Karrier ösztöndíj pályázat

karrier ösztöndijA METROPOLITAN Karrier Centruma 2010 tavaszán hirdette meg először „Szakmai gyakorlati ösztöndíj pályázatát”, mely minden szemeszterben kiírásra kerül. 2014 őszétől Karrier ösztöndíj pályázat néven kerül megrendezésre. A pályázat célja, hogy a hallgatók tudatosan készüljenek fel a munkavállalásra és annak elősegítése, hogy illesszék be a szakmai gyakorlatot karriertervükbe.

A pályázat benyújtásának feltételei:

Pályázatot benyújthat minden

 • bejelentkezett,
 • alapképzésben,
 • nappali munkarendű hallgató, akinek
 • képzési programjában szerepel a szakmai gyakorlat, és
 • a szakmai gyakorlat tantárgyat az ETR-ben már felvette.

A pályázatok beadási határideje, helye: 2016. április 15., karriercentrum@metropolitan.hu

A pályázat felépítése, tartalma, benyújtásának feltételei:

A pályázat felépítése:
A pályázat három fordulóból áll:

I. forduló: pályázatok értékelése

 • I. rész: (50%-os mértékben kell az elbírálás során figyelembe venni)
  II. rész:  (50%-os mértékben kell az elbírálás során figyelembe venni)

A hallgató karrier terve a következő három évre vonatkozóan. A karrier terv kötelező tartalmi elemei az alábbiak:

 • A megszerzett végzettséggel hova szeretne  eljutni a hallgató?
 • Milyen meglévő kompetenciáira épít, és milyeneket kell még fejlesztenie?
 • Mi a hajtóerő a tervezéshez (erősségek)?
 • Mik a fékezőerők (gyengeségek)?
 • Mik a kitörési rések, lehetőségek, veszélyek?
 • Kik veszik körül, kik segítik/akadályozzák?
 • Fogalmazza meg a részcélokat időtervi ütemezéssel együtt!

Dokumentáció gyűjtése (a pályázati anyaghoz csatolandó hivatalos dokumentumok) arról, hogy mennyiben támasztható alá a hallgató karrierterve az alábbi szempontoknak megfelelően

 • Mit tettem eddig az Egyetem keretein belül a karrier tervem megvalósulása érdekében (pl. nyelvvizsga, tréning, készségfejlesztés, választható tantárgyak felvétele, nyári munka, szakdolgozati terv, hallgatói aktivitás, TDK, esetleg OTDK munk
 • Indokolás: mennyiben kapcsolódik össze a pályázat I. és II. része.

A pályázatokat csak a fenti tartalmi szempontok alapján lehet benyújtani, hiánypótlásra nincs lehetőség.

Formai követelmények:
betűtípus: Arial
betűméret: 11
1,5 sortáv
minimum 4 – maximum 6 oldal  (mellékletek nélkül)
A pályázat akkor kerül elbírálásra, ha legalább 5 érvényes pályázati anyag beérkezik a megadott határidőig.

II. forduló: pályázatok prezentálása

A beadott pályázatokat az értékelő bizottság rangsorolja, és a legjobb 5 pályázót juttatja tovább a második fordulóba, ahol személyesen is be kell mutatni a pályázatot egy legfeljebb 20 perces prezentáció keretében.

A prezentáció tartalma:

 • Karrierterv bemutatása
 • A képzés során megtett kapcsolódó akciók bemutatása
 • A pályázatban meghatározott I. és II. rész indokolásának kifejtése
 • Prezentáció hossza: 20 perc (maximum 10 dia)

A prezentáció helye: A KarrierCentrum határozza meg, és a tervezett időpont előtt legkésőbb egy héttel a hallgatókat tájékoztatja

III. forduló: eredményhirdetés

A nyertes értesítése, a Karrier ösztöndíj kifizetése, a nyertes pályázat bemutatása a honlapon.

A prezentációt követően az értékelő bizottság elnöke hirdeti ki az eredményt, egyúttal beszerzi a nyertes hallgató beleegyezését a pályázat honlapon történő publikálására.

A nyertes hallgató egyszeri 100.000,- Ft-os karrier ösztöndíjban részesül.

A Karrier ösztöndíj pályázatot értékelő bizottság összetétele:

 • a KarrierCentrum vezetője,
 • a KarrierCentrum külső kapcsolatok referense,
 • egy választott HR-vezető vagy a Karriermenedzsment tantárgy oktatója,
 • a Hallgatói Önkormányzat által delegált egy fő.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • a karrier-terv megvalósításának realitása,
 • a megvalósítás lépéseinek kapcsolódása,
 • prezentáció felépítése, előadásmód

A pályázatról bővebben: Metropolitan Karrier Ösztöndíj