régészeti pályázatok Archive

Pályázat műemléki programok megvalósítására, régészeti lelőhelyek bemutatására

Az NKA Örökségvédelmi Kollégiuma pályázatot hirdet (1)  műemlékvédelmi és régészeti konferenciákon, rendezvényeken, kiállításokon, mesterkurzusokon és szakmai továbbképzéseken való részvétel, (2) műemlékvédelmi és régészeti konferenciák, rendezvények, kiállítások, mesterkurzusok és szakmai továbbképzések megrendezésének, valamint a kapcsolódó kiadványok megjelentetésének és (3) régészeti lelőhelyek tudományos célú feltárásának, valamint feltárást követő állagmegóvásának, régészeti bemutatóhely kialakításának támogatására.

Pályázat régészeti lelőhelyek tudományos célú feltárásának és állagmegóvásának támogatására

NKA építőművészet és örökségvédelem kollégiuma pályázati felhívása. Pályázat a közhiteles nyilvántartásban szereplő régészeti lelőhelyek tudományos célú feltárásának és állagmegóvásának támogatására.

NKA Műemléki és Régészeti szakmai kollégium pályázat

A Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet (1/A) Műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására; (1/B) Veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszély-elhárításának,  állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására; (2) Régészeti lelőhelyek tudományos célú feltárására és állagmegóvására; (3) Országos és nemzetközi műemléki és régészeti konferenciák, rendezvények, 

NKA Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium pályázat

A Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a műemlékvédelem és régészet elméletét, történetét, gyakorlatát, valamint megvalósulásának konkrét példáit tárgyaló kiadványok, szakkönyvek hagyományos formában, vagy elektronikus illetve digitális adathordozón történő megjelentetésére vissza nem térítendő támogatás formájában.

NKA Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium pályázata

A Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet műemléki és régészeti célok megvalósítására. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás. A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 350 millió Ft. Pályázni az alábbi 4 témakörre lehet:

termalfurdok.com

welcomepickups.com

dajer.hu