

  Continue reading “Akkreditációs felhívás Tanácsadó szervezetek részére” »

Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása

új-széchényi-terv pályázatokA konstrukció célja, hogy előmozdítsa a vállalkozások közötti együttműködéseket, valamint a vállalkozások más vállalkozásokkal, oktatási intézményekkel, K+F intézményekkel, helyi gazdasági szereplőkkel klaszter formában megvalósuló együttműködéseinek létrehozását, illetve fejlesztését. Ezen belül különösen fontos, hogy lehetőséget biztosítson a regionális stratégiákban, operatív programokban, ill. az Új Széchenyi Tervben (ÚSZT) megfogalmazott kulcságazatokban működő vállalati együttműködések és klaszterek versenyképességének növelésére. A hálózatos és a klaszter együttműködések menedzsment szervezeteinek létrehozását a támogatott projektek keretében. Közös beruházások megvalósulását, amelyek növelik az együttműködések és a klaszter tagjainak versenyképességét. Az innováció orientált fejlesztések és együttműködések létrejöttét.

Continue reading “Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása” »

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése-NYDOP-2.1.1/I-11

új-széchényi-terv pályázatokA konstrukció célja versenyképes turisztikai szolgáltatások fejlesztésének, attrakciók kialakításának és fejlesztésének, valamint a 239/2009. (X. 20.) Korm. Rendeletnek megfelelő üzleti célú szálláshelyek minőségfejlesztésének támogatása. Szálláshelyek fejlesztése esetében a meglévő férőhelyek fejlesztésén keresztül (bővítés nélkül) megvalósítható kategóriaváltás is támogatható, legfeljebb 4*-os kategóriáig.

Continue reading “Turisztikai szolgáltatások fejlesztése-NYDOP-2.1.1/I-11” »

Vállalati Tanácsadás pályázat

umft pályázatVállalati tanácsadás pályázat (DAOP-1.1.2-10; DDOP-1.1.2-10; ÉMOP-1.1.2-10; NYDOP-1.2.1-10) Alapvető cél: A Regionális Operatív Programok Gazdaságfejlesztési prioritásainak kiemelt célja a régióban működő mikro-, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban: KKV-k) sikeres működéséhez szükséges vállalkozói ismeretek fejlesztése, a vállalkozások irányításához, hatékonyabb működtetéséhez szükséges tudás széles körű elérhetőségének javítása szakma-specifikus tanácsadás igénybevételén keresztül.
Continue reading “Vállalati Tanácsadás pályázat” »

Turisztikai pályázat- A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása, valamint a természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok- NyDOP-2009-2.1.1.C.D.E

umfteulogoA pályázati felhívás fő célja a turisták igényeinek megfelelő színvonalú turisztikai termékek kialakítása, ennek eredményeként az attrakciók látogatottságának és jövedelemtermelő képességének növelése, valamint a szezonalitás mérséklése. A régiók adottságait ismerve és a jövőbeli fejlődési lehetőségeket mérlegelve meghatározásra kerültek azok a fő termékcsoportok (egészségturizmus, aktív- és ökoturizmus, kulturális- és rendezvényturizmus, borturizmus), amelyek segítik a pályázati felhívás céljainak elérését. Continue reading “Turisztikai pályázat- A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása, valamint a természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok- NyDOP-2009-2.1.1.C.D.E” »

Turisztikai pályázat-Kiemelt gazdasági jelentőségű turisztikai nagyberuházások fejlesztésére- NYDOP-2.1.1.G

umfteulogoA pályázat alapvető célja a komplex, újszerű magántőkéből megvalósuló, nemzetgazdasági szinten is mérhető hatással rendelkező, hosszú távon versenyképes, pénzügyileg és környezeti szempontból fenntartható turisztikai beruházások támogatása.  Cél, hogy olyan projektek kerüljenek kiválasztásra, amelyek megvalósíthatósága, ezáltal a gazdaságra gyakorolt kedvező hatása mielőbb realizálódik. Continue reading “Turisztikai pályázat-Kiemelt gazdasági jelentőségű turisztikai nagyberuházások fejlesztésére- NYDOP-2.1.1.G” »

NYDOP-2009-3.1.1/D-Kisléptékű, pontszerű kisvárosi fejlesztések

umfteulogoTámogatás célja: A régió kisebb települései esetében a településkép vonzerejének növelése céljából az egyegy közterületre, utcára, épületre stb. kiterjedő kisléptékű infrastrukturális beavatkozások elősegítik a településkép javítását, növelik a lakosság elégedettségi szintjét. A konstrukció célja a település életében jelentőséggel bíró központi területek, építészetileg értékes épületek, és az azokhoz kapcsolódó közművek megújítása. A pályázati kiíráshoz kapcsolódóan megfogalmazható részcélok a helyi önkormányzatok település-rehabilitációs akcióinak ösztönzését tekintve az alábbiak: – Új gazdasági, közösségi funkciók megjelenésének támogatása és a meglévő funkciók megerősítése. -Kulturális, turisztikai értékek feltárása, kiskereskedelmi funkciók erősítése. – Vonzó települési környezet kialakítása. – Kistérségi szolgáltató funkciók infrastrukturális hátterének megteremtése, összhangban a kistérségi társulások feladataival. – Zöldfelületek kialakítása, rehabilitációja. Continue reading “NYDOP-2009-3.1.1/D-Kisléptékű, pontszerű kisvárosi fejlesztések” »

Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz. Akadálymentesítés a Nyugat-Dunántúli Régióban. NYDOP-2009-5.1.1/C

umft pályázatJelen pályázat célja a fogyatékos személyek életminőségének javítása, esélyegyenlőségének növelése érdekében az önkormányzati felelősségi körbe tartozó közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása. Continue reading “Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz. Akadálymentesítés a Nyugat-Dunántúli Régióban. NYDOP-2009-5.1.1/C” »

Településeket összekötő utak fejlesztése a Nyugat-Dunántúli Régióban. NYDOP-2009-4.3.1/A

umft pályázatTámogatás célja: az elérhetőségi viszonyok és a települési népességmegtartó képesség és a közlekedésbiztonság javítása érdekében támogatandó a 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése. Continue reading “Településeket összekötő utak fejlesztése a Nyugat-Dunántúli Régióban. NYDOP-2009-4.3.1/A” »

Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása a Nyugat-Dunántúli Régióban. NYDOP-2008-2.4.1/.A

umft pályázatA támogatási konstrukció stratégai célja, hogy egységes szakmai elvek mentén a ROP-ban biztosított támogatási lehetőségeken keresztül megteremtse a magyarországi turisztikai szervezeti rendszer helyi szintű átalakulását, ösztönözze az alulról jövő turisztikai kezdeményezéseket és megteremtse az egységes hazai TDM rendszer működéséhez szükséges szakmai és fejlesztési keretfeltételeket. Continue reading “Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása a Nyugat-Dunántúli Régióban. NYDOP-2008-2.4.1/.A” »

Telephelyfejlesztés a Nyugat-Dunántúli Régióban. NYDOP 2009 – 1.3.1./D

umft pályázatA pályázat célja a mikro, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban KKV-k) működési helyszínéül szolgáló infrastruktúra fejlesztésével a vállalkozások üzleti környezetének, s ezáltal közvetve a régiók foglalkoztatási helyzetének a javítása. Continue reading “Telephelyfejlesztés a Nyugat-Dunántúli Régióban. NYDOP 2009 – 1.3.1./D” »

A Balatoni Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása – DDOP-2008 – 2.1.3.C, KDOP- 2008 – 2.2.1.D, NYDOP- 2008 – 2.4.1.B

umfteulogoA támogatási konstrukció stratégai célja, hogy egységes szakmai elvek mentén a ROP-ban biztosított támogatási lehetőségeken keresztül megteremtse a magyarországi turisztikai szervezeti rendszer helyi szintű átalakulását, ösztönözze az alulról jövő turisztikai kezdeményezéseket és megteremtse az egységes hazai TDM rendszer működéséhez szükséges szakmai és fejlesztési keretfeltételeket. Continue reading “A Balatoni Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása – DDOP-2008 – 2.1.3.C, KDOP- 2008 – 2.2.1.D, NYDOP- 2008 – 2.4.1.B” »

NYDOP-2009-2.1.1.A,B Kiemelt, nemzetközi jelentőségő gyógyfürdők fejlesztése és a régió nemzetközi jelentőségű kulturális és világörökségi helyszíneinek fenntartható turisztikai célú hasznosítása pályázata

umftTámogatás célja: Az operatív program turisztikai vonzerők fejlesztésével foglalkozó prioritása lehetőséget nyújt a régió turizmusában meghatározó jelentőséggel bíró vonzerők fejlesztésére. A vonzerők fejlesztésének célja, hogy olyan attrakciók működjenek a régióban, amelyek az adott turisztikai desztinációban önállóan is vonzerőt jelentenek a turisták számára. Continue reading “NYDOP-2009-2.1.1.A,B Kiemelt, nemzetközi jelentőségő gyógyfürdők fejlesztése és a régió nemzetközi jelentőségű kulturális és világörökségi helyszíneinek fenntartható turisztikai célú hasznosítása pályázata” »

Pályázat a balatoni térség turisztikai vonzerejének növelésére – DDOP-2007-2.1.1.D, KDOP-2007-2.1.1.D. NYDOP-2007-2.2.1.D

umfteulogo_15015A pályázat célja a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet számára az általános távlati cél – hogy a Balaton Európa egyik legvonzóbb lakó-, munka és üdülőhelyévé váljon – igényességet és új minőséget követel meg a fejlesztések tervezésében, menedzsmentjében és a kialakítandó szolgáltatások színvonalában. A Balaton Európában egyedülálló térségi adottságaira építve olyan új, exkluzív, változatos és komplex turisztikai kínálatot kell kialakítani, amely megfelel az új keresleti igényeknek, különböző piaci szegmensek (célcsoportok) eltérő igényeinek a kielégítését teszi lehetővé, kevésbé koncentrálódik a nyári vízparti fürdőzésre, kevésbé terheli a természeti környezetet, javítja a térség gazdasági-társadalmi alkalmazkodó képességét a globálisan változó környezeti hatásokkal szemben, jobb gazdasági eredményeket ér el és összhangban van a térség jövőképével, a helyi közösség érdekeivel. Continue reading “Pályázat a balatoni térség turisztikai vonzerejének növelésére – DDOP-2007-2.1.1.D, KDOP-2007-2.1.1.D. NYDOP-2007-2.2.1.D” »

NYDOP-2009-4.3.1/B – Pályázatok a kerékpárforgalmi hálózat fejlesztésére

umfteulogo_1508Ismét megnyílt a lehetőség a régiókban kerékpárút építésére. Összesen mintegy 12 milliárd Ft áll rendelkezésre a fejlesztésekre. A projektek keretében lehetőség nyílik többek között az állami és önkormányzati utak településen belüli átvezető szakaszain, önkormányzati és 4-5 számjegyű utak külterületi szakaszain történő kerékpárutak építésére, fejlesztésére, forgalombiztonsági berendezések, közlekedési táblák beszerzésére, valamint kerékpártárolók kialakítására. A program lehetséges kedvezményezettjei helyi önkormányzatok és társulásaik, valamint központi költségvetési szervek és intézményeik lehetnek. Az elnyerhető támogatás összege az egyes régiók kiírásától függően 30 millió és 300 millió Ft között mozoghat. A 2007-2008-as időszakban már 80 projekt részesült több mint 10 milliárd forint támogatásban a regionális programok keretében, mely révén mintegy 300 km-rel bővülhet a hazai  kerékpárút-hálózat. Számos projektet már használatba is vehettek a kerékpárosok. 2007-2013 között mintegy 700 km új kerékpárút építése valósulhat meg a régiókban. Continue reading “NYDOP-2009-4.3.1/B – Pályázatok a kerékpárforgalmi hálózat fejlesztésére” »