Kutatási pályázatok Archive

OTKA-A08 Gazdaságban hasznosuló innovációt megalapozó alapkutatás támogatása pályázat

Az NKTH-OTKA közös Alapkutatási Program keretében 2008-ban meghirdetésre került a 2008-2010 közötti időszakra a ’Gazdaságban hasznosuló innovációt megalapozó alapkutatás támogatása’ című pályázat. Jelen felhívás az OTKA-A08 pályázat 2010. évre vonatkozó újra nyitása.

Kétoldalú TéT 2010-2012

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. Törvény (Atv) 8. § (1)e) (2) c) alapján a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázatot hirdet kétoldalú tudományos és technológiai együttműködés keretében kutatás-fejlesztési projektek kutatócseréjének támogatására. A támogatás nyílt pályázati rendszerben, a kétoldalú TéT együttműködési program keretében történik.

Pályázat Kortárs múzeumi kutatások megvalósítására 2010

Az OKM Közgyűjteményi Főosztálya lehetőséget biztosít a Néprajzi Múzeum által életre hívott MaDok-programban együttműködő muzeális intézmények számára a kortárs tárgykultúra múzeumi megőrzésére, rendszeres módon történő, kutatásokon alapuló gyűjteménygyarapítási törekvéseik megvalósítására.

Magyar-Belga TéT pályázat 2011-2012

Magyar-Belga (Vallon) TéT pályázati felhívás, 2011-2012. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. Törvény (Atv) 8. § (1)e) (2) c) alapján a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázatot hirdet a Magyar Köztársaság és Belgium (Vallónia) közötti kétoldalú tudományos és technológiai együttműködés keretében kutatás-fejlesztési projektek kutatócseréjének támogatására.

Magyar-cseh TéT 2011-2012 pályázat

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. Törvény (Atv) 8. § (1)e) (2) c) alapján a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázatot hirdet a Magyar Köztársaság és a Cseh Köztársaság közötti kormányközi tudományos és technológiai együttműködés keretében kutatás-fejlesztési projektek kutatócseréjének támogatására. A támogatás nyílt pályázati rendszerben, a magyar – cseh kormányközi TéT

Magyar-argentin TéT 2011-2012 pályázat

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. Törvény (Atv) 8. § (1)e) (2) c) alapján a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázatot hirdet a Magyar Köztársaság és az Argentin Köztársaság közötti kormányközi tudományos és technológiai együttműködés keretében kutatás-fejlesztési projektek kutatócseréjének támogatására. A támogatás nyílt pályázati rendszerben, a magyar – argentin kormányközi TéT

Magyar-szlovén TéT 2011-2012 pályázat

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. Törvény (Atv) 8. § (1)e) (2) c) alapján a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázatot hirdet a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság közötti kormányközi tudományos és technológiai együttműködés keretében kutatás-fejlesztési projektek kutatócseréjének támogatására. A támogatás nyílt pályázati rendszerben, a magyar – szlovén kormányközi TéT

Magyar-osztrák TéT 2011-2012 pályázat

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. Törvény (Atv) 8. § (1)e) (2) c) alapján a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázatot hirdet a Magyar Köztársaság és Az Osztrák Köztársaság közötti kormányközi tudományos és technológiai együttműködés keretében kutatás-fejlesztési projektek kutatócseréjének támogatására.

Magyar-francia TéT 2011-2012 pályázat

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. Törvény (Atv) 8. § (1)e) (2) c) alapján a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázatot hirdet a Magyar Köztársaság és a Francia Köztársaság közötti kormányközi tudományos és technológiai együttműködés keretében kutatás-fejlesztési projektek kutatócseréjének támogatására. A támogatás nyílt pályázati rendszerben, a magyar – francia kormányközi TéT

Gyógyszercélpont azonosítására, validálására szolgáló kutatási javaslat és megvalósítási terv kidolgozása-Richter pályázat 2010

A Richter Gedeon Nyrt. (a továbbiakban: Társaság) pályázati felhívást tesz közzé meghatározott tudományos kutatási tevékenységek támogatására.  A pályázat célja a kutatók gyógyszeripari tárgyú, nemzetközi színvonalú innovációinak felkarolása, és kutatási eredményeik gyakorlati megvalósításának elősegítése.

Pályázat Tánctörténeti Alapkutatásban történő részvételre

A Hallgatói Önkormányzat Tudományos Diákköre a Tudományos Tanács és a Tánctudományi Kutatóközpont támogatásával pályázatot hirdet a hallgatók számára tánctörténeti alapkutatásokban való részvételre három területen: (I.)  SZAKIRODALOM-FORDÍTÁS; (II. ) NÉPTÁNC-PEDAGÓGIAI SZAKANYAGGYŰJTÉS és (III.) 60 ÉVES A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA – emlék és adatgyűjtés.

Pályázat Japán tanulmányútra 2010-2011

Fellowship for Intellectual Exchange 2010-2011 – A Japán Alapítvány a 2010-2011-es évre tanulmányutat szervez olyan 20-45 év közötti, bölcsészet- és társadalomtudományok területén tevékenykedő, illetve a kutatásban, médiában vagy nonprofit szervezetnél tapasztalattal rendelkező tudósok, kutatók, újságírók számára, akiknek szakterülete nem Japán, kutatásaikhoz azonban elengedhetetlen Japán alaposabb megismerése.

Pályázat a roma kisebbségi óvodai nevelésben és iskolai nevelésben-oktatásban felhasználható kutatások 2009. évi támogatására

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium nyílt pályázatot hirdet a roma kisebbségi óvodai nevelésben, és iskolai nevelésben-oktatásban felhasználható kutatások 2009. évi támogatása címmel.  A pályázat célja: A roma kisebbségi óvodai nevelés és iskolai nevelés-oktatás hatékonyságának elősegítése, a roma nyelv(ek), iskolai oktatásához segédanyagok készítése.

Pályázat a magyarországi nemzetiségi óvodai nevelésben, iskolai nevelésben-oktatásban felhasználható kutatásokra 2009

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium nyílt pályázatot hirdet a magyarországi nemzetiségi óvodai nevelésben, iskolai nevelésben-oktatásban felhasználható kutatások 2009. évi támogatása címmel.  A pályázat célja: A nemzetiségi óvodai nevelés és iskolai nevelés-oktatás hatékonyságának elősegítése. A magyarországi nemzetiségi népismeret oktatását segítő néprajzi sorozat kiadásának támogatása.

ERANET_HU_09 pályázat-a magyar részvétel támogatása

ERANET_HU_09 pályázat. Pályázat az ERA-NET projektek közös pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására. Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. Törvénnyel összhangban a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter nevében pályázatot hirdet az NKTH mint programgazda részvételével zajló ERA-NET projektek közös pályázati felhívásaiban való magyar részvétel támogatására.

Kármán Tódor-díj 2009

Az oktatási és kulturális miniszter 10/2000. (VI. 8.) OM rendeletével a magyarországi oktatás, képzés, felnőttoktatás, tudományos kutatás támogatása érdekében végzett kiemelkedő tevékenységért a gazdasági- és közélet szereplőinek elismerésére Kármán Tódor-díjat alapított.

A CORNET programban való magyar részvétel támogatása-tervezet

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvénnyel összhangban, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős miniszter nevében pályázatot hirdet a CORNET (COllective Research NETworking) ERA-NET nemzetközi programban való magyar részvétel támogatására. A pályázat tervezete letölthető weboldalunkról.

Nagy Iván Honismereti pályázat

A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, a Nógrád Megyei Levéltár és a BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Salgótarjáni Intézete meghirdeti a 2009. évi NAGY IVÁN HONISMERETI PÁLYÁZATOT néprajzi, történeti, irodalom- és művészettörténeti, természet-tudományi, műemlékvédelmi, illetve gazdaság- és társadalomfejlesztés témakörben. LEJÁRT PÁLYÁZAT!!!!!!!!!!!!

Baross Gábor Program 2009-Nyugat-Dunántúli régió

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal a Nyugat-dunántúli Régióban pályázatot hirdet a kutatás-fejlesztési infrastruktúra fejlesztésének (REG_ND_INFRA_09), K+F projektek (REG_ND_KFI_09), az innovációs szolgáltatásokat nyújtó szervezetek fejlesztésének (REG_ND_KOMP_09) és a nemzetközi KFI projektekben való részvétel (REG_ND_NEMZ_09) támogatására.

Baross Gábor Program 2009-Közép-Magyarországi régió

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal a Közép-magyarországi régióban pályázatot hirdet a kutatás-fejlesztési infrastruktúra fejlesztésének (REG_KM_INFRA_09) és K+F projektek (REG_KM_KFI_09) támogatására.

termalfurdok.com

welcomepickups.com

dajer.hu