Budapest pályázatok Archive

Küldd el az ötleted! A Budapestiek ötletei alapján költ el 1 Mrd Ft-ot a Fővárosi önkormányzat

1 milliárd forint az önök ötleteire! A 2020-as költségvetésben elkülönített 1 milliárd forint, olyan ötletek, fejlesztési célok megvalósítására ad lehetőséget, melyet Budapest lakosai jelöltek ki és szavaztak meg.

Pályázat a mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatására a Közép-Magyarországi régióban

(Felfüggesztve!) Pályázat a mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatására a Közép-Magyarországi régióban (VEKOP-1.2.6-20). A 70%-os támogatás mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztésekre 5 millió Ft – 153,5 millió Ft közötti visszatérítendő támogatásra nyújt lehetőséget. A felhívás elsődleges célja a koronavírus

Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2016.

Budapest Főváros Közgyűlése pályázatot ír ki, Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló rendeletének 12-14. §-ai értelmében a Rendelet hatálya alá tartozó építmények, és azok közvetlen környezete és épületegyüttesek felújítása, helyreállítása érdekében végzett munkák megvalósulásának elősegítésére.

Pályázat az építészeti örökségvédelem alatt álló társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek állagmegóvási munkáinak támogatására

Budapest Főváros önkormányzata a főváros városképét meghatározó több lakásos társasházas és lakásszövetkezeti lakóépületek állagmegóvását elősegítő munkákat támogatni kívánja.

Fogadj örökbe egy kiskertet! kreatív alkotói pályázat

Készíts egy mini kertet a Bartók Béla úton található kulturális intézményekkel összefogva, amely bemutatja a Bartók Béla út galériái és kreatív terei hangulatát, szellemiségét! A Bartók Béla Boulevard pályázata.

Műemléki Keret 2014

Budapest Főváros Közgyűlésének, a főváros városképét meghatározó építészeti értékeinek rekonstrukciójára, felújítására felhasználható támogatás. A Főváros erre a célra 48.250.000 Ft pénzügyi fedezetet biztosít, amelyet „Műemléki Keret 2014.” címmel pályázat útján kíván hasznosítani.

Pályázat az I., II. és egyéb kategóriába sorolt futó sportesemények jövő évi naptártervbe kerüléséről

A Fővárosi Közgyűlés Közterület-hasznosítási Bizottsága pályázati felhívást tesz közzé a fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken megrendezésre kerülő I., II. és egyéb kategóriába sorolt futó sportesemények 2014. évi naptártervbe kerüléséről.

Műemléki Keret 2013

Budapest Főváros Közgyűlése a főváros városképét meghatározó építészeti értékek rekonstrukcióját, felújítását támogatni kívánja. A Fővárosi Közgyűlés e célra 30.000.000.- Ft pénzügyi fedezetet biztosított, amelyet „Műemléki Keret 2013.” címmel pályázat útján kíván hasznosítani.

A Te városod–A Te látószöged Budapest fotópályázat

Az EUROCITIES városszövetség idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját, ezen alkalomból fényképalbumot jelentetnek meg, amely bemutatná, a partnervárosok fiataljai hogyan látják városukat napjainkban. 15 és 25 év közötti fiatalok pályázhatnak olyan képekkel, amelyek a szokásos városmarketing nézőpontjától eltérő városképet mutatnak. A győztes Genovába utazhat.

Te jössz! pályázat nem formális szervezetek számára

Fővárosi Közgyűlés Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottsága pályázatot ír ki fővárosi lakhellyel rendelkező, tevékenységüket Budapesten kifejtő nem formális szervezetek számára.  A pályázat célja: Budapesten élő fiatalok részére olyan ifjúsági kezdeményezések támogatása, amelyek lehetővé teszik, hogy közösségi célú ötleteiket, elképzeléseiket megvalósíthassák, amelyekkel hozzájárulhatnak a fiatalok helyi, fővárosi közéletbe való bekapcsolódásához.

Pro Scholis Urbis Közalapítvány 2010 pályázat

A pályázat 2010. évi célja:  (1) A Közalapítvány a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók nevelésével kapcsolatos olyan pedagógiai programokat, kezdeményezéseket támogat, amely képességeik, tehetségük kibontakoztatásával segíti az intézményi integrációjukat. (különös tekintettel: intézményi programok, ünnepségek, megemlékezések létrehozása, amelyeken a különböző művészeti területek képviseltetik magukat).

Pályázat a fővárosi drogfogyasztás visszaszorítására 2010

A Fővárosi Közgyűlés Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottsága pályázatot ír ki elsősorban budapesti székhellyel rendelkező, tevékenységüket Budapesten és az agglomerációban kifejtő szervezetek számára, a fővárosi drogfogyasztás visszaszorítására irányuló tevékenységek támogatása céljából.

Budapest Bank Budapestért Alapítvány pályázat

A pályázat célja, olyan közcélú, közérdekű tevékenységek, civil kezdeményezések támogatása, amelyek Budapest szellemi, művészeti, kulturális és tudományos életének színvonalának emeléséhez kívánnak hozzájárulni; épített és természeti értékeinek védelméért, műemlékeinek megőrzéséért, a kulturális örökség megóvásáért, egy egészségesebb Budapestért és a humán- és szociális szolgáltatások, az esélyegyenlőség, az életminőség javításáért tevékenykednek.

Pályázat a 2010-ben Budapesten megvalósuló nemzetközi illetve országos jelentőségű, önálló turisztikai vonzerővel bíró programok marketingjének és megrendezésének támogatására

Budapest Főváros Közgyűlése Gazdasági Bizottsága pályázatot hirdet a  2010-ben Budapesten megvalósuló nemzetközi illetve országos jelentőségű, önálló turisztikai vonzerővel bíró programok marketingjének és megrendezésének támogatására

A helyi demokrácia 20 éve-a 2010-ben Budapesten megvalósuló ünnepi programok marketingjének és megrendezésének támogatása

Budapest Főváros Közgyűlése Gazdasági Bizottsága pályázatot hirdet „a helyi demokrácia 20 éve” témakörhöz kapcsolódó,  2010-ben Budapesten megvalósuló, nemzetközi illetve országos jelentőségű ünnepi programok marketingjének és megrendezésének támogatására.

Esélyegyenlőségi célú pályázat 2009 Budapest

A Fővárosi Közgyűlés Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottsága pályázatot ír ki a fővárosi székhellyel rendelkező, tevékenységüket döntően Budapesten kifejtő, a kisebbségi és hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének megteremtéséért tevékenykedő társadalmi és civil szervezetek, kisebbségi önkormányzatok, egyházi szervezetek részére.

Uniós projektterv budapesti biciklikölcsönzőkre

Közösségi kerékpár-kölcsönzési rendszer létesülhet Budapesten, ha a Főpolgármesteri Kabinet hétfői álláspontját két hét múlva támogatja a Fővárosi Közgyűlés. A beruházás több mint 1,3 milliárd forintra becsült összegéből 420 milliót az önkormányzat vállalna.

termalfurdok.com

welcomepickups.com

dajer.hu