NKA műemléki és régészeti szakmai kollégium Archive

NKA Műemléki és Régészeti szakmai kollégium pályázat

A Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet (1/A) Műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására; (1/B) Veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszély-elhárításának,  állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására; (2) Régészeti lelőhelyek tudományos célú feltárására és állagmegóvására; (3) Országos és nemzetközi műemléki és régészeti konferenciák, rendezvények, 

NKA Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium pályázat

A Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a műemlékvédelem és régészet elméletét, történetét, gyakorlatát, valamint megvalósulásának konkrét példáit tárgyaló kiadványok, szakkönyvek hagyományos formában, vagy elektronikus illetve digitális adathordozón történő megjelentetésére vissza nem térítendő támogatás formájában.

NKA Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium folyóirat pályázat

A Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a tárgykörébe tartozó 2011. január 1.–2011. december 31. között kiadásra kerülő hagyományos és internetes folyóiratok megjelentetésére.

NKA Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium pályázata

A Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet műemléki és régészeti célok megvalósítására. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás. A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 350 millió Ft. Pályázni az alábbi 4 témakörre lehet:

NKA műemléki és régészeti szakmai kollégium meghívásos pályázati felhívása-KÖH

A Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet bármilyen okból végveszélybe került, vagy váratlanul előkerült és veszélyeztetett régészeti lelőhely, műemlék, vagy műemlék szerves részét képező képzőművészeti alkotás megmentésére.

NKA műemléki és régészeti szakmai kollégium pályázata műemlékvédelmi és régészeti kiadványok megjelentetésére

A Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a műemlékvédelem és régészet elméletét, történetét, gyakorlatát, valamint megvalósulásának konkrét példáit tárgyaló kiadványok, szakkönyvek hagyományos formában, vagy elektronikus illetve digitális adathordozón történő megjelentetésére vissza nem térítendő támogatás formájában.

NKA műemléki és régészeti szakmai kollégium pályázat folyóiratok megjelentetésére

A Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a tárgykörébe tartozó 2010. január 1.– 2010. december 31. között kiadásra kerülő hagyományos és internetes folyóiratok megjelentetésére.

termalfurdok.com

welcomepickups.com

dajer.hu