NKA pályázatok Archive

Pályázat színházi egyetemek/főiskolák/akadémiák nemzetközi találkozója megvalósítására

Az Előadó-művészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet magas művészeti szakmai színvonalú zenei, táncművészeti és színházi tervek megvalósításának támogatására. Téma/cél: Színházi egyetemek/főiskolák/akadémiák nemzetközi találkozója megvalósítása – szakmai találkozók, workshopok, előadások megvalósítása.

Pályázat zenei, táncművészeti és színházi tervek megvalósításának támogatására (színházi befogadói pályázat – független színházak)

Az Előadó-művészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet magas művészeti szakmai színvonalú zenei, táncművészeti és színházi tervek megvalósításának támogatására. Téma/cél: Független színházi társulatok előadásainak befogadása – társulatonként minimum 2 előadás megtartása.

Pályázat zenei, táncművészeti és színházi tervek megvalósításának támogatására (színházi befogadó pályázat)

Az Előadó-művészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet magas művészeti szakmai színvonalú zenei, táncművészeti és színházi tervek megvalósításának támogatására. Téma/cél: Határon túli magyar nyelven játszó színházak előadásainak befogadása – minimum 2 előadás.

Pályázat zenei, táncművészeti és színházi tervek megvalósításának támogatására (kotta és kottás kiadványok)

Az Előadó-művészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet magas művészeti szakmai színvonalú zenei, táncművészeti és színházi tervek megvalósításának támogatására.

Pályázat zenei, táncművészeti és színházi tervek megvalósításának támogatására (kórus)

Az Előadó-művészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet magas művészeti szakmai színvonalú zenei, táncművészeti és színházi tervek megvalósításának támogatására.

Pályázat zenei, táncművészeti és színházi tervek megvalósításának támogatására (könnyűzene, világzene, népzene, jazz)

Az Előadó-művészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet magas művészeti szakmai színvonalú zenei, táncművészeti és színházi tervek megvalósításának támogatására.

Pályázat zenei, táncművészeti és színházi tervek megvalósításának támogatására (komolyzene)

Az Előadó-művészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet magas művészeti szakmai színvonalú zenei, táncművészeti és színházi tervek megvalósításának támogatására.

NKA Közgyűjtemények Kollégium – Pályázat egyedi dokumentumok restaurálására, állományvédelmi munkáinak támogatására

NKA Közgyűjtemények Kollégium pályázata egyedi dokumentumok restaurálására, állományvédelmi munkáinak támogatására.

NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma pályázat

Vizuális Művészetek Kollégiuma pályázatot hirdet olyan kortárs, esztétikailag és tartalmában igényes köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) létrehozására, melyek az adott település közterén a település kulturális jelenét erősítik.

NKA Szépirodalom és Ismeretterjesztés kollégiuma pályázat

Az NKA Szépirodalmi és Ismeretterjesztési kollégiumának új pályázati felhívásai (1) könyvkiadók megjelenésére a 84. Ünnepi Könyvhét és 12. Gyermekkönyvnapokon, (2) alkotói támogatás szépirodalmi, valamint tudományos- ismeretterjesztő és szakkönyvek szerzői számára és (3) irodalmi és ismeretterjesztő rendezvények – szakmai táborok, fesztiválok, konferenciák, íróolvasó találkozók, olvasás-népszerűsítési programok megvalósítására.

NKA Könyvkiadás Kollégiuma pályázat

Az NKA Könyvkiadás Kollégiuma új pályázatai (1) művészeti tárgyú, illetve a különböző művészeti területekhez kapcsolódó, azokat bemutató, értelmező, értékelő művek, (2) klasszikus irodalmi örökségünk kritikai kiadásainak hagyományos módon történő megjelentetésének, (3) magyar szépirodalmi művek,  (4) ismeretterjesztő és tudományos művek megjelentetésének támogatására és (5) szépirodalmi, illetve ismeretterjesztő művek digitális formában, e-book formátumban történő, (6) szépirodalmi, illetve ismeretterjesztő művek

NKA Közművelődés és Népművészet Kollégium pályázat

A Közművelődés és Népművészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet (1)  közművelődési és népművészeti programok megrendezésére; (2) Országos szakmai továbbképzések lebonyolítására és (3) rendszeresen működő táncházi programokra.

NKA Közgyűjtemények Kollégiuma pályázatai (3506, 3561)

Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának új pályázatai (kódszám: 3506, 3561) az alábbi témakörökben: (1.a) támogatás időszaki kiállításokra, tematikus, legalább két hónapig nyitva tartó kiállításokra, valamint a hozzájuk kapcsolódó kiadványok elkészítésére és pedagógiai programokra; (1. b) több helyszínen, helyszínenként legalább két hónapig nyitva tartó vándorkiállítások, valamint a hozzá kapcsolódó kiadványok és pedagógiai programokra (2. b) konferenciák, rendezvények,

NKA Vizuális Művészetek kollégium pályázatai

Az NKA Vizuális Művészetek kollégium kiírta soron következő pályázatait az alábbi témakörökben: (1) hazai művészek külföldi alkotótelepeken, alkotóműhelyekben és szimpóziumokon való részvételére, valamint külföldi művészek magyar szakmai fórumokon való szereplésére, kurzus vezetésére a vizuális művészet területén; (2) alkotótelepek, alkotóműhelyek és szimpóziumok szakmai programjainak megvalósítására, valamint magyar művészek részvételére a hazai alkotótelepeken. (3/a) képzőművészek, iparművészek és

Az NKA Építőművészet és Örökségvédelem kollégiumok pályázatai

Az NKA építőművészeti és Örökségvédelmi kollégiumának legújabb pályázatai az alábbi témakörökben: (1) A magyar kulturális örökségvédelem ügyének, struktúrájának, aktuális helyzetének konstruktív újragondolását, a műemlékvédelem és a régészet társadalmi elfogadottságának megerősítését célzó eseménysorozat koncepciója megalkotásának, illetve az eseménysorozat előkészítésének, megszervezésének és megvalósításának támogatása; (2) Alkotói támogatás; (3) Hazai és nemzetközi építészeti, műemlékvédelmi és régészeti konferenciák, rendezvények,

Pályázat a a minősítéssel nem rendelkező zenekarok, énekkarok 2013. évi támogatására

Az EMMI nyílt pályázatot hirdet az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 20. § (3) pontja alapján a minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok 2013. évi szakmai programmegvalósításának és működésének támogatására.

Pályázat a minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek 2013. évi támogatására

A pályázat célja: Az EMMI nyílt pályázatot hirdet az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 19. § alapján a minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek 2013. január 1 – 2014. február 28. közötti időszakra vonatkozó szakmai programmegvalósításának és működésének támogatására.

Pályázat nemzetközi fórumokon, versenyeken, konferenciákon, tanulmányutakon, szakmai utakon való részvételre

Az Előadó-művészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet magas művészeti szakmai színvonalú zenei, táncművészeti és színházi tervek megvalósításának támogatására. A pályázat célja: nemzetközi fórumokon, versenyeken, konferenciákon, tanulmányutakon, szakmai utakon való részvétel.

Pályázat már bemutatott színházi és tánc produkciók forgalmazására

Az Előadó-művészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet magas művészeti szakmai színvonalú zenei, táncművészeti és színházi tervek megvalósításának támogatására. A pályázat célja: már bemutatott színházi és tánc produkciók forgalmazása.

Pályázat új táncprodukciók megvalósítására

Az Előadó-művészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet magas művészeti szakmai színvonalú zenei, táncművészeti és színházi tervek megvalósításának támogatására. A pályázat célja: új táncprodukciók megvalósítása.

termalfurdok.com

welcomepickups.com

dajer.hu