pályázat közművelődési intézményeknek Archive

Az év kiállítása 2012 pályázat

A díj célja: A Pulszky Társaság az évente adományozott Év kiállítása-díjjal a muzeális intézmények kiállítások megvalósításában megnyilvánuló tudományos felkészültségét, kreativitását, a közönséggel való kapcsolatteremtő képességét jutalmazza, egy múzeum állandó vagy időszaki kiállítását kiválasztva. Célunk, hogy a díjjal, amit évente adományozunk egy múzeumnak, elismerjük és kitüntessük a legeredetibb, magas színvonalon megvalósított állandó vagy időszaki kiállítást.  

Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában pályázat

A konstrukció célja, hogy a kulturális intézmények szélesebb körben kapcsolódjanak be a formális oktatásba és szerepük erősödjön meg a kulturális tudás átadásában, s ezen keresztül elérendő cél a közoktatásban résztvevő gyerekek és tanulók óvodai, tanórai és tanórán kívüli és szabadidős nem formális és informális nevelésének és oktatásának támogatása, a nevelési-oktatási és kulturális intézmények hosszú távú együttműködésében, helyi és országos szinten.

Pályázat roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázatot hirdet „A roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására”. A kultúra olyan, a köznapi ember számára is érthető és élvezhető üzenetet hordoz bármely művészeti ág esetében, ami a másság, az egyediség, jelen esetben a nemzetiséghez tartozás elfogadását és megértését segíti elő. A

Gárdonyi Géza kistérségi könyvtárbővítési pályázat

A TINTA Könyvkiadó pályázatot ír ki kistérségi ellátást, mozgókönyvtári szolgáltatást nyújtó könyvtárak számára a hozzájuk tartozó könyvtárak szótárállományának gyarapítására.  

NKA közművelődés és népművészet kollégium pályázata

NKA közművelődés és népművészet kollégium pályázata (1.) Közművelődési és népművészeti programok, felmenő rendszerű amatőr művészeti találkozók, szakmai konferenciák, kiállítások, fesztiválok  megyei, országos és nemzetközi hatókörű programok megrendezésére;  (2.) művészeti, alkotó jellegű és honismereti nyári bentlakásos közművelődési célú nyári táborok szakmai programjainak, valamint az élő népművészet országos, regionális és megyei hatókörű alkotótáborainak megvalósítására, és mindkét terület

Pályázat az Esszencia21 Tárlat befogadására

A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus Művészeti Programok Főosztálya a XXI. Amator Artium “azaz a művészet szerelmesei” című, Országos Képző- és Iparművészeti Kiállítás-sorozat ESSZENCIA TÁRLATÁNAK megvalósításához  – hazánk bármely régiójából – szakmai partnert keres. A nem hivatásos alkotók számára 2011-ben immár 21. alkalommal országosan meghirdetett alkotóművészeti versenyre közel 4500 alkotó pályázott. Az előválogató zsűribizottságok az Amator Artium

TÁMOP projektek fenntartási kötelezettségeinek tervezése pályázat

Fenntartás – Fenntarthatóság: „TÁMOP projektek fenntartási kötelezettségeinek tervezése” felkészítő programon történő részvételi felhívás. A Budapesti Művelődési Központ felkészítő programot kínál olyan közművelődési intézményeknek, illetve közművelődési feladatot ellátó szervezeteknek, amelyek az elmúlt években európai uniós forrásból fejlesztési programot valósítottak meg, vagy jelenleg is bonyolítanak és abban fenntartási kötelezettséget vállaltak. A felkészítő program szakértői segítséget nyújt a

Művészeti Karaván pályázat

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium pályázatot hirdet művészeti karaván címmel határon túli magyar képző-, ipar- és fotóművészeti kiállítások, valamint filmszakmai programok megszervezésére és lebonyolítására

Minősített Közművelődési Intézmény cím 2011

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium pályázatot hirdet a 2011. évi Minősített Közművelődési Intézmény Cím elnyerésére. A Minősített Közművelődési Intézmény Cím  azoknak a közművelődési intézményeknek adományozható, amelyek a közművelődés minőségfejlesztésének alkalmazásával kiemelkedő teljesítményt nyújtanak.

Pályázat szlovákiai magyar közösségek közművelődési tevékenységének támogatására

A Csemadok Országos Tanácsa a Szülőföld Alap megbízásából „A felvidéki magyar kultúra szolgálatában” címmel pályázatot hirdet a szlovákiai magyar közösségek önszerveződésen nyugvó művelődési tevékenységének támogatására. Pályázatunkkal új magyar művészeti értékek létrehozását, megismertetését, a meglevő magyar kulturális kincs őrzését, számbavételét, megjelenítését, az önszerveződésen nyugvó közösségi művelődési tevékenységeket kívánjuk ösztönözni.

Pályázat nyomtatott, rendszeres időközönként megjelentetett tájékoztató kiadvány kiadásának támogatására

A Magyar Kultúra Kiadó pályázatot hirdet nyomtatott, rendszeres időközönként megjelentetett tájékoztató kiadvány (újság) kiadásának támogatására. (Arcív)

Pályázat ingyenes, pedagógiai továbbképzésen való részvételre

A DM Oktatási Központ pályázatot hirdet ingyenes, pedagógiai továbbképzésen való részvételre, akkr. TANÚSÍTVÁNY kiállítása mellett az alábbiak szerint.

NKA Közművelődési Kollégium pályázat

A Közművelődési Kollégium nyílt pályázatot hirdet a 2011. évi szakmai tevékenységek fejlesztése és megújítása céljából az alábbi témakörökre:  (1.) olyan közművelődési rendezvények támogatására, nem hivatásos művészeti találkozók; városi, kistérségi, megyei, regionális és országos hatókörű szakmai programok megrendezésére; (2.) a 2011. évi közművelődési szakmai tevékenységek fejlesztése és megújítása céljából közművelődési célú nyári táborok szakmai programjainak támogatására

Együtt = Nincs határ! pályázat szemináriumi képzésen való részvételre

Együtt = Nincs határ! Az emberi jogi nevelés lehetőségei az etnikai alapú konfliktusok oldásában. Partnerkereső szeminárium és képzés ifjúságsegítők, ifjúsági szervezetek képviselői számára. Az FSZH Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat és a IUVENTA, a Szlovák Ifjúsági Intézet partnerkereső szemináriumot és képzést szervez ifjúsági szervezetek aktivistái és ifjúságsegítők számára az emberi jogi nevelés szerepéről a nemzeti és

NKA Közművelődési Szakmai Kollégium pályázat

A Közművelődési Szakmai Kollégium nyílt pályázatot hirdet a 2010–2011. évi szakmai tevékenységek fejlesztése és megújítása céljából az alábbi témakörökre: (1) helyi, hagyományosan több éve megrendezésre kerülő, gyermek és ifjúsági korosztály részvételével megvalósuló, amatőr művészeti közművelődési programok megvalósítására, (2) közművelődési szervezetek tevékenységeinek online marketing promóciója támogatására, interneten terjesztendő, reklám célú videoszpotok készítésére, terjesztésére, melyek a pályázók

NKA Közművelődési Szakmai Kollégium pályázat

Közművelődési programok tájoltatása-Pályázat nyújtható be a helyi közművelődési ellátást bővítő, művészeti programok tájoltatásának támogatására.

Könyvadomány határon túlra pályázat

A Kölcsey Ferenc Alapítvány pályázatot hirdet hazai könyvtárak (közművelődési, iskolai, felsőoktatási, egyházi, egyesületi) számára, hogy könyvadománnyal támogathassák határon túli magyar testvérintézményüket, illetve testvérszervezetüket.

Esélykülönbséget mérséklő kulturális vidékfejlesztés elősegítése pályázat

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatot hirdet  Esélykülönbséget mérséklő kulturális vidékfejlesztés elősegítésére  kistérségi közművelődési referens alkalmazása és kistérségi közkincs-kerekasztal létrehozása, további működésének támogatása témakörökben. A kistérségek, települések vonzóvá tétele a felnövekvő generációk számára, a szűkebb pátria megtartó erejének növelése, a hátrányos helyzetű térségek és rétegek kulturális esélyegyenlőségének javítása érdekében szükség van kulturális kerekasztalok működésére, együttműködésben

2010.évi közművelődési és művészeti céltámogatás pályázat-Békéscsaba

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága pályázatot hirdet a 2010. évi Közművelődési és művészeti céltámogatás elnyerésére.

NKA Közművelődési Kollégium pályázata

A Közművelődési Kollégium nyílt pályázatot hirdet a 2010. évi szakmai tevékenységek fejlesztése és megújítása céljából az alábbi témakörökre: (1) közművelődési rendezvények támogatására; (2) közművelődési célú nyári táborok szakmai programjainak támogatására;  (3) közművelődési tartalmú kiadványok támogatására; (4) nemzetközi közművelődési szakmai szervezetekben a magyar részvétel támogatására; (5) a hazai cirkuszművészet fejlesztésére.

termalfurdok.com

welcomepickups.com

dajer.hu