kutatói ösztöndíjak Archive

MTA Posztdoktori kutatói program 2015

A Magyar Tudományos Akadémia 2015. március 4 12:00 órai benyújtási határidővel meghirdette az MTA Posztdoktori kutatói programot.

Erdős Pál Kutatói Ösztöndíj 2014

A Társadalmi Megújulás Operatív Program részeként megvalósuló Nemzeti Kiválóság Program (NKP) célja a kimagasló oktatási, kutatási tevékenység ösztönzése a nemzetgazdasági, valamint az európai gazdasági térség szempontjából jelentős eredmények elérése. A Program elsősorban a műszaki és a természettudományok, a matematika és az élettudományok területére kíván anyagi erőforrásokat összpontosítani, elősegítve ezzel az Innovatív Unió kezdeményezésében megfogalmazott tagállami

Lykeon Kutatói Ösztöndíj 2014

 A Délkelet-Európa Alapítvány decemberi megjelenéssel pályázatot hirdet felsőoktatási hallgatók számára.

DAAD Kutatói ösztöndíj doktoranduszoknak és fiatal kutatóknak 2014/2015

Az ösztöndíj célja: A magyar fiatal kutatók számára az ösztöndíj lehetőséget nyújt németországi  felsőoktatási intézményben vagy  kutatóintézetben  történő  kutatásra  vagy  továbbképzésre.  

Collegium Hungaricum kutatói ösztöndíj Bécs

A  Magyar  Ösztöndíj  Bizottság  (MÖB)  a  147/2002.  (VI.  29.)  Kormányrendelet  8.§  b  alapján pályázatot hirdet kutatói ösztöndíjakra a bécsi Collegium Hungaricumba (CH).

Szent-Györgyi Albert Hazahívó Ösztöndíj tapasztalt kutatóknak (Konvergencia program)

A Szent-Györgyi Albert Hazahívó Ösztöndíj tapasztalt kutatóknak pályázat célja kiemelkedő szakmai, tudományos teljesítménnyel, jelentős kutatási projektvezetői tapasztalattal és nemzetközi elismertséggel bíró tapasztalt oktató-kutatók hazatérésének elősegítése, továbbá a hazai felsőoktatásba történőbeilleszkedésük anyagi és szakmai támogatása.

Szentágothai János Tapasztalt Kutatói Ösztöndíj tapasztalt oktató-kutatóknak a konvergencia régiókban

A Szentágothai János Tapasztalt Kutatói Ösztöndíj célja a kiemelkedő szakmai, tudományos teljesítménnyel és jelentős kutatási tapasztalattal bíró tapasztalt oktató-kutatók, művészek anyagi és szakmai támogatása, és  a tudományos utánpótlás képzésének és biztosításának elősegítése.

Bolyai János kutatási ösztöndíj

Az MTA pályázatot hirdet Bolyai János kutatási ösztöndíjra.   Az ösztöndíj célja: tudományos munka megírásának vagy azzal egyenértékű kutatási témában létrehozott alkotás elkészítésének, valamint az MTA doktora cím elnyerésére való felkészülés elősegítése. Pályázat nyújtható be valamennyi tudományterületen, illetőleg tudományágban.

Krzysztof Skubiszewski gyakornoki és kutatói ösztöndíj

A Krzysztof Skubiszewski gyakornoki és kutatói ösztöndíjat a Varsói Egyetem Kelet-Európa Tanulmányok Intézete bonyolítja le, rajtuk keresztül bármely más lengyel egyetemre is benyújtható a jelentkezés a jog, a politikatudomány és a legújabb kori történelem területén. Az ösztöndíjra olyanok jelentkezését várják, akik doktori fokozattal, illetve MA vagy azzal egyenértékű diplomával, ám emellett jelentős tudományos eredményekkel rendelkeznek.

Az Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány és a Stiftung Aktion Österreich-Ungarn ösztöndíjai

Az OMAA/AÖU Kuratóriuma pályázatot hirdet ausztriai és magyarországi tudományos kutatási és felsőoktatási területen folytatott együttműködés támogatására és ausztriai ösztöndíjas tartózkodásra.

A párizsi főpolgármesteri hivatal ösztöndíjai

A párizsi főpolgármesteri hivatal Párizs tudományos súlyának növelése érdekében 2003. óta minden évben számos külföldi kutatót fogad post-doc és szenior szinten annak érdekében, hogy a párizsi – költségvetési vagy önkormányzati szférába tartozó – laborok, kutatóhelyek egyikében dolgozva elősegítsék az adott intézmény nemzetközi kapcsolatainak erősítését.

Szent-Györgyi Albert Hazahívó Posztdoktori Ösztöndíj (Konvergencia)

A Társadalmi Megújulás Operatív Program részeként megvalósuló Nemzeti Kiválóság Program (NKP) célja a kimagasló oktatási, kutatási tevékenység ösztönzése a nemzetgazdasági, valamint az európai gazdasági térség szempontjából jelentős eredmények elérése.  A Program elsősorban a műszaki és a természettudományok, a matematika és az élettudományok területére kíván anyagi erőforrásokat összpontosítani, elősegítve ezzel az Innovatív Unió kezdeményezésében megfogalmazott tagállami

Határon Túli Tapasztalt Oktató-kutatói Ösztöndíj

A Társadalmi Megújulás Operatív Program részeként megvalósuló Nemzeti Kiválóság Program (NKP) célja a kimagasló oktatási, kutatási tevékenység ösztönzése a nemzetgazdasági, valamint az európai gazdasági térség szempontjából jelentős eredmények elérése céljából.  A Program a műszaki tudományok és a társadalomtudományok közül: a gazdálkodás- és szervezéstudományok területére kíván anyagi erőforrásokat összpontosítani, elősegítve ezzel az Innovatív Unió kezdeményezésében megfogalmazott tagállami feladat érvényre juttatását.

Oxfordi posztgraduális ösztöndíj

A Weidenfield Scholarship and Leadership Programme lehetőséget biztosít fiatal kutatóknak és posztgraduális egyetemi tanulmányokat folytató hallgatóknak, hogy az Oxfordi Egyetemen tanulhassanak egy éven keresztül, melynek költségeit teljes mértékben az egyetem állja.

Postdoctoral Fellowship in Conservation Science

The Getty Conservation Institute’s (GCI) Postdoctoral Fellowship in Conservation Science is a two-year program designed to provide recent PhDs in chemistry and the physical sciences with experience in conservation science. The 2013-2015 Postdoctoral Fellow will be part of the GCI’s Collections Research group.

Magyarországi kutatói ösztöndíjak

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.) 3. § (1) bekezdés i) pontja, valamint az akadémiai Alapszabály 5. § (1) és (2) bekezdése szerint a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) kapcsolatot tart a külföldön élő, magyar nyelvű és tárgyú tudományos kutatások művelőivel, támogatja a határon túli magyar tudományosságot. Az Akadémia az

termalfurdok.com

welcomepickups.com

dajer.hu