Keleti Károly díj

A Magyar statisztikai Társaság (MST) pályázatot hirdet a Keleti Károly emlékére alapított pályadíj elnyerésére. A kezdeményezést az MST alapszabályán túl a kettős jubileum is indokolja; 120 éve halt meg Keleti Károly, illetve 90 éve alakult meg a Magyar Statisztikai Társaság. A pályázaton 35 éven aluli statisztikusok, vagy szerzői kollektívák eredeti, máshol nem publikált, legalább 30-35 oldal terjedelmű, statisztikai módszertani, vagy elemző tanulmánnyal vehetnek részt. A dolgozat témáját a pályázók szabadon választhatják meg, de nagy örömmel üdvözöljük azokat a statisztikai témával foglalkozó dolgozatokat, amelyek a statisztika aktuális kérdéseihez, vagy a jubileumhoz kapcsolódnak.     

A tanulmány beérkezési határideje: 2012. december 31.

A részvételi szándékot – a dolgozat címével és rövid, egy-két oldalas bemutatásával 2012. június 30-ig kérjük bejelenteni az MST titkárságán, ez azonban nem zárja ki a későbbi jelentkezési lehetőséget.

A pályaműveket az MST Elnöksége által kijelölt Bírálóbizottság értékeli.

Eredményhirdetés: az MST 2013. évi közgyűlésén

Az egyes pályadíjak (bruttó) összegei:        

  • első díj: 300.000,- Ft
  • második díj: 250.000,- Ft
  • harmadik díj: 200.000,- Ft 

Az MST Elnöksége fenntartja a jogot arra, hogy a Bírálóbizottság véleménye alapján egyes pályadíjakat megosztva, vagy egyáltalán ne adjon ki, illetve az egész pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat jeligés. A pályázók tüntessék fel jeligéjüket, és zárt borítékban mellékeljék személyi adataikat.

A pályázatokat a következő címre kérjük küldeni:

Magyar Statisztikai Társaság

1024 Budapest, Fényes Elek u. 14-18.     1025 Pf. 51.
tel: 345-6575; fax: 345-6680
e-mail: mst@ksh.hu

Forrás: http://www.mstnet.hu

További pályázatok