Pályázatok közintézményeknek Archive

Lazulj.com programszervezője 2010 pályázat

A pályázat célja: A Lazulj.com, a Dunaújváros Online programajánló melléklete dunaújvárosi és a vonzáskörzetéhez tartozó intézmények eseményeiről, rendezvényeiről szolgáltat információt. A pályázat célja, hogy a honlap készítői és az intézmények, szervezetek között való információ áramlás minél tökéletesebben valósuljon meg.

Az EU és Kanada között megvalósuló felsőoktatási, képzési és ifjúsági együttműködési program 2010. évi pályázatai-EACEA/30/09

Pályázati felhívás – EACEA/30/09-Az EU és Kanada között megvalósuló felsőoktatási, képzési és ifjúsági együttműködési program – 2010. évi pályázati felhívások. Transzatlanti csereprogramra irányuló partnerségek. Tudományos fokozatokkal kapcsolatos transzatlanti partnerségek (2009/C 308/11).

Magyar Dal Fővárosa pályázat

A Magyar Dal Napja Nonprofit Kft. pályázatot ír ki a “Magyar Dal Fővárosa” cím elnyerésére, amely címet idéntől évente más-más vidéki város használhat

IFJ-GY-KD-09-M-Regionális vagy megyei ifjúsági találkozók megrendezésének támogatására pályázat

A Közép-Dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács megbízásából az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (ESZA Nonprofit Kft.) az 1995. évi LXIV. törvény, a 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet, valamint a szociális és munkaügyi miniszter 7/2009. (III. 18.) SZMM rendelete alapján pályázatot hirdet Regionális vagy megyei ifjúsági találkozók megrendezésének támogatására.

Kattints rá, Nagyi!-pályázat oktatási programban való részvételre

„Kattints rá, Nagyi ®” – internet-használat elsajátítása idős korban című országos oktatási programban történő részvételről és képzések kihelyezett indításáról. A BMK, mint képzési központ a UPC Magyarország Kft. támogatásával együttműködő partnerek jelentkezését várja kihelyezett képzések lebonyolításához. A képzés neve: „Kattints rá, Nagyi!”

Pályázat az időskori művelődés új formáinak megújítására szolgáló legjobb gyakorlatok népszerűsítése céljából

A Budapesti Művelődési Központ pályázati felhívást tesz közzé az időskori művelődés új formáinak megújítására szolgáló legjobb gyakorlatok népszerűsítése céljából. A pályázat címe: A legjobb gyakorlatok – Az időskori művelődés új formái, megújulási lehetőségei

Pályázat közhasznú társadalmi szervezetek számára

A Kovács Gábor Művészeti Alapítvány által kezelt KOGART Kortárs Művészeti Gyűjtemény nyílt pályázatot hirdet közhasznú társadalmi szervezetek számára. 2010 márciusában 13-25, a KOGART Kortárs Gyűjtemény számára vásárolt műalkotás nyilvános árverésen kerül értékesítésre. Az így befolyó nettó vételárat 13-25, a jelen pályázat alapján kiválasztott közhasznú társadalmi szervezet kapja egyszeri, vissza nem térítendő támogatásként. A 13-25 szervezetet

Pályázat a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek 2010. évi költségvetési támogatására

Magyar Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága  pályázatot hírdet meg a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek 2010. évi költségvetési támogatására.

Az év akadálymentes épülete 2009 nívódíj pályázat

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium  Építésügyi és Építészeti Főosztálya „AZ ÉV AKADÁLYMENTES ÉPÜLETE 2009” címmel építészeti nívódíj pályázatot hirdet.

Pályázat az országos nézettségű televízió műsorok feliratozásának támogatására-FOG-FOF-09

A pályázat célja: Az Új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) országgyűlési határozat stratégiai célkitűzésével összhangban, hozzájárulás a fogyatékos személyeket érintő társadalmi szemlélet kedvező irányú megváltoztatásához, a fogyatékos személyek és családjuk életminőségének javításához, a társadalom életében való aktív részvételük elősegítéséhez. További cél a nem állami és nem önkormányzati szervek ösztönzése a közcélú feladatok ellátására,

Pannon Példakép Alapítvány díja “Zöld közösségeknek”

2010-ben a Pannon Példakép Alapítvány közösségeket létrehozó és közösségépítő kezdeményezéseket díjaz. Az első negyedévi díjak odaítéléséhez “Zöld közösségek” jelentkezését várjuk. A természetvédelem, környezetvédelem céljára létrehozott, a fenntarthatóságot szem előtt tartó közösségek jelentkezhetnek. Nem csak kifejezetten természetvédők, környezetvédők, hanem más szervezetek, egyesülések például erdei iskolák is részt vehetnek a pályázaton.

Könyvtámasz 2009 pályázat

A Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány – partnerségben a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvánnyal – „Könyvtámasz 2009” néven könyvadomány pályázatot hirdet hátrányos helyzetű csoportokat támogató civil szervezetek számára. A PÁLYÁZAT CÉLJA: hátrányos helyzetű közösségeket és egyéneket támogató nonprofit szervezetek könyvtárainak kialakítása, bővítése, kulturális és szabadidős programjainak támogatása könyvadományok biztosítása által.

Pályázat az „Erőszakmentes, egészségtudatos iskola” elismerő cím elnyerésére

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával pályázatot hirdet „Erőszakmentes, egészségtudatos iskola” elismerő cím elnyerésére.  A pályázat célja:  A nevelési-oktatási intézményekben az erőszakmentes, gyermekbarát és egészségtudatos iskolai légkör minél hatékonyabb megteremtése és elterjesztése, valamint az intézményben fellépő agresszivitást érdemben csökkentő magatartásformák hatékony népszerűsítése.

Svájci Alap pályázata turisztikai programok, turisztikai szolgáltatások és turisztikai termékfejlesztési mintaprogramok témakörökben

Pályázati felhívás a Magyarországon meghirdetett SVÁJCI-MAGYAR EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAMRA-ELSŐ KÖR – ELŐVÁLOGATÁS. 6. prioritási terület: A MAGÁNSZEKTOR FEJLESZTÉSE ÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK EXPORTJÁNAK ELŐSEGÍTÉSE.

Pályázat határon túli magyar képző-, ipar- és fotóművészeti kiállítások, valamint filmszakmai programok megszervezésére és lebonyolítására

Az OKM az Új tudás – műveltség mindenkinek program keretében pályázatot hirdet határon túli magyar képző-, ipar- és fotóművészeti kiállítások, valamint filmszakmai programok megszervezésére és lebonyolítására. A pályázat célja: Vidéki és határon túli közművelődési intézmények programjainak bővítése, kulturális hozzáférés szempontjából hátrányos helyzetű területek kulturális felzárkóztatása, a határon túli magyar képző-, ipar- és fotóművészet, továbbá filmes

A magyarországi eurodesk hálózat partneri címbirtokos pályázata

Az Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálata együttműködő partnereket keres az Eurodesk hálózat magyarországi struktúrájának működtetéséhez.  A magyarországi eurodesk hálózat partneri címbirtokos pályázatának célja, a fiatalok és közösségeik bevonásának és részvételének erősítése érdekében együttműködő, partneri hálózat kialakítása az ifjúságot érintő információszolgáltatás területén. Jelen pályázat célja a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Eurodesk hálózati partnereinek

Pályázat szakkollégiumok támogatására-MNB pályázat

A pályázat célja: A felsőoktatási intézményekhez kötődően működő szakkollégiumokban folyó makroökonómiai, pénzügyi és ökonometriai oktatás támogatása. A pénzbeli támogatás a 2009-2010-es tanévre tervezett kurzusok kurzusvezetői díjazására és az oktatáshoz kapcsolódó dologi költségekre (könyvek beszerzése, fénymásolás) vehető igénybe. A támogatás részfinanszírozáshoz is felhasználható.

Europa Nostra díj 2010 pályázati felhívása

Megjelent az Európai Unió műemlékvédelmi díjának, az Europa Nostra díjnak 2010-re szóló felhívása. A korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is az alábbi kategóriákat hirdették meg: – helyreállítás; – kutatás; – kiemelkedő közösségi, vagy egyéni teljesítmény; – oktatás, tréning és a tudatosság növelése.

Tematikus hálózatok-pályázat konferenciák és műhelymunkák megrendezésére

A helyi hatóságok gyakran kerülnek szembe olyan új problémákkal, illetve vesznek részt különböző szakpolitikák végrehajtásában, amelyek sok esetben kapcsolódnak európai szinten megvalósuló szakpolitikai fejleményekhez. A települések között kölcsönös érdeklődést kiváltó témákban kialakuló hálózatok fontos eszközök lehetnek, mivel lehetővé teszik a tájékozott eszmecseréket és a bevált, jó gyakorlatok cseréjét. A program ezért támogatja a testvérvárosi kapcsolatok

Pályázat-Szülősegítő szolgáltatások támogatása

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány pályázatot hirdet címmel. A pályázati program célja  a sajátos nevelési igényű gyermeket, és felnőttet nevelő szülőkből álló csoportok részére, az ő igényeikre reagáló szolgáltatások szervezése. A pályázati program fő célkitűzései: szülők tájékoztatása, társadalmi integráció, önérvényesítés segítése, együttműködések (szülő-szülő) ösztönzése, konfliktuskezelés, közösségfejlesztés, szülői hivatás erősítése,

termalfurdok.com

welcomepickups.com

dajer.hu