pályázat könyvtáraknak Archive

Pályázat hazai és határon túli könyvtárak, színházak, múzeumok, kulturális és oktatási intézmények, civil szervezetek számára

A Liget Műhely Alapítvány pályázatot hirdet hazai és határon túli könyvtárak, színházak, múzeumok, kulturális és oktatási intézmények, civil szervezetek számára.

Wekerle Sándor II. könyvtári állománygyarapítási pályázat

Wekerle Sándor II. könyvtári állománygyarapítási pályázat. A TINTA Könyvkiadó pályázatot ír ki könyvtárak állományának bővítésére, szótárállományának gyarapítására 50%-os kedvezményes pályázati áron.  

Pályázat roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázatot hirdet „A roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására”. A kultúra olyan, a köznapi ember számára is érthető és élvezhető üzenetet hordoz bármely művészeti ág esetében, ami a másság, az egyediség, jelen esetben a nemzetiséghez tartozás elfogadását és megértését segíti elő. A

Pályázat könyvtáraknak a Márai-programban való részvételre

A program célja: A nemzeti kultúrkincs megőrzése, a hazai és a határon túli magyar kiadók által megjelentetett, értéket képviselő könyvek eljuttatása minél több olvasóhoz a hazai és a határon túli könyvtárakon keresztül; az olvasáskultúra fejlesztése; a kortárs magyar szerzők támogatása és megismertetése.

Gárdonyi Géza kistérségi könyvtárbővítési pályázat

A TINTA Könyvkiadó pályázatot ír ki kistérségi ellátást, mozgókönyvtári szolgáltatást nyújtó könyvtárak számára a hozzájuk tartozó könyvtárak szótárállományának gyarapítására.  

Mi így működünk együtt pályázat

A KTE Regionális Tavaszi Szakmai Napokhoz kapcsolódó pályázat.  Mi így működünk együtt: gyermekkönyvtár – iskolai könyvtár

Karácsonyi könyvadományok pályázat

A pályázat célja a Keresztény értékeket hordozó nevelési , oktatási, életvezetési, valamint tudományos irodalom terjesztése. Hogy hozzáférhetővé tegyük azokat a könyveket, amelyek a világnézet, jövőkép helyes értelmezését segítik elő. Ennek révén megfelelő Istenkép formálása, és a teremtés-elmélet tudományos magyarázatára válik lehetőség, elsősorban a 14-40 év közötti korosztály részére.

A közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában pályázat

Építő közösségek 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában című pályázat.  

Pályázat Minősített Könyvtár cím elnyerésére

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium pályázati felhívása a Minősített Könyvtár cím elnyerésére. A Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló 12/2010. (III.11.) OKM rendelet alapján a kultúráért felelős miniszter pályázatot hirdet a korszerű, használó központú, minőségszemléletű könyvtáraknak és könyvtári tevékenységet folytató szervezeteknek a Minősített Könyvtár cím elnyerésére.

Az “Év Könyvtára 2010” pályázat

Mivel a Minősített Könyvtári cím elnyerése csak a jövő évben válik elérhetővé a könyvtárak számára, ezért idén még meghirdetésre kerül az “Év Könyvtára” pályázat.  Az “Év Könyvtára” cím elnyerésére meghirdetett pályázat célja, hogy a könyvtárakat megújulásra, korszerű, sokszínű, felhasználóbarát szolgáltatások nyújtására, s ezek minőségének javítására késztesse. 

Könyvadomány határon túlra pályázat

A Kölcsey Ferenc Alapítvány pályázatot hirdet hazai könyvtárak (közművelődési, iskolai, felsőoktatási, egyházi, egyesületi) számára, hogy könyvadománnyal támogathassák határon túli magyar testvérintézményüket, illetve testvérszervezetüket.

Községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatása

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázati felhívása a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatására „Felzárkóztató pályázat”. A 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet alapján az éves költségvetési törvényben biztosított könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból 10%-ot azon önkormányzati könyvtárak fejlesztésére kell elkülöníteni, amelyeknél az egy lakosra jutó állománygyarapítási összeg, mely összeg tartalmazza a könyvekre, folyóiratokra, audiovizuális és elektronikus

NKA Könyvtári Szakmai Kollégium pályázat

A Könyvtári Szakmai Kollégium az alábbi témákban hirdet pályázatot: (1) szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés vissza nem térítendő támogatására; (2) Könyvtárszakmai kiadványok előkészítésének vissza nem térítendő támogatására; (3) Könyvtárszakmai kiadványok megjelentetésének vissza nem térítendő támogatására; (4) Országos, regionális és megyei rendezvények lebonyolítására vissza nem térítendő támogatására; (5) A könyvtári szolgáltatások népszerűsítésének vissza nem térítendő támogatására.

termalfurdok.com

welcomepickups.com

dajer.hu