működési támogatás Archive

Pályázat a Balatonon kívüli régiókban működő vitorlázás fellendítésére

Pályázaton keresztül nyerhetnek támogatást a vitorlázással a Balatonon kívüli régiókban foglalkozó közösségek.

Európai Területi Társulások 2019. évi működési támogatása pályázat

A Külgazdasági és Külügyminisztérium pályázatot hirdet az Európai Területi Társulások 2019. évi működési és projektfinanszírozási támogatására.

Pályázat roma nemzetiségi civil szervezetek 2019. évi költségvetési támogatására

Pályázati felhívás roma nemzetiségi civil szervezetek 2019. évi költségvetési támogatására.

Pályázat a minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek

Az EMMI pályázatot hirdet minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti, előadó- művészeti szervezetek 2016. március 1. – 2017. február 28. közötti időszakra vonatkozó működésének és szakmai program megvalósításának támogatására.

Civil szervezetek működési célú támogatása 2016

Megjelent az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított forrásból, a Nemzeti Együttműködési Alap 2016. évre vonatkozó NEA-16-M jelű „Civil szervezetek működési célú támogatása 2016.” című pályázati kiírása.

Pályázat a minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek működési támogatására

Az  EMMI  pályázatot  hirdet  a  minősítéssel  nem  rendelkező  színház-  és  táncművészeti  előadó-művészeti szervezetek  2014.  március  1.  –  2015. február 28. közötti időszakra vonatkozó  működésének és szakmai program megvalósításának támogatására.  

A Roma Polgári Tömörülés pályázata működési- és program támogatásra

A Roma Polgári Tömörülés pályázatot ír ki működési- és Program Támogatásra.

Pályázat Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek működési és szakmai programjainak támogatására 2013

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet „Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek működési és szakmai programjainak támogatása 2013” (kód: 41321) címmel.

Civil szervezetek adományok után járó normatív kiegészítése 2013

A pályázat célja: A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek működéséhez való hozzájárulás a társadalmi támogatottságukhoz kapcsolódóan. A civil szervezetek által gyűjtött és elektronikusan bevallott (számviteli beszámoló külön során szerepeltetett) adományok után járó öt százalékos normatív kiegészítés működési támogatásnak minősül.

Pályázat a a minősítéssel nem rendelkező zenekarok, énekkarok 2013. évi támogatására

Az EMMI nyílt pályázatot hirdet az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 20. § (3) pontja alapján a minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok 2013. évi szakmai programmegvalósításának és működésének támogatására.

Pályázat civil szervezetek működési célú támogatására

A Nemzeti összetartozás Kollégium; az Új nemzedékek jövőjéért Kollégium, a Mobilitás és alkalmazkodás Kollégium; a Közösségi környezet Kollégium; valamint a Társadalmi felelősségvállalás Kollégium megbízásából  a Wekerle Sándor Alapkezelő az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény,  a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012.

Működési támogatás Agrárágazati és vidékfejlesztési szervezetek számára

A Vidékfejlesztési Minisztérium, mint támogató (továbbiakban: VM) az agrárágazati szakmai érdekeket képviselő szervezetek, illetőleg egyesületek hasznos tevékenységét elismerve, a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. számú mellékletének XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetének 20/3/8 szám alatti jogcímcsoportban lévő „az ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása” előirányzat terhére, az államháztartás működési rendjéről szóló

Az ifjúsági politika területén európai szinten tevékenykedő szervezetek működési támogatása

Az ifjúsági politika területén európai szinten tevékenykedő szervezetek támogatása – EACEA/28/11. A jelen pályázati felhívás célja az ifjúsági politika területén európai szinten és általános európai célok érdekében tevékenykedő szervezetek strukturális, azaz működési támogatása.

Pályázat Európai Területi Társulások 2011. évi támogatására

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megbízásából a Wekerle Sándor Alapkezelő pályázatot hirdet az Európai Területi Társulások 2011. évi támogatására.

Országos hatókörű civil szervezetek működésének támogatása pályázat

Az NCA Országos Hatókörű Civil Szervezetek Támogatásának Kollégiuma pályázatot hirdet civil szervezetek működésének támogatására (Pályázat kódja: NCA-ORSZ-11).

Működési támogatás európai politikai kutató- és tanácsadó intézeteknek és az európai szintű civil társadalmi szervezeteknek

EACEA/21/10-Európa a polgárokért – Működési támogatás európai politikai kutató- és tanácsadó intézeteknek és az európai szintű civil társadalmi szervezeteknek

NCA-EM-10-Pályázat civil szervezetek működésének támogatására-Észak-Magyarország

A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek működéséhez való hozzájárulás, a projekteket- és szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő és a szervezet cél szerinti tevékenységek érdekében felmerült kiadások támogatása.

termalfurdok.com

welcomepickups.com

dajer.hu