Pályázat Filmszakmai Bizottság tagságára

filmiroda pályázatA Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Filmiroda pályázatot hirdet a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban: Mktv.) 26. § (1) bekezdése alapján a mozgóképszakmai hatóság által működtetett Filmszakmai Bizottság tagságára. Az Mktv. 26. § (1) bekezdése alapján nyílt pályázat keretében kerül kiválasztásra a Filmszakmai Bizottság 5 tagja. A bizottság tagjainak filmművészeti, filmtudományi vagy mozgóképtanári végzettséggel, illetve gyakorlattal kell rendelkezniük.

A Filmszakmai Bizottság tagjainak feladata az „art” minősítést kérelmező filmek megtekintése, és azok „art” minősítésére vonatkozó javaslat elkészítése az Mktv. 25-26. §-ában foglaltak, valamint a mozgóképszakmai hatóság szervezetének, működésének és eljárásának részletes szabályairól szóló 12/2008. (III.29.) OKM-PM együttes rendeletben foglaltak alapján.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a pályázó szakmai önéletrajzát,
  • a végzettséget igazoló iratok másolatát,
  • a szakmai tapasztalatot igazoló iratot, vagy annak másolatát,
  • a pályázó erkölcsi bizonyítványát.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: angolnyelv-tudás.

A pályázatok beérkezési határideje: 2010. június 18., péntek 12 óra.

A pályázatokat zárt borítékban, postai úton, vagy személyesen a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Film- és Előadó-művészeti Iroda (1014 Budapest, Szentháromság tér 6. szám) címére „Filmszakmai Bizottság pályázat” megjelöléssel kérjük eljuttatni. A határidőn túl beérkezett pályázatok nem vehetők figyelembe.

További felvilágosítás
a (06-1) 327-70-75-ös telefonszámon dr. Boros Ildikótól kérhető.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2010. július 12.

A nyertes pályázók 2010. augusztus elsejétől vesznek részt a bizottság munkájában. A tagok megbízása legfeljebb három évre szól.

Forrás: http://www.nemzetifilmiroda.hu/

További pályázatok