Pályázat a Pusztavacsi Erdészet Vadászház építészeti tervezésére

A NEFAG Zrt. Pusztavacsi Erdészetében Vadászház építését tervezi. Az engedélyes terv elkészítésére pályázatot hirdet, melyhez minél több tervező kollégát szeretne elérni.


Feladat:

A mellékelt tervezési program szerint árajánlat készítése:

  • Építési engedélyezés tervdokumentáció és látványterv
  • Kivitelezési tervdokumentáció

Megjegyzés: Az engedélyes terv elkészítésével kapcsolatban vizsgálni szükséges a csatlakozó közművek terhelhetőségét. Az árajánlatot az egyes fázisokra külön is kérjük megadni, de a szerződés egyösszegű átalányárra szóljon.

A pályázathoz az alábbi okmányok csatolását kérjük:

  • Cégbírósági bejegyzés másolata, vagy vállalkozói igazolvány másolata
  • Tervezési jogosultságot igazoló okirat másolata
  • Igazolás köztartozásról
  • Referencia lista
  • Tervezői szerződés tervezet.

Bírálati szempont:

  • Referenciák
  • Ajánlat összege
  • Tervezői szerződés tervezet (kiemelt szempontok: vállalási határidő, fizetési feltételek)

Egyéb megbízói igény:

Az engedélyezési terv készítése során a tervezői koncepciók és megbízói igények folyamatos egyeztetése.

Pályázat leadási határideje: 2012. október 25-ig beérkezőleg.

Pályázat leadásának módja: Postai küldeményként a NEFAG Zrt. 5000 Szolnok, Kaán Károly u. 5. címre. A borítékra kérjük a „Pusztavacs tervezés” feliratot feltüntetni.

Pályázatok bírálata: 2012. október 29-31 között. A legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázókkal tárgyalásos fordulóban történik az ajánlatok véglegesítése.

Értesítés a pályázat eredményéről: 2012. október 31-én postai úton küldünk értesítést.

A pályázat a http://nefag.hu/user/palyazatok/Microsoft%20Word%20-%20TERVEZ%C3%89SI%20PROGRAM%20%C3%BAj%20_jav%C3%ADtottdoc.pdf érhető el.