alapítványok pályázat Archive

Tapasztalatcsere iskolák részére – Kétoldalú kapcsolatok fejlesztésére irányuló EGT Alap pályázat

Megjelentek az EGT Alap Energiahatékonyság program területéhez tartozó a Kétoldalú kapcsolatok fejlesztésére irányuló pályázati felhívások. Jelen pályázati felhívás a Klímaváltozás és megújuló energia tématerületen belül az  Energiahatékonyság  programterület  keretében  a  bilaterális  kapcsolatok erősítése céljából kerül meghirdetésre.

Pályázat Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér program ifjúsági szolgáltatásainak minőségi ellátását segítő megyei szintű mentor és szolgáltató tevékenységek támogatására

Pályázat Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér program ifjúsági szolgáltatásainak minőségi ellátását segítő megyei szintű mentor és szolgáltató tevékenységek támogatására. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet nyílt pályázatot hirdet a Magyarországon működő Integrált közösségi és szolgáltató terek ifjúsági szolgáltatásainak minőségi ellátását, a közösségi terek ifjúsági csoportjainak fejlesztését segítő megyei szintű mentor

Pályázat szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatására

Pályázat szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatására. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet nyílt pályázatot hirdet a drogproblémákkal küzdők korai kezelésbe vételének elősegítése, a terápiás folyamat erősítése, reszocializációs és rehabilitációs programok támogatására.

Zöld Forrás pályázat 2011

2011. évi Zöld Forrás pályázati felhívás a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek részére, állami feladatok átvállalására a Nemzeti Környezetvédelmi Program céljainak megvalósítása érdekében.

Pályázat Can of Gold projekt kedvezményezett státusz elnyerésére

NextArt Galéria – Can of Gold projekt kedvezményezett státusz elnyerésére. A 2001-ben indult Can of Gold elnevezésű, jótékony célú művészeti projekt 2011 őszétől Magyarországon is megvalósításra kerül a NextArt Galéria szervezésében.

Pályázat Gyermekes családok közösségépítő üdülésének támogatására

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet, alapján nyílt pályázatot hirdet a Gyermekes családok közösségépítő üdülésének támogatására.

Pályázat Megyei Esélyegyenlőségi Iroda – Esélyek Háza működtetésének és esélyteremtő programok támogatására

Pályázat Országos Esélyegyenlőségi Hálózat keretébenMegyei Esélyegyenlőségi Iroda – Esélyek Háza működtetésének és esélyteremtő programok támogatására.

Pályázat fogyatékos személyek, továbbá hátrányos helyzetű csoportok szabadidősport tevékenységeinek és eseményeinek támogatására

Pályázat fogyatékos személyek, továbbá hátrányos helyzetű csoportok szabadidősport tevékenységeinek és eseményeinek támogatására.

MOL Gyermekgyógyító program 2011

A MOL Új Európa Alapítványa pályázatot hirdet élmény- és művészetterápiás programok támogatására krónikus betegségben szenvedő, fogyatékkal élő gyerekek, vagy a lelki egészség szempontjából rizikócsoportba sorolható gyermekek és serdülők pszicho-szociális rehabilitációja érdekében.

Ökopolisz Alapítvány 2011 pályázat

Az Ökopolisz Alapítvány lehetőségeihez mérten támogatni kívánja azon kezdeményezéseket, amelyek megvalósulása elősegíti az alapítvány alapvető céljainak az elérését, és amelyek illeszkednek az alapítvány stratégiája által kijelölt irányvonalakhoz. Az alapítvány célja: „az állampolgári tájékoztatás és tájékozódás javítása, a politikai kultúra fejlesztése és a közjó szolgálata, kiemelten az ökopolitikai gondolkodásmód elterjesztése, az ökopolitikai alternatívák megfogalmazása, valamint az

Pályázat az Önkéntesek Hete keretében megvalósuló önkéntes programok támogatására

Pályázati felhívás az Önkéntesek Hete keretében megvalósuló önkéntes programok támogatására. A pályázat célja: 2011 első félévében Magyarország látja el az Európai Unió Tanácsának soros elnöki feladatait, amely időszakban kiemelt szerepet kap az önkéntesség, mivel 2011 az Önkéntesség Európai Éve az Európai Tanács 2009 novemberében hozott határozata alapján. Az Önkéntesség Európai Éve lehetőséget biztosít az Önkéntesek

Pályázat a 2011-es Liszt Ferenc emlékév alkalmából

A Balassi Intézet a 2011-es Liszt Ferenc emlékév alkalmából nyílt pályázatot hírdet Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója tiszteletére, 2011-ben megvalósuló programokra. A pályázat során azok a programok részesülnek támogatásban, amelyek Liszt Ferenc személyét, munkásságát és korát állítják a középpontba.

Az év támogatottja 2011

A pályázat célja: Hátrányos helyzetű társadalmi csoport(ok) életminőségének javítását és/vagy társadalmi integrációját támogató programok megvalósítása. A kiíró egy nyertes pályázó számára biztosítja a teljes támogatási összeget. A támogatást egy konkrét, már létező, működő program, vagy a jelen pályázathoz igazodva kialakított és ennek keretében új kezdeményezésként megvalósítandó programhoz nyújtja.

Mutasd magad! pályázat

A Civil Rádiózásért Alapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek számára, melynek átfogó célja, hogy a civil szféra történései, illetve az egyes szervezetek nagyobb nyilvánosságot kapjanak. A pályázati felhívásra civil szervezetek jelentkezését várjuk, akik szakmai programjukról hírt akarnak adni, fel szeretnék hívni a szélesebb közönség figyelmét egy-egy akciójukra, hétköznapi tevékenységükre.

Deloitte Közös Többszörös 2011 pályázat

Értékteremtő program vagy eszköz beteg vagy hátrányos helyzetű gyermekek képességfejlesztésére. A Deloitte magyarországi társaságai a tavalyi évhez hasonlóan idén is pályázatot hirdetnek jótékony célú szervezetek, alapítványok számára. Idén azokat a pályázó szervezeteket keressük, amelyek valamilyen formában beteg vagy hátrányos helyzetű gyermekek képességfejlesztésében nyújtanak segítséget. Az elnyerhető összeg 3 millió forint.

Pályázat az önkéntesség fejlesztését szolgáló pályázati programokra – NCA-CIV-11-A

Az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma pályázatot hirdet Az Önkéntesség Európai Évéhez kötődően az önkéntesség fejlesztését szolgáló pályázati programokra (Pályázat kódja: NCA-CIV-11-A).  A pályázat célja: a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja.

Pályázat a védett természeti területeken, valamint barlangokban és azok felszíni védőövezetén elhagyott hulladék felszámolásának feladataira

2010. évi pályázati felhívás a védett természeti területeken, valamint barlangokban és azok felszíni védőövezetén elhagyott hulladék felszámolásának feladataira. A Vidékfejlesztési Minisztérium  a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvényben, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ámr.), valamint a környezetvédelmi és a vízügyi előirányzatok felhasználásának és ellenőrzésének

Pályázat civil szervezetek 2010. évi személyi jövedelemadó bevalláshoz kapcsolódó országos szintű kampány támogatására

Az Érthetően az Egészségért Alapítvány az Egészségügyi Média Szövetséggel közreműködve  pályázatot hirdet civil szervezetek 2010. évi személyi jövedelemadó bevalláshoz kapcsolódó országos szintű kampánya támogatására

KPMG Felelős társadalomért program 2010

A KPMG Hungária Kft. 2010-ben is meghirdeti pályázati programját, együttműködési lehetőséget kínálva civil szervezetek részére. Pályázhatnak hátrányos helyzetű gyermekek oktatásával foglalkozó közhasznú és kiemelten közhasznú civil szervezetek; előnyt élveznek a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek oktatásával, nevelésével, fejlesztésével foglalkozó szervezetek.

Civil szervezetek forrásteremtésének támogatása pályázat

A pályázat célja: Civil szervezetek forrásteremtési képességének erősítése a hazai és uniós pályázati források elérésének érdekében, hogy eredményes forrásteremtéssel, sikeres projektekkel, hatékony együttműködésekkel tudják biztosítani hosszú távú fenntarthatóságukat, fejlődésüket.

termalfurdok.com

welcomepickups.com

dajer.hu