pályázatok civil szervezeteknek Archive

Civil és CivilNET Díjcsomag 2013

A Telekom által a civil szervezetek támogatására létrehozott Civil és CivilNET díjcsomagok 2013. első féléves pályázata elindult. A civil szervezetek sokat tesznek azért, hogy a mindennapok élhetőbbek, a holnap könnyebb legyen ­– a Telekom ezért fontos feladatának tekinti, hogy a maga eszközeivel támogassa őket. Ezért hozta létre a közhasznú társaságok telefon- és internethasználatát segítő Civil és CivilNET

Pályázat Magyar civil szervezetek nemzetközi fejlesztési projektjeinek támogatására

Pályázat Magyar civil szervezetek  Kenyában, Etiópiában, Szudánban, Dél-Szudánban, Ugandában, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Szerbiában, Bosznia-Hercegovinában, Koszovóban, Moldovában, Ukrajnában, Vietnamban, Kambodzsában megvalósuló nemzetközi fejlesztési projektjeinek támogatása tárgyában.

Pályázat Nagymarosi Mini-projektek támogatására

Nagymaros Város Önkormányzata, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Nagymaros kereskedelmi fő utcájának funkcióbővítő rehabilitációja, a belső városközpont komplex környezetrendezésének folytatása című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására.

Új nemzedékek jövőjéért kollégium – civil szervezetek szakmai programjának támogatása

A pályázat célja a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer-megelőzés, természet- és környezetvédelem területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

Társadalmi felelősségvállalás kollégium – Civil szervezetek szakmai programjának támogatása

A támogatás alapvető célja valós társadalmi problémák megszüntetésére, mérséklésére törekvő tevékenységek támogatása. A bírálat során előnyben részesül azon pályázatok támogatása, amelyek az alábbi kritériumok közül legalább egynek megfelelnek:

Mobilitás és alkalmazkodás kollégium – Civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, tevékenység támogatása

A pályázat célja az élet és vagyonbiztonság, a közbiztonság, polgári védelem, önkéntes tűzoltás, mentés és katasztrófa elhárítás, közrend és közlekedésbiztonság védelme, szabadidő, hobbi és sport, a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.  

Közösségi környezet kollégium – Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2013

A pályázat célja a kulturális tevékenység, közművelődés, tudomány és kutatás, hagyományápolás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, társadalmi párbeszéd, fogyasztóvédelem, a település és közösségfejlesztés területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

Kedvezményes szállás erdei iskolai programok igénybevételéhez a Magas-Bakonyban

A Breuer László Oktatóközpont üzemeltetője a Pangea Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület pályázatot hirdet „Kedvezményes szállás erdei iskolai programok igénybevételéhez a Magas-Bakonyban” címmel.

Pályázat Magyar civil szervezeteknek az európai unió által pályázati úton támogatott nemzetközi fejlesztési projektjeihez szükséges önrész biztosításához történő hozzájárulás tárgyában

A pályázat célja a magyar civil szervezeteknek olyan, az Európai Unió által pályázati úton támogatott nemzetközi fejlesztési projektjeihez szükséges önrész biztosításához történő hozzájárulás, melyhez a pályázónak nem áll rendelkezésére a pályázat megvalósításához szükséges önrész teljes összege. A projekt más EU tagállamokkal együttműködésben is megvalósítható, de támogatás csak a hazai partnerekre eső önrész biztosításához adható.

Közösségi projekt pályázat

A pályázók a PP Center Üzleti Központ kiadó helyiségeiben  megvalósításra kerülő projektek tervével pályázhatnak. Fő szempont, hogy a projekt (termék/szolgáltatás/rendezvény) a PP Center Üzleti Közösséget építse vagy tagjai számára hasznos legyen (szinergia, ismertség, önképzés, kedvezmény pl. közösségi esemény, közösségi vásárlás, oktatás, kultúra, sport stb.).

Norvég Civil Támogatási Alap Makroprojektek

Az Ökotárs Alapítvány, az Autonómia Alapítvánnyal, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvánnyal és a Kárpátok Alapítvány-Magyarországgal közösen pályázatot hirdet makroprojektek támogatására az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap keretében a magyarországi civil társadalom jog- és érdekérvényesítő, közösségszervező és mozgósító képességének növelése céljából.

Norvég Civil Támogatási Alap Kisprojektek 2013

Az Ökotárs Alapítvány az Autonómia Alapítvánnyal, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvánnyal és a Kárpátok Alapítvány-Magyarországgal közösen pályázatot hirdet magyar civil szervezetek számára az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap keretében. Az Alap átfogó célja, hogy segítse a magyarországi civil társadalom fejlődését, valamint erősítse részvételüket a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában.

A Pszinapszis Kulturális Stábja pályázatot hirdet civilszervezetek számára

A Pszinapszis mintegy 3000 fős, országos, tudományos-kulturális rendezvény, melyet 2013. április 12-14. között rendezünk az Angyalföldi József Attila Művelődési Központban. Látogatóink legnagyobb része 19-40 év közötti, a pszichológia iránt érdeklődő értelmiségi.

Collaboration Grants – Kulturális együttműködési támogatások

Együttműködési támogatás a művészeti- és kulturális transznacionális tevékenységek és az ágazatközi szervezetek között. Támogatást kaphatnak azok a kulturális szervezetek és a kulturális ágazaton kívűli szervezetek, amelyek művészeti és kulturális projektek megvalósításában vesznek részt többek között az alábbiakban felsorolt országokbanm pl. Magyarországon is. A Collaboration Grants értéke €15,000- max. €30,000 lehet. Jelentkezési határidő: 2013 március 25. 17.00 óra.

Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével pályázat

Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével. A jelen pályázatban nyújtott támogatás célja a fiatalok foglalkoztatásának, munkatapasztalatuk megszerzésének elősegítése, valamint a civil szervezetek fejlesztése, a szolgáltatói kapacitások megerősítése. A támogatás a szervezetek belső kapacitásainak erősítésével, az érintett szervezetek által nyújtott szolgáltatások minőségének javítását, a változó társadalmi és gazdasági feltételekhez való igazodását szolgálja.

Együttműködési felhívás kulturális közfoglalkoztatási programban való részvételre

A Nemzeti Közművelődési és Közgyűjteményi Intézet kulturális közfoglalkoztatási pályázatot nyújt be 2013. február elején a Belügyminisztériumba. A pályázat célja a települési kulturális feladatellátó szervezetek által végzett közművelődési, közgyűjteményi feladatokhoz, valamint a civil közösségi munkát támogató hálózat kiépítéséhez, megerősítéséhez való segítségnyújtás. A program a hiányzó személyi feltételeket átmenetileg közfoglalkoztatottak bevonásával biztosítja.

Zöldövezet program – Védett területek program

A MOL Románia és a Polgár-Társ Alapítvány meghirdeti a Zöldövezet program – Védett területek program 2013-as kiadását. A program célja a védett területek népszerűsítése, elfogadottsági szintjének növelése a helyi közösségek, civil szervezetek, iskolák és a természetvédelmi területek kezelői bevonása révén.

Zöldövezet program – Városi zöldövezetek részprogram

A MOL Románia és a Polgár-Társ Alapítvány meghirdeti a Zöldövezet program – Városi zöldövezetek részprogramjának 2013-as kiadását. A program célja közösségek környezetvédelmi nevelése valamint bevonása zöldövezetek létrehozásába, rendezésébe és rehabilitációjába.

Prémium tombolanyeremény Tokaj-hegyaljáról pályázat

A Tokaj-hegyaljai Likőr- és Pálinkamanufaktúra pályázati felhívást tesz közzé prémium termékeinek tombola ajándékkénti felajánlására. A pályázat célja: A Tokaj-hegyalja Likőr- és Pálinkamanufaktúra kiemelt figyelmet fordít a társadalmi szerepvállalásra. Célunk, hogy minőségi termékeink felajánlásával nemes ügyek mellé állhassunk, lehetőségeinkhez mérten támogassunk jótékony, karitatív megmozdulásokat. A pályázat keretén belül prémium pálinkáinkból és likőrjeinkből válogatva egy-egy palackot kívánunk adományozni

A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának elterjesztése és hozzáférhető szolgáltatások fejlesztése

A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának elterjesztése és hozzáférhető szolgáltatások fejlesztése.  A támogatási konstrukció célja az egyenlő esélyű hozzáférés eredményes és hatékony biztosításához szükséges – a TÁMOP 5.4.5. kiemelt projekt keretében kialakított és akkreditált – felnőttképzési és felsőoktatási képzési programok/modulok, tananyagok országos elterjesztése a felkészített képzők segítségével, a pályázó akkreditált felnőttképzési és felsőoktatási intézményeken

termalfurdok.com

welcomepickups.com

dajer.hu