Pályázat a deviza- és forinthitelesek megsegítését célzó intézkedések keretében ócsán felépülő 80 db családi ház bérlőinek kiválasztására

Pályázat a deviza- és forinthitelesek megsegítését célzó intézkedések keretében Ócsán felépülő 80 db családi ház bérlőinek kiválasztására  a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. az alábbi  pályázati felhívást  teszi közzé.

 

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2013. február 15.

MÓDJA: egyidejűleg két példányban, egy-egy példányt

  • elektronikus úton (a www.ocsalakaspalyazat.hu honlapon található adatlap kitöltésével)
  • papír alapon (a pályázó által aláírva, postai úton 2013. február 15-éig, ajánlott küldeményként feladva)

Letölthető dokumentumok

431/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet (PDF)
Pályázati felhívás (PDF)
Pályázati útmutató (PDF)
Ócsa város bemutatása (PDF)

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

Az adós

  • jelenlegi ingatlana olyan 2011. október 1-je és 2012. november 30-a között kényszerértékesítésre (árverezésre) kijelölt lakóingatlan, amelyre a bank – 2009. december 30-át megelőzően megkötött jelzáloghitel-szerződés alapján – jelzálogjogot jegyzett be,
  • 2012. december 1-jén, vagy ha a kényszerértékesítés már megtörtént, a kényszerértékesítés időpontjában az árverezésre kijelölt lakóingatlanban lakott, és ezt a lakcímnyilvántartás adatai alátámasztják,
  • háztartásában legalább egy gyermek van, aki családi pótlékra jogosult vagy 25 év alatti, de nevelési-oktatási vagy felsőoktatási intézményben tanul,
  • más lakhatást biztosító használati joggal nem rendelkezik,
  • vállalja a kertművelést a részbeni önfenntartás érdekében, és a közösségi normák betartását.

Az ingatlan jelzáloghitel-szerződés megkötésekor megállapított forgalmi értéke nem haladhatja meg

  • Budapesten, megyei jogú városokban 25 millió Ft-ot,
  • más településen 20 millió Ft-ot.

A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2013. március 25.

A PÁLYÁZATOKAT A MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT EGYESÜLET KEZELI.

Honlapja: www.maltai.hu
Levelezési címe: 1255 Budapest, Pf. 1
Telefonszáma: 06-1-391-4710
E-mail: ocsa@maltai.hu

A program honlapja: https://www.ocsalakaspalyazat.hu/

A bérlőkiválasztás folyamatára, valamint a pályázati feltételekre vonatkoó jogszabály: a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 431 / 2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

A hirdetés tájékoztatójellegű, bővebb információ a www.kormany.hu honlapon található, valamint segítséget közvetlenül a pályázatkezelőtől kaphat.

Forrás: https://www.ocsalakaspalyazat.hu/

 

További pályázatok