Roma pályázatok Archive

Képzőművészeti pályázat állami gondozott gyermekek részére-Roma galéria

A Roma Galéria képzőművészeti pályázatot hírdet állami gondozott gyermekek részére. A pályázat célja: A gyermekek művészetek iránti érdeklődésének felkeltése és tehetségük kibontakoztatása, vagy ennek írányába mutatása.

Tanulmányi ösztöndíj pályázat főiskolai és egyetemi hallgatók részre

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium, valamint a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Kuratóriuma közösen pályázatot hirdet valamennyi cigány hallgatók részére a 2009-es évre. Pályázhatnak azon magyar állampolgárságú cigány hallgatók, akik valamely főiskolán, vagy egyetemen az első diploma megszerzéséért nappali tagozaton folytatják tanulmányaikat, és a képzés végén főiskolai vagy egyetemi diplomát szereznek.

Ösztöndíj pályázat szakiskolai, illetve az érettségi után a középiskola által meghirdetett 5., 6. osztálynak megfelelő képzésen, nappali tagozaton résztvevő magyar állampolgárságú cigány tanulók részére

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium, valamint a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Kuratóriuma közösen pályázatot hirdet valamennyi cigány tanulók részére a 2009-es évre. Pályázhatnak szakiskolai, illetve az érettségi után a középiskola által meghirdetett 5., 6. osztálynak megfelelő képzésen,  nappali tagozaton résztvevő magyar állampolgárságú cigány tanulók 3,0-tól 5,0 tanulmányi átlagig.

Ösztöndíj pályázat gimnáziumi és érettségit adó szakközépiskolai cigány tanulók részére a 2009-es évre

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium, valamint a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Kuratóriuma közösen pályázatot hirdet valamennyi cigány tanulók részére a 2009-es évre. Pályázhatnak a gimnáziumi, és érettségit adó szakközépiskolai, a hat évfolyamos gimnáziumok 9., 10., 11., 12. osztályos, valamint a nyolc évfolyamos gimnáziumok 9., 10., 11. és 12. osztályos nappali tagozaton tanuló, magyar állampolgárságú cigány diákjai

Pályázat általános iskolai cigány tanulók részére a 2009-es évre

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium, valamint a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Kuratóriuma közösen pályázatot hirdet valamennyi cigány tanulók részére a 2009-es évre

Pályázat cigány kisebbségi önkormányzatok, roma kulturális és művészeti tevékenységet folytató cigány szervezetek megvalósított programjainak támogatására

A pályázat célja: Az országban működő cigány kisebbségi önkormányzatok, roma kulturális és művészeti tevékenységet folytató – Magyarországon bejegyzett – cigány szervezetek együttműködésben megvalósított programjainak részben vagy egészben való támogatása, melyek a cigány kultúra és annak értékei ápolását, megőrzését, közvetítését szolgálják.

Pályázat költségtérítéses képzésben résztvevő roma fiatalok támogatására a 2009/2010. tanév első félévére

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium nyílt pályázatot hirdet a magyarországi államilag elismert egyetemek és főiskolák esti vagy levelező munkarend szerint szervezett költségtérítéses képzésben résztvevő szociálisan rászoruló roma fiatalok számára.  A pályázat célja:  A roma kisebbségi oktatás-nevelés hatékonyságának, illetve a kisebbségi oktatásban-nevelésben résztvevő roma értelmiség számának növelése.

Pályázat roma fiatalok továbbtanulásának támogatására

A Tolna Megyei Közoktatás – fejlesztési Közalapítvány pályázatot hirdet a 2009/2010-es tanévre, a négy, hat és nyolc évfolyamos gimnáziumok cigány tanulói, valamint azon középiskolák cigány tanulói számára, akiknek tanulmányai érettségi megszerzésére is irányulnak. Keretösszeg: 1,5 millió Ft.

Pályázat önkéntes tevékenység végzésére külföldön roma fiataloknak

A Roma Gadje Párbeszéd az Önkéntes Szolgálat Által (RGDTS) nemzetközi önkéntes szervezet keretében cigány/roma fiatalok számára nyílik lehetőség önkéntes tevékenységben részt venni Európa több országában. Az önkéntességen keresztül a fiatalok idegen nyelveket (olasz, német, francia, angol stb.) sajátíthatnak el, hasznos tapasztalatokat gyűjthetnek más népek kulturális sajátosságaiból, megismerkedhetnek társadalmi kihívásokkal, szolidaritást vállalhatnak nemzeti kisebbségekkel.

Pályázat a hazai roma mikrovállalkozások mikrohitellel megvalósított beruházásainak támogatására KKC-2008-R-2

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium pályázatot hirdet az Új Magyarország Mikrohitel Program és az Országos Mikrohitel Program keretében hitelígérvénnyel rendelkező hazai roma mikrovállalkozások beruházásainak támogatására a Kis- és Középvállalkozói Célelőirányzatból. A meghirdetett támogatási konstrukció néhány ponton változott a korábban működőhöz képest, amelyek közül a legfontosabbak a következők:

Pályázat költségtérítéses képzésben résztvevő roma fiatalok támogatására a 2008-2009. tanév második félévére

Pályázati felhívás költségtérítéses képzésben résztvevő roma fiatalok támogatására a 2008/2009. tanév második félévére vonatkozóan. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatot hirdet a magyarországi egyetemeken és főiskolákon folyó, államilag elismert első – vagy másoddiploma, és első tudományos fokozat (PhD) megszerzésére irányuló képzésben résztvevő, roma fiatalok számára. (LEJÁRT PÁLYÁZAT)

Pályázat középiskolai kollégiumok és középiskolák számára a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában való részvételre

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatot hirdet a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja által nyújtott szolgáltatások tekintetében ellátatlan területnek minősülő Zala megyében, Hajdú-Bihar megyében vagy Békés megyében található középiskolai kollégiumok és partnerintézményként velük pályázó középiskolák – gimnáziumok és szakközépiskolák -, illetve kollégiumi intézményegységet is működtető középfokú intézmények és fenntartóik számára a Hátrányos Helyzetű

Pályázat roma tanulók részére, Rendészeti pályára irányító tábor 2009

Az Önkormányzati Minisztérium Civilkapcsolati és Esélyegyenlőségi Osztálya – az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Oktatási Főigazgatóságával együttműködve – pályára irányító tábort szervez azoknak a cigány/roma származású fiataloknak, akik a rendvédelmi vagy rendészeti (tűzoltóság, katasztrófa-elhárítás, rendőrség, büntetés-végrehajtás) szerveknél szeretnének elhelyezkedni. A tábor időtartama: 2009. július 6-10. Helyszíne: Nagykovácsi, Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola

Romaversitas Alapítvány felvételi felhívása a 2009/10-es tanévre

A Romaversitas tehetséges roma fiataloknak kíván lehetőséget teremteni arra, hogy az általuk választott területen elmélyítsék tudásukat és megszerezzék mindazokat az ismereteket és jártasságokat (nyelvtudás, számítástechnikai ismeretek, a tudományos kutatás technikái stb.), amelyek szakmájuk magas szintű gyakorlásához illetve a tudományos minősítést biztosító posztgraduális képzéshez szükségesek.

Eötvös József Cigány – Magyar Pedagógiai Társaság pályázata a XIII. Országos Roma Filmakadémián való részvételre

Az „Eötvös József” Cigány – Magyar Pedagógiai Társaság pályázatot ír ki a XIII. Országos Roma Filmakadémián való részvételre. A képzés célja: Az „Eötvös József” Cigány – Magyar Pedagógiai Társaság a Filmművészek és Filmalkalmazottak Szakszervezete, valamint a Művészeti Szakszervezetek Szövetsége filmes továbbképzést tart a mozgókép területe iránt érdeklődő cigány és nem cigány fiatalok számára.

„Roma vakáció” – OCÖ pályázata hátrányos helyzetű roma gyermekek üdültetésére

Országos Cigány Önkormányzat (OCÖ) pályázatot hirdet Gyermek- és ifjúsági kedvezményes táboroztatás támogatása címmel az OCÖ Balatonlellei Szabadidős és Képzési Központjába. A pályázat célja: hátrányos helyzetű roma gyermekek üdültetése 2009. június 10 – augusztus 31-ig kedvezményes fizetési feltételek mellett.

termalfurdok.com

welcomepickups.com

dajer.hu