Civil pályázatok Archive

Gyógyszercélpont azonosítására, validálására szolgáló kutatási javaslat és megvalósítási terv kidolgozása-Richter pályázat 2010

A Richter Gedeon Nyrt. (a továbbiakban: Társaság) pályázati felhívást tesz közzé meghatározott tudományos kutatási tevékenységek támogatására.  A pályázat célja a kutatók gyógyszeripari tárgyú, nemzetközi színvonalú innovációinak felkarolása, és kutatási eredményeik gyakorlati megvalósításának elősegítése.

Pillanatfelvétel-Értékelés program civil szervezeteknek

A rohanó világ már rég közhelynek számít, gyorsított film az életünk, haladnunk kell. A mindennapi munkában tervezünk, megvalósítunk, tervezünk, megvalósítunk megállás nélkül. Rengeteg tapasztalatot halmozunk fel – de mit kezdünk vele? Tanulunk belőlük? Hogyan lehetne? Mitől lehet jobb az, amit csinálunk?

CSZK-MT-10-A/B/C-Civil Szolgáltató Központok működtetésének támogatása

A magyar civil szektor nélkülözhetetlen szerepet tölt be a közszolgáltatások ellátásában, a különböző lakossági csoportok esélyegyenlőségének biztosításában, a társadalmi szolidaritás megerősítésében, az életminőség elemeinek biztosításában, a közéleti értékek fejlesztésében, a demokrácia kiteljesítésében. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatást kíván nyújtani ahhoz, hogy a civil szektor minél hatékonyabban tudja ellátni vállalt feladatait. Ennek egyik eszközeként támogatja

NCA-ORSZ-10-Civil szervezetek működésének támogatása NCA pályázat

A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek működéséhez való hozzájárulás, a projekteket- és szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő és a szervezet cél szerinti tevékenységek érdekében felmerült kiadások támogatása.

A Szülőföld Alap és a Csemadok pályázata művelődési tevékenységek támogatására

A Csemadok Országos Tanácsa a Szülőföld Alap megbízásából „A felvidéki magyar kultúra szolgálatában“ címmel pályázatot hirdet a szlovákiai  magyar közösségek önszerveződésen nyugvó művelődési tevékenységének támogatására. Pályázatunkkal új magyar művészeti értékek létrehozását, megismertetését, a meglevő magyar kulturális kincs őrzését, számbavételét, megjelenítését, az önszerveződésen nyugvó közösségi művelődési tevékenységeket kívánjuk ösztönözni.

A Kesztyűgyár pályázata civileknek 2010

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat és megbízásából eljáró Rév8 Zrt civil szervezetek jelentkezését várja szabadidős, kulturális, sport, közösségépítő, készségfejlesztő foglalkozások, rendezvények lebonyolítására a Budapest józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Házban. A pályázat célja a Magdolna Negyed Program II. integrált szociális városrehabilitációs projekt keretében a Kesztyűgyár Közösségi Ház évközi szabadidős, kulturális, sport, közösségi részvételt célzó programjainak megvalósulása civil szervezetek közreműködésével.

URBITÁLIS 2010-I ♥ BUDAPEST pályázat

Urbitális Majális, 2010 május 1 – 31.  Te is szereted Budapestet? Akkor gyere, és mutasd meg, hogy mit gondolsz róla! Milyennek látod, hogyan használod, mit szeretsz benne, és mit adnál hozzá ahhoz a városhoz, aminek te is része vagy? Módosult a határidő: március 8-ig lehet pályázni a tavasz legjobb nyitóbulijára, valamint a zsűri tagjainak kilétére

NCA-NK-10-C-Pályázat a Kárpát-medencében megvalósuló civil szervezetek közötti magyar-magyar együttműködés, határmenti és határokon átnyúló civil kapcsolatok támogatására

Az NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma pályázatot hirdet a Kárpát-medencében megvalósuló civil szervezetek közötti magyar-magyar együttműködés, határmenti és határokon átnyúló civil kapcsolatok támogatására (Pályázat kódja: NCA-NK-10-C)

Budapest Bank Budapestért Alapítvány pályázat

A pályázat célja, olyan közcélú, közérdekű tevékenységek, civil kezdeményezések támogatása, amelyek Budapest szellemi, művészeti, kulturális és tudományos életének színvonalának emeléséhez kívánnak hozzájárulni; épített és természeti értékeinek védelméért, műemlékeinek megőrzéséért, a kulturális örökség megóvásáért, egy egészségesebb Budapestért és a humán- és szociális szolgáltatások, az esélyegyenlőség, az életminőség javításáért tevékenykednek.

NCA-KM-10-NCA Civil szervezetek működésének támogatása

A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek működéséhez való hozzájárulás, a projekteket- és szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő és a szervezet cél szerinti tevékenységek érdekében felmerült kiadások támogatása.

SZE-PR-10-Pályázat a Szegénység és Társadalmi Kirekesztés Elleni Küzdelem Európai Év civil programjainak támogatására

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (ESZA Nonprofit Kft.) a szociális és munkaügyi miniszter 7/2009. (III. 18.) SZMM rendelete alapján pályázatot hirdet „A Szegénység és Társadalmi Kirekesztés Elleni Küzdelem Európai Év civil programjainak támogatására”.

Zöld Forrás 2010 pályázat

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2010. évi „ZÖLD FORRÁS” programjának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2010. a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek környezet- és természetvédelmi célú programjainak támogatására. A nyertes pályázatok listája letölthető innen: http://palyazatok.org/zold-forras-2010-palyazat-nyertesei

Civil Videómegosztó környezettudatos videó-pályázat

A CivilJutub.hu civil szervezeti videómegosztó VIDEÓ-PÁLYÁZATOT hirdet. A pályázatra beadott videónak környezetvédelmi tudatosságot formálónak kell lennie.

Pályázat a Fogadd el, Fogadj el 2010. évi jubileumi kampányában való részvételre

A  Kézenfogva Alapítvány azért indította útjára 2006 júniusában a „Fogadd el, fogadj el” programot, hogy megismerhessék egymást az értelmi fogyatékossággal élő és egészséges emberek. Az elmúlt 4 év visszajelzései azt mutatják, hogy az alapítvány közvélemény-formáló programja elősegíti ezt a folyamatot. Az alapítvány a személyes tapasztalás erejében bízik, ezért a kezdetektől fogva az „együtt” kulcsfontosságú fogalom

HIV/AIDS megelőzése a civil szervezetekkel pályázat

Az Országos Egészségfejlesztési Intézet pályázatot hirdet „HIV/AIDS megelőzése a civil szervezetekkel” címmel.

Izzócsere program 2009 pályázati felhívás

Pályázat az időseket és a nagycsaládosokat támogató közhasznú alapítványok, egyesületek, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 24. § (1)-ben foglaltaknak megfelelő, belföldi székhelyű, költségvetési szervek, valamint nem állami, nem helyi önkormányzati szervek által fenntartott óvodák környezet- és klímavédelmi célú programjának támogatására. Pályázat beadási határidő módosítás!!!! Beadási határidő: 2010 február 26!!! (LEJÁRT PÁLYÁZAT)

Szervezetfejlesztés civil szervezeteknek-az OD World Summit pályázata

A pályázat célja: A szervezetfejlesztés 2010. augusztus 22-26. között Budapesten zajló első világtalálkozójához (OD World Summit – ODWS) kapcsolódóan neves külföldi szervezet- és közösségfejlesztő szakembereket vonjon be hazai fejlesztési projektekbe.

Drogprevenció és információ 2010 pályázat

Az Európai Bizottság (DG JLS) örömmel jelenteti meg a “kábítószer-prevenció és felvilágosítás” pályázat 2010-es évre vonatkozó pályázati kiírását.

Könyvtámasz 2009 pályázat

A Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány – partnerségben a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvánnyal – „Könyvtámasz 2009” néven könyvadomány pályázatot hirdet hátrányos helyzetű csoportokat támogató civil szervezetek számára. A PÁLYÁZAT CÉLJA: hátrányos helyzetű közösségeket és egyéneket támogató nonprofit szervezetek könyvtárainak kialakítása, bővítése, kulturális és szabadidős programjainak támogatása könyvadományok biztosítása által.

Deloitte Közös Többszörös-értékteremtő program a beteg gyermekekért

A Deloitte magyarországi társaságai pályázatot hirdetnek jótékony célú szervezetek, alapítványok számára. A Deloitte idén azokat a pályázó szervezeteket keresi, amelyek valamilyen formában beteg gyermekeknek nyújtanak segítséget. Az alapítványonként elnyerhető legmagasabb összeg 3 millió forint.

termalfurdok.com

welcomepickups.com

dajer.hu