ÁFSZ Archive

Pályázat a közösségi ellátást és alacsonyküszöbű szolgáltatást működtető szolgáltatók befogadására és állami támogatására

A Szociális és Munkaügyi Miniszter a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) alapján pályázatot hirdet közösségi ellátások és alacsonyküszöbű szolgáltatások állami finanszírozási rendszerbe történő befogadására és működésének támogatására az ellátatlan és részben ellátatlan területekre.

Pályázat szociális foglalkoztatást végző fenntartók befogadására és állami támogatására-II. kör

A pályázat célja: A szociális foglalkoztatás állami támogatásának elnyerése céljából Magyarország közigazgatási területén érvényes szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkező szociális foglalkoztatást végző szociális intézmények (fenntartóinak) befogadása, a befogadott intézmények működésének fenntartásához költségvetési évenként (jelen esetben 2010. évre) meghatározott pénzügyi források megállapítása.

Pályázat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtető szolgáltatók befogadására és állami támogatására II. kör

A Szociális és Munkaügyi Miniszter a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) alapján II. körös általános pályázatot hirdet jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás állami finanszírozási rendszerbe történő befogadására és működésének támogatására.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtető szolgáltatók 2010. évi állami támogatása

A Szociális és Munkaügyi Miniszter pályázatot hirdet a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás végző fenntartók 2010. évi állami támogatására. A Szociális és Munkaügyi Miniszter a pályázat teljes lebonyolításával, lefolytatásával a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalt (továbbiakban FSZH) bízza meg.

Előminősítő pályázati felhívás Szociális foglalkoztatást végző fenntartók befogadására és állami támogatására

A Szociális és Munkaügyi Miniszter előminősítő pályázatot hirdet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 99/B., 99/D., valamint a 99/E. §-okban meghatározott szociális foglalkoztatást közvetlenül végző, vagy külső foglalkoztatón keresztül működtető szociális intézmények szociális foglalkoztatási támogatására.

termalfurdok.com

welcomepickups.com

dajer.hu