pályázatok oktatás Archive

Pályázat a foglalkozási rehabilitációs témájú, felsőfokú szakirányú továbbképzési szakon tanuló hallgatók költségtérítésének támogatására

Jelenleg az Európai Unió tagállamaiban átlagosan a fogyatékos emberek csupán egyharmada végez fizetett munkát; hazánkban ez az arány 18-20% figyelembe véve a terminológiai különbségeket is. Annak érdekében, hogy a lisszaboni célkitűzésekben előírt, általános foglalkoztatási rátát 2010-re 70%-ra lehessen emelni, integrálni kell a munkaerő-piacra azokat a hátrányos helyzetű, inaktív csoportokat (köztük a fogyatékos álláskeresőket), amelyek tagjai

Pályázat szaktábor megrendezésének támogatására nyugat-európai szórványterületen működő szervezetek számára

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának Határon Túli Magyarok Titkársága a Balassi Intézet közreműködésével nyílt pályázatot hirdet az úgynevezett nyugati – kizárólag európai – szórványterületen működő szervezetek által, a magyar anyanyelv fejlesztése céljából a fenti zónában megrendezésre kerülő szaktábor támogatására.

Képességek a sikerért 2009-az Accenture Kft. pályázata

Az Accenture azt vallja, hogy a siker titka a tehetség megsokszorozása. Ebbe beleértendő a  szükséges képességek, tehetségek pontos azonosítása, új tehetségforrások feltárása, a potenciális tehetségek fejlesztése és képességeik kibontakoztatása. A pályázat célja: olyan kezdeményezés támogatása, amelynek középpontjában a képességek fejlesztése áll, és amely segítségével az emberek aktív részesei lehetnek a gazdaságnak. (Lejárt pályázat)

EACEA/14/09 pályázat-ICI oktatási együttműködési program – Együttműködés az EU, valamint Ausztrália, Japán és a Koreai Köztársaság között a felsőoktatás és szakképzés területén

A pályázati felhívás általános célkitűzése az EU-tagállamok és a partnerországok népe közötti jobb megértés és interakció elősegítése, amely magában foglalja nyelvük, kultúrájuk és intézményeik szélesebb körű ismeretét, valamint a felsőoktatás, a szakoktatás és szakképzés minőségének javítása az EU-ban és a partnerországokban.

A diákok és oktatók európai hálózatépítésének és mobilitásának támogatása-MEDIA 2007–GYÁRTÁS-ELŐKÉSZÍTÉS, FORGALMAZÁS, PROMÓCIÓ ÉS OKTATÁS-Ajánlattételi felhívás–EACEA/16/09 (2009/C 139/10)

Egy adminisztrációs hiba miatt a 36/2008 sz., A diákok és oktatók európai hálózatépítésének és mobilitásának támogatása című ajánlattételi felhívást törölték, és helyébe a „EACEA/16/09 Ajánlattételi felhívás lép”. Ez az ajánlattételi felhívásról szóló hirdetmény az európai audiovizuális ágazatot támogató program végrehajtásáról (MEDIA 2007) szóló, 2006. november 15-i 1718/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozaton alapul.

Tehetséggondozó középiskola-i pályázat középiskoláknak

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994 (VI.8.) MKM rendelet 39/K §-a alapján pályázatot hirdet azon középiskolák számára, amelyek a középfokú felvételi eljárás tekintetében “Tehetséggondozó középiskola”-ként kívánják feladataikat ellátni. A pályázat célja, hogy a kiemelkedő tehetségeket felismerő és gondozó, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994 (VI.8.) MKM rendelet 39/K §-a alapján

Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program. TÁMOP-3.4.4.B-08/1. illetve a TÁMOP-3.4.4.B-08/2

Kiírásra került a TÁMOP-3.4.4.B-08/1. illetve a TÁMOP-3.4.4.B-08/2 jelű, „Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása – Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program” című pályázat.

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium pályázata Palóczi Antal-díjak adományozásáról

A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 22/2008. (X. 22.) NFGM rendelet 2. § (5) bekezdésének e) pontja alapján, a minisztérium a következő felhívást teszi közzé a 2009. évi Palóczi Antal-díjjal kapcsolatban. A miniszter a településrendezés területén legalább 10 éven át végzett kimagasló – tervezői, oktatói, kutatói, főépítészi – tevékenység elismeréséül személynek,

Pályázat a szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítására, TISZK rendszer fejlesztésére (TÁMOP 2.2.3-09/1)

Megjelent a TÁMOP 2.2.3-09/1 jelű, „A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása – TISZK rendszer fejlesztése” című pályázat. Ha Ön szakképző iskolát működtet, és a munkaerő-piaci elvárásokhoz és a tanulók igényeihez egyaránt jobban igazodó, hatékonyabban működő intézményt szeretne, akkor ez a pályázat éppen Önnek szól! Most több százmillió forintos uniós támogatást fordíthat – akár önerő nélkül

Always Felsőoktatási Ösztöndíj 2009-2010-es tanévre

1.1. A támogatás célja: A támogatást (a továbbiakban „Ösztöndíj”) a Procter & Gamble Magyarország Nagykereskedelmi Kkt., 1134 Budapest, Váci út 35., (továbbiakban a “Szervező”), az „Always” termékek forgalmazója hívta életre a Hill&Knowlton Hungary Kft. (1037 Budapest, Montevideo utca 16/B) közreműködésével. A program legfőbb célkitűzése, hogy tanulási lehetőséghez juttassa azokat is, akiknek az ösztöndíj nélkül nem

TÁMOP 3.4.1.B/08/1 és TÁMOP 3.4.1.B/08/2 pályázat: Migráns tanulók a magyar közoktatásban

Kiírásra került a TÁMOP 3.4.1.B/08/1, illetve TÁMOP 3.4.1.B/08/2 jelű, “Migráns tanulók a magyar közoktatásban” című pályázat. Alapvető cél a migráns hátterű tanulók nevelésének, oktatásának, beilleszkedésének és a többséggel való harmonikus együttélésének megteremtése.

TÁMOP 3.4.1.A/08/1 és TÁMOP 3.4.1.A/08/2 pályázat: Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése

Megjelent a TÁMOP 3.4.1.A/08/1, illetve 2 jelű, “Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése” című pályázat. A pályázat célja, hogy a nemzetiségi oktatás minőségét javító oktatási programok készüljenek, amelyek a kompetenciaalapú oktatás módszereivel és eszközeivel hozzájárulnak a pedagógusok módszertani kultúrájának bővítéséhez, továbbá biztosítják a képességek és kulcskompetenciák – a tanulók eltérő nyelvi adottságaira épülő – egyénre

Pályázat költségtérítéses képzésben résztvevő roma fiatalok támogatására a 2008-2009. tanév második félévére

Pályázati felhívás költségtérítéses képzésben résztvevő roma fiatalok támogatására a 2008/2009. tanév második félévére vonatkozóan. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatot hirdet a magyarországi egyetemeken és főiskolákon folyó, államilag elismert első – vagy másoddiploma, és első tudományos fokozat (PhD) megszerzésére irányuló képzésben résztvevő, roma fiatalok számára. (LEJÁRT PÁLYÁZAT)

Pályázat a természettudományos kerettantervek készítésére a 7-12. évfolyamokra

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatot ír ki természettudományos kerettantervek készítésére a 7-12. évfolyamokra. A pályázat célja: az alap és középfokú nevelési-oktatási intézmények 7-12. évfolyamai számára olyan természettudományos fejlesztést biztosító (kémia, fizika és biológia) tantárgyi kerettantervek készítése, amelyekben az összehangolt tantárgyi koncentráció révén megvalósul a Nemzeti alaptanterv Ember a természetben műveltségi területének, az abban lévő

köztársasági ösztöndíj pályázat 2009-2010. tanévre

Az oktatási és kulturális miniszter köztársasági ösztöndíjat adományoz – tanévenként – a felsőoktatási intézmények kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatói részére. A köztársasági ösztöndíj adományozásának rendjét és feltételeit – a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 104. § (5) bekezdése alapján – a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről

Pályázat szakiskolai tanulók külföldi szakmai gyakorlatának megvalósítására

A Tempus Közalapítvány kezdeményezésére és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács javaslatára az Oktatási és Kulturális Miniszter, valamint a Szociális és Munkaügyi Miniszter 300 millió forintos forrást különített el szakiskolai tanulók külföldi szakmai gyakorlatának megvalósítására. A kezdeményezés a Szakiskolai Fejlesztési Program első vagy második szakaszában résztvevő iskolák tanulói számára támogatja minimum 3, maximum 39 hetes

Európai Nyelvi Díj 2009, a Tempus Közalapítvány pályázata

A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet az idegen nyelvek oktatása terén működő intézmények számára az Európai Nyelvi Díj 2009 elnyerésére. Az Európai Nyelvi Díj az Európai Bizottság és az Oktatási és Kulturális Minisztérium által támogatott kezdeményezés, amelynek célja, hogy hivatalos elismerésben részesítse az idegen nyelvek tanítása terén megvalósuló, példaértékűnek minősülő és innovatív programokat, folyamatokat az oktatás

Pályázat módszertani központok, pedagógus szövetségek támogatására

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának Határon Túli Magyarok Titkársága a Balassi Intézettel együttműködésben meghívásos pályázatot hirdeta határon túli magyar módszertani központok, irodák, egyesületek, pedagógus szövetségek működtetésére, fejlesztésére, oktatási tevékenységük és szolgáltatásaik támogatására 2009-ben. A pályázat célja: a határon túli magyar módszertani központok, irodák, egyesületek, pedagógus szövetségek működtetésének, oktatási tevékenységeik és szolgáltatásaik támogatása, az

Iskolák és múzeumok partnersége. Pályázat pedagógus továbbképzésre

A Múzeumi Oktatási és Képzési Központ várja mindazon pedagógusok jelentkezését, akik a múzeumok és iskolák együttműködésének témakörében szeretnék bővíteni az ismereteiket. A Szabadtéri Néprajzi Múzeumban működő Múzeumi Oktatási és Képzési Központ a “Múzeumok Mindenkinek Program – Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése – Központi módszertani fejlesztés” (TÁMOP-3.2.8/A-08-2008-0002) pályázati támogatás keretében 2009. május 7-15. között szervezi meg az

Romaversitas Alapítvány felvételi felhívása a 2009/10-es tanévre

A Romaversitas tehetséges roma fiataloknak kíván lehetőséget teremteni arra, hogy az általuk választott területen elmélyítsék tudásukat és megszerezzék mindazokat az ismereteket és jártasságokat (nyelvtudás, számítástechnikai ismeretek, a tudományos kutatás technikái stb.), amelyek szakmájuk magas szintű gyakorlásához illetve a tudományos minősítést biztosító posztgraduális képzéshez szükségesek.

termalfurdok.com

welcomepickups.com

dajer.hu