NKA Kiemelt kulturális programok Szakmai Kollégiuma pályázata az Európa Bizottság Kultúra Keretprogramjában (2007–2013) résztvevők számára

nka pályázatokA Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégiuma pályázatot hirdet az Európai Bizottság Kultúra keretprogramjának (2007-2013) 1. terület: Kulturális együttműködési projektek támogatása: 1.1 terület: Többéves együttműködési projektek (3-5 év), 1.2.1 terület: Együttműködési projektek (maximum 24 hónap), és 1.3 terület: Együttműködési projektek harmadik országokkal (maximum 24 hónap) című fejezetében részt vevők számára.

Altéma kódszáma: 2886

A támogatás forrása: a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.

A pályázat célja: azEurópai Bizottság Kultúra keretprogramjának (2007-2013) 1. terület: Kulturális együttműködések támogatása 1.1, 1.2.1, 1.3 területekeretében megítélt támogatásról szóló hatályosított szerződésben előírt szükséges önrész meghatározott hányadának biztosítása.

A pályázók köre: pályázatot nyújthatnak be az Európai Bizottság Kultúra keretprogramjának (2007-2013) 1. terület: Kulturális együttműködések támogatása:
1.1 terület Többéves együttműködési projektek,
1.2.1 terület: Együttműködési projektek,
1.3 terület: Együttműködési projektek harmadik országokkal
című fejezetekkeretében – a 2009. évben  benyújtott és 2010. évben elbírált pályázaton – fő-, illetve társszervezőként támogatásban részesült magyar, és határon túli magyar kulturális szervezetek, amelyek rendelkeznek az Európai Bizottság által hatályosított támogatási szerződéssel. A hosszú távú projektet megvalósító pályázók a pályázati programjuk időtartama alatt évente igényelhetnek támogatást, amennyiben ezt a feléjük támasztott önrész igény indokolja.

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 150 millió Ft.

Nevezési díjat és kötelező önrészt a kollégium nem ír elő.

Az önrészhez történő hozzájárulást projektenként csak egy pályázónak biztosítja az NKA. Amennyiben több társszervező is benyújtja pályázatát egy adott program önrészére, az a pályázók kizárását vonja maga után.

Abban az esetben, ha a pályázónak az aktuális programra már folyamatban lévő támogatása van a Nemzeti Kulturális Alap valamely szakkollégiumánál, a támogatás részarányosan csökken.

A megpályázható legmagasabb összeg:

a) rövid távú projekt esetén (maximum 24 hónap):

 • főszervező részére az Európai Bizottság által megítélt projekttámogatás 20%-a,    de maximum 30.000 eurónak megfelelő, 268,48 Ft/euró* árfolyamon számított forint összeg, azonban nem haladhatja meg a vállalt önrész mértékét,
 • társszervező részére az Európai Bizottság által megítélt projekttámogatás 10%-a, de maximum 15.000 eurónak megfelelő, 268,48 Ft/euró* árfolyamon számított forint összeg, azonban nem haladhatja meg a vállalt önrész mértékét,

b) hosszú távú (3-5 év) projekt esetén:

 • főszervező részére az Európai Bizottság által megítélt projekttámogatás 16,6%-a, de maximum 50.000 eurónak megfelelő, 268,48 Ft/euró* árfolyamon számított forint összeg, azonban nem haladhatja meg a vállalt önrész mértékét,
 • társszervező részére az Európai Bizottság által megítélt projekttámogatás 8,3 %-a, de maximum 25.000 eurónak megfelelő, 268,48 Ft/euró* árfolyamon számított forint összeg, azonban nem haladhatja meg a vállalt önrész mértékét.

* MNB középárfolyam 2011. február 07-én.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • tiszteletdíj, honorárium, megbízási díj,
 • szerzői jogdíj,
 • utazási költség,
 • szállásköltség,
 • szállítási költség,
 • vám- és biztosítási költség,
 • terem vagy helyszín bérleti díja,
 • kölcsönzési díj,
 • színpad építési és bontási költsége,
 • díszlet, jelmez, kellék,
 • installációs költség,
 • szakmai anyagköltség,
 • audiovizuális eszközök bérleti díja,
 • katalógus és műsorfüzet/programfüzet kiadásának költsége,
 • reklám- és propagandaköltség.

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell. Ennek megítéléséről a kollégium dönt.

A kollégium az üzemeltetési és fenntartási kiadásokat (rezsi költséget) nem támogatja.

A pályázati adatlap 4. pontjában részletezett költségvetés összesen sorának (4.1.5. sor B oszlop) meg kell egyezni az Európai Bizottság által megítélt támogatásról szóló szerződésben előírt szükséges önrész 268,48 Ft/euró árfolyamon számított forint összegével.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a program részletes leírását magyar nyelven (legfeljebb 3 A/4-es oldalon),
 • az Európai Bizottság részére kitöltött teljes pályázati adatlap másolatát,
 • főszervező esetében az Európai Bizottság és a pályázó között létrejött hatályos, teljes támogatási szerződés másolatát,
 • társszervező esetében az Európai Bizottság és a projekt fő szervezője között létrejött hatályos, teljes támogatási szerződés másolatát, valamint a projekt fő szervezője és a pályázó között létrejött együttműködési megállapodást.

A támogatott pályázatok szakmai beszámolójának tartalmaznia kell: a pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a megvalósult program helyét, idejét, részletes ismertetését, eredményességét, látogatói és közreműködői létszámát.

Elbírálásra csak az a pályázat kerül, amely formai és tartalmi szempontból kifogástalan.

A pályázatokat sokszorosítjuk, ezért kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag összeállításánál mellőzzék a reklámanyagokat, a különleges minőségű papírt, bármilyen tűzést, kötést, spirálozást, ragasztást, valamint a mappákat.

A nem támogatott pályázatokhoz csatolt mellékleteket nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítő levél dátumától számított 60 napon belül. A határidő letelte után a fenti a fenti anyagokat – külön értesítés nélkül – megsemmisítjük.

Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „adatlapok kitöltése” címszónál lehet. („minta” pályázati adatlap a portálon a „pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.)

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portálon jogszabályok menüpont alatt.

A pályázatok 1 eredeti példányban nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére.
(H – 1388 Budapest, Postafiók: 82.)
Beérkezési határidő: 2011. március 11.
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek!

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444 számon kaphatnak.

Forrás: www.nka.hu

További pályázatok