Önkormányzati Minisztérium pályázatai Archive

Pályázat kiemelt jelentőségű sport események megrendezésére

Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására  (SPO-SE-10). Az Önkormányzati Minisztérium pályázatot hirdet olyan 2010. április 16. és 2011. április 15. közötti hazai rendezésű, kiemelt jelentőségű szabadidősport események támogatására, amelyek célja a lakosság sporttevékenységének ösztönzése, a szabadidősport, a rendszeres fizikai aktivitás és a mozgásgazdag életmód népszerűsítése.

Idősbarát Önkormányzat Díj 2010 pályázat

A szociális és munkaügyi miniszter és az önkormányzati miniszter az 58/2004. (VI.18.) ESZCsM-BM együttes rendeletben elhatározottak, és kapott felhatalmazás szerint közös pályázatot hirdet önkormányzatok számára a 2010. évi “Idősbarát Önkormányzat” Díj elnyerésére.

Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása 2010

Az önkormányzati miniszter aláírta a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatásával kapcsolatos döntés-előkészítési feladatokról szóló …/2010. (….) ÖM utasítást. A támogatási kérelem benyújtása év közben folyamatos.  Új!!! Támogatott pályázatok listája!!!!!

Lakásépítés, lakás vásárlásának és lakás korszerűsítésének állami támogatása

A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáskölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendeletet 2009. október 1-jétől lép hatályba. A Lakásügyi Főosztály elkészítette a lakosságnak szóló tájékoztató anyagokat.

Felhívás az ifjúsági turizmus fejlesztési stratégiájának és az ezt megvalósító intézkedési terv elkészítésére-határidő hosszabbítás!

Az Önkormányzati Minisztérium Turisztikai Szakállamtitkársága a Nemzeti turizmusfejlesztési stratégiában meghatározott feladatok alapján felhívást tett közzé az ifjúsági turizmus fejlesztési stratégiájának és az ezt megvalósító intézkedési terv készítésére. Az ajánlatot három nyomtatott és egy elektronikus példányban 2009. szeptember 25-én 12 óráig kell eljuttatni az ÖM Turisztikai Szakállamtitkárság Turisztikai Stratégia és Kiemelt Programok Főosztályának Titkárságára: 1051 Budapest,

Falumegújítási Díj 2009

A nemzeti fejlesztési és gazdasági, valamint a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, közösen meghirdetik a Magyarországi Falumegújítási Díj 2009. pályázatot, „Új energiák egy erős közösségért” mottóval. A pályázat célja, hogy felkutassa és díjazza a legjobb magyarországi falumegújítási tevékenységeket, a kiemelkedő, példamutató intézkedéseket, kezdeményezéseket. Ezek bemutatásával, az információk cseréjével tovább javítsa a falumegújítást végző községek, nagyközségek eredményeit,

Sportrendezvények támogatása-pályázati eredmények

Az önkormányzati miniszter 2009. július 26-án döntött a kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására meghírdetett pályázati felhívásra benyújtott pályázatokról.

Önkormányzati támogatások

Varga Zoltán önkormányzati miniszter döntött a működési nehézségekkel küzdő önkormányzatok támogatásáról. Ezek alapján 587 önkormányzat 1884,8 millió forint vissza nem térítendő és 3 millió forint visszatérítendő támogatásban részesül. Hasonlóan az elmúlt évek szabályozásához 2009-ben sincs határideje a kérelmek beérkezésének, azok év közben is folyamatosan benyújthatók. A döntés ezekről a “rendkívüli és a soron kívüli esetek

A-panel-program-lfp-2008-la-2, az egycsatornás gyűjtőkémények-LFP-2008-LA-7 és a LFP-2008-LA-9 kódjelű pályázat nyertesei

Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására, “Panel program” keretében meghirdetett, LFP-2008-LA-2 kódjelű pályázatok közül 923 nyert el támogatást összesen 14 499 214 609 Ft értékben, amelynek eredményeként 46 518 lakás felújítása kezdődhet el. A támogatás a Zöld Beruházási Rendszer feltételei alapján, annak keretében kerül kifizetésre. A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell az

A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésének, valamint közösségi buszok beszerzésének támogatása pályázat nyertesei

Az önkormányzati miniszter döntött a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésének, valamint közösségi buszok beszerzésének támogatására 2009. február 26-án kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázatok támogatásáról.

EU Önerő Alap támogatás 2008-nyertes pályázatok

Kihírdették az EU Önerő Alap – az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrásainak kiegészítéséhez – a 2008-ban benyújtott támogatások nyerteseit.

19/2009. (IV. 8.) ÖM rendelet az önkormányzatok európai uniós saját forrásának kiegészítéséről

19/2009. (IV. 8.) ÖM rendelet az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai  saját forrás kiegészítése 2009. évi támogatásának rendjéről

Az Önkormányzati Minisztérium pályázata kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására

Az Önkormányzati Minisztérium pályázati felhívás kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására (Pályázat kódja: SPO-SE-09). A támogatás célja a népesség egészségügyi helyzetének javítása, az egészséges életmód iránti figyelem széleskörű felkeltése, a lakosság sporttevékenységének ösztönzése, a szabadidősportot népszerűsítő események szervezésének elősegítése érdekében jelen pályázat célja olyan szabadidősport események támogatása, amelyek Magyarországon, 2009. április 15. és 2010. április

EU önerő támogatás önkormányzatoknak

A 19/2009. (IV. 8.) ÖM rendelet meghatározta az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrása kiegészítésének 2009. évi támogatási rendjét. A rendelet szerint 2009. évben új EU Önerő Alap támogatási igény nyújtható be: az önkormányzati feladatok ellátását segítő, illetve biztosítóegészségügyi fekvő- és járóbeteg-szakellátási intézmények, kulturális intézmények, vízgazdálkodási (vízrendezés és csapadékvíz-elvezetés, árvízvédelem,

Pályázat szabadidősport események megrendezésének támogatására-SPO-SE-09

Az Önkormányzati Minisztérium a népesség egészségügyi helyzetének javítása, az egészséges életmód iránti figyelem széleskörű felkeltése, a lakosság sporttevékenységének ösztönzése, a szabadidősportot népszerűsítő események szervezésének elősegítése céljából pályázatot hirdet olyan szabadidősport események támogatására, amelyek Magyarországon 2009. április 15. és 2010. április 15. között kerülnek megrendezésre és megfelelnek az alábbi feltételek egyikének: A. kategória: hagyományokkal rendelkező, országos

Lakásfelújítási pályázat a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésére – ÖKO-PROGRAM – LFP-2008-LA-9

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 35. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján közzétett és a 244/2008. (X. 8.) Korm. rend. alapján módosított pályázati felhívásának célja a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztása szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatása. Pályázatot nyújthatnak be a társasházak és lakásszövetkezetek

A fogyatékos emberek részvétele a turizmusban pályázati felhívás kiegészítése

Az Önkormányzati Minisztérium fogyatékos emberek turizmusban való részvétele támogatására meghirdetett pályázati felhívását módosította! A pályázati felhívás 6. pontjában meghatározott feltételek között szerepelnek a pályázat keretében támogatható tevékenységek. A 6.1. pont b) bekezdésének felsorolása azonban nem teljes körűen egyezik a fogyatékos emberek esélyegyenlőségéről szóló 1998. évi XXVI. törvényben foglaltakkal. Ezért az ÖM az alábbiak szerint módosítja

10000 lépés program pályázati felhívása

Az Önkormányzati Minisztérium Sport Szakállamtitkársága pályázatot hirdet a „10 000 lépés program” 2009. évi szabadidős programjának szervezésére, programszervező feladatkörre. A pályázat benyújtás határideje: 2009. 11. 01-ig folyamatos. A pályázat célja programszervezők bevonása a „10 000 lép

Pályázat önkormányzatok fenntartásában lévő sportlétesítmények felújítására

A 15/2009. (III. 17.) ÖM rendelet alapján a helyi önkormányzat támogatást igényelhet a tulajdonában, illetve fenntartásában lévő (meglévő) sportlétesítmény felújítására. Az önkormányzat a pályázatában több sportlétesítmény felújítására is igényelhet támogatást, ebben az esetben a pályázatában rangsorolnia kell a tervezett felújításokat.

Pályázat a Virágos Magyarországért

A „Virágos Magyarországért” immár több mint egy évtizede Magyarország legsikeresebb környezetszépítő versenye, és talán ennél is több: mozgalom. Az országos mellett ma már helyi – városi, megyei, régiós – versenyeket is rendeznek, amelyek évente közel kétmillió embert mozgósítanak a kulturált, rendezett, tiszta, virággal díszített környezet megteremtése, megőrzése érdekében. A 2009. évi versenyt a különböző minisztériumok,

termalfurdok.com

welcomepickups.com

dajer.hu