civil szervezetek pályázatok Archive

Ötmillió forint a Békéscsabáért tevékenykedő civileknek

Ötmillió forint a Békéscsabáért tevékenykedő civileknek. A Budapest Bank átfogó támogatási programot indított a helyi kezdeményezések támogatására.  100 és 500 ezer forint közötti összegekre pályázhatnak 2013 őszétől a „Budapest Bank Békéscsabáért Program” keretében azok a nonprofit szervezetek, amelyek tevékenységük révén hozzájárulnak Békéscsaba és agglomerációja* fejlődéséhez. Az első pályázati ciklusban a kultúra és a szellemi élet, valamint a

Civil szervezetek által kezdeményezett projektek

Az alprogram célja: Különböző részt vevő országokból származó civil társadalmi szervezetek konkrét projektjeinek támogatása. Különféle helyi, regionális, nemzeti vagy európai szinten létrehozott szervezetek vehetnek részt benne. A projekteknek közérdekű kérdések megismertetésére, illetve az európai szintű együttműködés vagy koordináció révén elérhető konkrét megoldásokra kell törekedniük.

Strukturális támogatás európai szintű civil társadalmi szervezeteknek

Ez a pályázati típus európai dimenziójú civil társadalmi szervezetek számára biztosítja a tevékenységeik európai szintű fejlesztéséhez szükséges kapacitást és stabilitást. Ezzel a strukturált, koherens, aktív civil társadalom európai szinten történő kialakulásához kíván hozzájárulni.

Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmai-módszertani megalapozása és a program kísérése pályázat

A pályázat célja: a lokális innovatív projektek módszertani megalapozása és számukra folyamatos szakmai támogatás nyújtása annak érdekében, hogy javuljon a gyermekekre és családokra irányuló szolgáltatások és programok színvonala és elérhetősége, ezáltal pedig javuljanak a gyermekek felzárkózási esélyei.

A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése pályázat – konvergencia régiók

A támogatás célja: az országos szemléletváltás előmozdítása a családi szféra társadalmi jelentőségével kapcsolatban, integrált szolgáltatások nyújtásával a fiatal gyermekes családok támogatása – a kötelező önkormányzati alapellátási feladatokat kiegészítő eszközökkel – kis közösségi kezdeményezések, például ún. „családi erőforrás központok” létrehozása útján. Az integrált szolgáltatások egyesítik a foglalkoztatási, családi, szülői és egészségfejlesztési támogató szolgáltatásokat és az innovatív

CSR Hungary Díj 2011

2011. június 20-án, a Hotel Pandába sajtóreggelire invitálták a média képviselőit a CSR Hungary Díj szervezői. A Vállalati felelősség Díja egy „alulról” jövő kezdeményezés – nem csupán egy nemzetközi modell parafrázisa-, mely támogatásra lelt a társadalom különböző érdekcsoportjainak és a nemzetközi szakmai világ részéről is.

Ökopolisz Alapítvány 2011 pályázat

Az Ökopolisz Alapítvány lehetőségeihez mérten támogatni kívánja azon kezdeményezéseket, amelyek megvalósulása elősegíti az alapítvány alapvető céljainak az elérését, és amelyek illeszkednek az alapítvány stratégiája által kijelölt irányvonalakhoz. Az alapítvány célja: „az állampolgári tájékoztatás és tájékozódás javítása, a politikai kultúra fejlesztése és a közjó szolgálata, kiemelten az ökopolitikai gondolkodásmód elterjesztése, az ökopolitikai alternatívák megfogalmazása, valamint az

Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program harmadik pályázati felhívás

2011. április 28-án megnyílt a Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program (SEE) harmadik pályázati felhívása. A harmadik pályázati felhívás két lépcsőben valósul meg. Az első fordulóban szándéknyilatkozat beadása, elektronikus úton történő feltöltése szükséges. A második fordulóban az első fordulón kiválasztott pályázatok kidolgozott, részletes dokumentációja kerül benyújtásra.

Pályázat a demokrata körök klubhálózat programjainak támogatására

A Táncsics Alapítvány egyik közérdekű célja, hogy „szélesítse az állampolgárok tájékozódását a magyar társadalmat érintő társadalmi és politikai kérdésekről”, valamint „ösztönözze a magyar politikai kultúra színvonalának emelését, a demokrácia elveinek és gyakorlatának erősítését”. A Táncsics Alapítvány ezért pályázatot hirdet a „Demokrata Körök” klubhálózat létrehozását és működését szolgáló közösségi programok támogatására. Felhívja a demokratikus közélet alakításáért

Pályázat az Önkéntesek Hete keretében megvalósuló önkéntes programok támogatására

Pályázati felhívás az Önkéntesek Hete keretében megvalósuló önkéntes programok támogatására. A pályázat célja: 2011 első félévében Magyarország látja el az Európai Unió Tanácsának soros elnöki feladatait, amely időszakban kiemelt szerepet kap az önkéntesség, mivel 2011 az Önkéntesség Európai Éve az Európai Tanács 2009 novemberében hozott határozata alapján. Az Önkéntesség Európai Éve lehetőséget biztosít az Önkéntesek

Pályázat felhívása civil szervezetek számára Fenntartható tudatformálás témában

A Magyar Telekom pályázati felhívása civil szervezetek számára Fenntartható tudatformálás témában. Jelen pályázati kiírással a hello holnap! kuratórium a „Fenntartható tudatformálás” témakörében olyan szemléletformáló pályázatokat vár, melyek megvalósítása során a társadalom minél szélesebb rétegei felismerik a saját közép- és hosszú távú érdekeiket, felelősségüket, a társadalmi és környezeti értékek megőrzésének igényét.

Let’s Colour Magyarország! pályázat

Nincs olyan ember Magyarországon, aki ne szembesülne épített környezetünk gyakran lehangoló állapotával. Életminőségünkre a legnagyobb csapást talán a színek hiánya méri. Színehagyott utcáink, elszürkült házaink nem hogy sétára nem csábítanak, hanem egyenesen tönkreteszik városaink, falvaink közösségi tereink hangulatát.

termalfurdok.com

welcomepickups.com

dajer.hu