Pályázatok közintézményeknek Archive

Esélykülönbséget mérséklő kulturális vidékfejlesztés elősegítése pályázat

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatot hirdet  Esélykülönbséget mérséklő kulturális vidékfejlesztés elősegítésére  kistérségi közművelődési referens alkalmazása és kistérségi közkincs-kerekasztal létrehozása, további működésének támogatása témakörökben. A kistérségek, települések vonzóvá tétele a felnövekvő generációk számára, a szűkebb pátria megtartó erejének növelése, a hátrányos helyzetű térségek és rétegek kulturális esélyegyenlőségének javítása érdekében szükség van kulturális kerekasztalok működésére, együttműködésben

Szülősegítő szolgáltatások támogatása

Az Nemzeti Erőforrás Minisztérium (mint az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium jogutódja) támogatásával a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány pályázatot hirdet „Szülősegítő szolgáltatások támogatása” (kód: 3021) címmel.

CSR Best Practice 2009. pályázat

A vállalati felelősségvállalás hazai példaértékű esettanulmányait bemutató, három éve sikeres CSR Best Practice pályázatot 2010-ben is meghirdeti a Magyar Public Relations Szövetség „CSR Best Practice 2009.” címmel. A pályázat célja olyan vállalatok és intézmények tevékenységeinek, működésének, programjainak és magatartásának bemutatása, követendő példaként közkinccsé tétele, amelyek a vállalati felelősségvállalás elvén (CSR, CR) alapulnak, s melyeknek teljes működését

KAB-ELT-Pályázat a kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás végzésére

Pályázat a kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól szóló 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendeletben foglaltak alapján végzendő megelőző-felvilágosító szolgáltatás (elterelés) végzésére.

ING a Gyermekegészségügyért Alapítvány 2010-es pályázata

A Fővárosi Bíróság 12.Pk.60.141/2002/3. sz. végzésével 8558 sorszám alatt nyilvántartásba vett ING a Gyermekegészségügyért Alapítvány (1068 Budapest, Dózsa György út 84/B.) az Alapító Okiratban foglalt céljai elérése és az alapítványi vagyon cél szerinti felhasználása érdekében pályázatot hirdet. Az ING a Gyermekegészségügyért Alapítvány célja, hogy közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lásson el, amely által lehetőség nyílik

Sportfelszerelés pályázat középiskolák részére

Ötven budapesti középfokú intézmény sportéletének támogatása. Sportfelszerelések a legsportosabb 50 budapesti középfokú iskolának a Fővárosi Önkormányzat és az adidas Budapest Kft. közös programja. A pályázat kiírója: a Fővárosi Közgyűlés 785/2009. (06.03.) Főv. Kgy. sz. határozata alapján a Fővárosi Önkormányzat Városligeti Műjégpálya Intézménye.

21/2010. (V. 13.) OKM rendelet az informatikai fejlesztési feladatok támogatásának igényléséről

Megjelent a Magyar Közlöny 78. számában az informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 21/2010. (V. 13.) OKM rendelet.

Pályázat hátrányos helyzetű gyerekek Gyereknapi utaztatására

A Millenáris – a korábbi évekhez hasonlóan – május 30-án, vasárnap nagyszabású ingyenes gyereknapi programot szervez. Fontos számunkra, hogy Budapestről és az ország különböző pontjaiból érkező gyerekek számára felejthetetlen élményt szerezzünk a Millenárison. A maratoni gyereknapi programon időutazásra invitáljuk őket, ahol különböző világokat ismerhetnek meg, ügyességi játékokon és kreatív, fejlesztő foglalkozásokon vehetnek részt. Ezenkívül pedig

A Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács pályázatai

A Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács nyílt ifjúsági célú pályázatokat hirdet három pályázati kategória keretében fiatalok (12-29 év) közösségformáló, közösségfejlesztő tevékenységinek, az ifjúsági képviselet fejlesztésének, az ifjúsággal foglakozó szakemberek tapasztalatcseréjének, szakterületi és ágazatközi együttműködések támogatására.

Pályázat kortárs műalkotások közintézmények és gyűjtemények számára történő átadására

Az Európai Pályázatkezelő és Vállalkozásfejlesztő Alapítvány pályázatot hirdet közintézmények és gyűjtemények számára kortárs műalkotások átadására!

IFJ-GY-EA-10-A/B-Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács pályázata

Az Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács nyílt ifjúsági célú pályázatokat hirdet két pályázati kategória keretében települési ifjúsági munka fejlesztésének támogatására. A pályázat kódja: IFJ-GY-EA-10-A/B

Így csináljuk mi!-Teleházas pályázat

“Mindenki másképp csinálja..!” mondhatnánk mottóként:) A Magyar Teleház Szövetség pályázatot hirdet a 15. születésnapi konferenciája (2010. május 28. Budapest Hotel Rubin) alkalmából két kategóriában.

IFJ-GY-EM-10 Az Észak magyarországi Regionális Ifjúsági Tanács pályázatai

Az Észak-magyarországi Regionális Ifjúsági Tanács nyílt ifjúsági célú pályázatokat hirdet három Pályázati Felhívás keretében. A Tanács összesen 26 919 200 Ft-ot oszt szét a beérkező gyermek és ifjúsági célú pályázatok között az alábbi pályázati felhívások keretében:

IFJ-GY-KD-10 Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács pályázatai

A Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács nyílt ifjúsági célú pályázatokat hirdet három pályázati kategória keretében Fiatalok közösségi tevékenységeinek támogatására.

Pályázat tananyag-és taneszköz fejlesztésre

A Budapest Bank Rt. 1991-ben  50 millió Ft alaptőkével létrehozta a “Budapest Bank az oktatásért és a magyar pénzügyi kultúráért”  Alapítványt abból a célból, hogy a magyar közép-, és felsőfokú pénzügyi, közgazdasági oktatást és kultúrát  – lehetőségeihez mérten  –   felkarolja, és az alaptőke hozadékából  az e célok megvalósításáért  tevékenykedőket támogassa. Ennek érdekében az Alapítvány Kuratóriuma

Családbarát Munkahely 2010 díj

Az Európai Unió tagállamaiban a foglalkoztatottság növelésének igénye és a demográfiai egyensúly megőrzésének szándéka révén egyre fontosabb szemponttá válik a munka és magánélet harmonikus összeegyeztetése és ebben a munkaadók felelőssége. Amikor családbarát munkahelyekről beszélünk, az nem jelent mást, mint azokat a munkahelyeket, ahol a munkáltatók elősegítik a munka és magánélet összeegyeztetését, a családi/magánéleti és munkahelyi

KAB-EL-10 Pályázat kábítószer-probléma kezelését elősegítő ellátási kapacitások fejlesztésére

Az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Kft.) a Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából, a szociális és munkaügyi miniszter 6/2010. (III. 12.) SZMM rendelete alapján pályázatot hirdet a kábítószer-probléma kezelését elősegítő ellátási kapacitások fejlesztése. A pályázat célja a kezelésbe vétel és az ellátási kapacitások fejlesztésének elősegítése, a szerhasználattal összefüggő egyéni és közösségi ártalmak csökkentése, illeszkedve

KAB-KT-10 Pályázat kábítószer-problémával kapcsolatos vizsgálatok, kutatások támogatására

A pályázat célja a kábítószer-problémával kapcsolatos társadalomtudományi elemzések, vizsgálatok, kutatási programok támogatása.

Községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatása

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázati felhívása a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatására „Felzárkóztató pályázat”. A 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet alapján az éves költségvetési törvényben biztosított könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból 10%-ot azon önkormányzati könyvtárak fejlesztésére kell elkülöníteni, amelyeknél az egy lakosra jutó állománygyarapítási összeg, mely összeg tartalmazza a könyvekre, folyóiratokra, audiovizuális és elektronikus

Szervezetek Nyári táborainak támogatása

A pályázat célja gyermek és ifjúsági szervezetek belföldi tematikus táborainak támogatása, melyek hozzájárulnak a 5-25 éves korú gyermekek és fiatalok közösségi élményeinek kialakításához, lehetővé teszik a szabadidő aktív és tartalmas eltöltését, kulturális értékeink megismerését, valamint egészséges életmódra nevelnek. Jelen pályázattal a Kaland-Vár Egyesület a nyári táborozási programokat kívánja elősegíteni, ingyenes részvétel biztosításával.

termalfurdok.com

welcomepickups.com

dajer.hu