pályázat kutatóknak Archive

Pályázat alapkutatások támogatására

A pályázat célja kiemelkedő eredményeket ígérő alapkutatások, továbbá a tudományos utánpótlás nevelésében kiváló tudósok által vezetett, nemzetközileg is elismert tudományos műhelyek, illetve fiatal kutatók támogatása.

Science without Borders – Brazil hallgatói, kutatói mobilitási ösztöndíj

A program mobilitási ösztöndíjakat kínál európai és brazil hallgatóknak, doktoranduszoknak, poszt-doktoroknak és kutatóknak. A mobilitás mindkét irányba, tehát Brazíliába és Európába is lehetséges, elsősorban a következő tudományterületeken: természettudományok, műszaki és mérnöki tudományok, matematika.

Goethe-Institut Interculture Award 2012 Sociology

A Goethe Intézet pályázatára ifjú szociológus kutatók nyújthatják be dolgozataikat.  Feltétel: pályázni német vagy angol nyelvű pályaművel lehet. Jelentkezési határidő: 2012. február 29. 

Lendület pályázat

Pályázat új Lendület-kutatócsoportok létrehozására 2012–2017. A Magyar Tudományos Akadémia elnöke a Lendület program keretében pályázati felhívást tesz közzé 2012-ben induló kutatócsoportok létrehozására az MTA kutatóközpontjaiban, kutatóintézeteiben és a hazai egyetemeken. Az új Lendület-kutatócsoportok támogatására 2012-ben rendelkezésre álló 1 250 M Ft-ból megközelítőleg 25-30 új kutatócsoport indítható. A Lendület program keretében 2012 folyamán az Akadémia lehetőséget kíván

Pályázat alapkutatások támogatására

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) Bizottsága pályázatot hirdet alapkutatások támogatására. A pályázat célja kiemelkedő eredményeket ígérő alapkutatások, továbbá a tudományos utánpótlás nevelésében kiváló tudósok által vezetett, nemzetközileg is elismert tudományos műhelyek, illetve fiatal kutatók támogatása.  

INNOVAL projekt ötletpályázat

Az INNOVAL projekt pályázatot hirdet a felsőfokú szakképzésben, alap-, mester-, és doktori képzésben résztvevők, oktatók és kutatók számára: A KSH adatai szerint a jelenlegi folyamatok alapján, 2050-re Magyarország népességének közel 30 százaléka lesz 65 éves vagy idősebb. Éppen ezért, a speciális igényű és idősebb emberek támogatása a technológia és szolgáltatások terén egyre fontosabb kérdés. Az

Külföldi Japanisztikai Kutatói Pályázat

Az egyéni ösztöndíjas pályázatok segítségével külföldi országok kiváló tudósai, kutatói számára nyílik lehetőség arra, hogy a témájukban kutatómunkát végezzenek Japánban.

Japán Alapítvány tanulmányút pályázata

A Japán Alapítvány a 2011-2012-es évre tanulmányutat szervez olyan 20-45 év közötti, bölcsészet- és társadalomtudományok területén tevékenykedő, illetve a kutatásban, médiában vagy nonprofit szervezetnél tapasztalattal rendelkező tudósok, kutatók, újságírók számára, akiknek szakterülete nem Japán, kutatásaikhoz azonban elengedhetetlen Japán alaposabb megismerése.

Tudományos publikációs pályázat roma témakörben

A pályázatot romák, cigányok illetve utazók (travellers) körében végzett kutatásokkal foglalkozó fiatal kutatók számára írták ki, akik jelentős eredményeket értek el eddigi kutatásaikban. A pályázat tárgya egy 50 oldalasnál nem hosszabb, angol nyelvű tudományos írás, amelyet eddig még tudományos folyóiratban vagy kötetben még nem publikáltak. A legjobb tanulmány írója 500 USD díjazásban részesül, és az

AXA kutatástámogatási pályázat

Az AXA Biztosító anyacége 2008-ban százmillió eurós alapot hozott létre a világban folyó alapkutatási tevékenység mecénási jellegű támogatására, amit öt év alatt terveznek szétosztani a legkiválóbb pályázatokra. Sem földrajzi, sem tudományterületi kvóta nincs a pályázatok befogadásánál és bírálatánál, azonban kitétel, hogy a tudományos munkának – „ha már egyszer biztosító adja a pénzt” – a kockázatok

Deák Dénes Ösztöndíj

A székesfehérvári Deák Dénes Alapítvány kuratóriuma pályázatot hirdet művészettörténész, várostörténész, illetve a doktori iskolák hallgatói részére. Az alapító végrendelete értelmében a pályázatot elnyerő alkotó számára a kuratórium évi 1500 dollárnak megfelelő összeget ajánl fel, mely negyedévi bontásban kerül kifizetésre; s egy évre biztosítja a tulajdonában levő Budapest, II. kerületi kétszobás lakás használatának jogát – a

Moritz Csáky Díj ausztriai ösztöndíj

Az Osztrák Tudományos Akadémia Moritz Csáky Díjat hirdet fiatal kutatók ausztriai kutatási tevékenységének támogatására a bölcsészet- és társadalomtudományok terén. A Díj 2200 euró összegű támogatást jelent, amit 40 évnél nem idősebb fiatal kutatók (doktorandusz vagy post-doc) pályázhatnak meg.

Ignaz L Lieben Díj fiatal kutatóknak

Az Osztrák Tudományos Akadémia Ignaz L Lieben Díjat hirdet fiatal, 40 évnél nem idősebb, PhD-vel rendelkező kutatóknak molekuláris biológia, kémia és fizika tudományterületeken. A Díj összege 36000 dollár.

Az Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány pályázatai 2011. évre

Az Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány (OMAA) / Stiftung Aktion Österreich-Ungarn (AÖU) PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a 2011. évre. Az OMAA/AÖU Kuratóriuma pályázatot hirdet ausztriai és magyarországi tudományos kutatási és felsőoktatási területen folytatott együttműködés támogatására és ausztriai ösztöndíjas tartózkodásra.

Pályázat a weimari konferencián való részvételre

A Magyar Goethe Társaság pályázatot hirdet a „Goethe és a művészetek” témájú weimari konferencián való részvételre.

Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj 2011

A Magyar Ösztöndíj Bizottság pályázati felhívása a 2011-es naptári évre külföldön folytatandó kutatásokra, PhD és posztdoktori tanulmányokra.

Talentum Akadémiai díj

A MTA és a Közép-Európai Tehetségkutató Alapítvány Kuratóriuma 2010. évre pályázatot hirdet:  a természettudományok, élettudományok  és társadalomtudományok területén, fiatal tudósok, kutatók, szakemberek szellemi kreativitásának elősegítésére, kimagasló tudományos teljesítmények elismerésére.

Pályázat amerikai tanulmányi ösztöndíjra

A Rézler Gyula Alapítvány tanulmányi ösztöndíjat hirdet a 2010/2011-es tanév tavaszi szemeszterére az Egyesült Államokba, az Indiana University Magyar Intézetébe (Bloomington, Indiana).

Domus Hungarica pályázatok

A DOMUS HUNGARICA SCIENTIARIUM ET ARTIUM 2010. ÉVI ŐSZI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA (2011. január 1-től június 30-ig terjedő időtartamra).

Pályázat előadás megtartására vagy program szervezésére

A 2010-es Kutatók Éjszakája eseményhez kapcsolódóan a Tempus Közalapítvány várja kutatók és kutatással foglalkozó intézmények javaslatait előadás megtartására.

termalfurdok.com

welcomepickups.com

dajer.hu