Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázatai Archive

Pályázat a válság következtében önálló lakhatásukat elveszített kisgyermekes családok megsegítésére

Pályázat lakhatási támogatásra a 2008. szeptember 30-át követően önálló lakhatását elveszített, kiskorú gyermeket nevelő személyek részére. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium, illetve a Hajléktalanokért Közalapítvány megbízásából és támogatásával minden régióban pályázati támogatás igényelhető a 2008. szeptember 30-át követően kilakoltatott, azaz önálló lakhatását elveszített, kiskorú (18 év alatti) gyermeket nevelő családok önálló lakhatásának elősegítésére.

KAB-EL-10 Pályázat kábítószer-probléma kezelését elősegítő ellátási kapacitások fejlesztésére

Az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Kft.) a Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából, a szociális és munkaügyi miniszter 6/2010. (III. 12.) SZMM rendelete alapján pályázatot hirdet a kábítószer-probléma kezelését elősegítő ellátási kapacitások fejlesztése. A pályázat célja a kezelésbe vétel és az ellátási kapacitások fejlesztésének elősegítése, a szerhasználattal összefüggő egyéni és közösségi ártalmak csökkentése, illeszkedve

Pályázat rehabilitációs témájú, felsőfokú szakirányú továbbképzési szakon tanuló hallgatók költségtérítésének támogatására

Az FSZK pályázata rehabilitációs témájú, felsőfokú szakirányú továbbképzési szakon tanuló hallgatók költségtérítésének támogatására. Jelen program a fogyatékos emberek foglalkozási rehabilitációját támogató szakemberképzések országos képzési kapacitásának növelését célozza. Pályázati úton nyújt támogatást e témában képzést indító felsőoktatási intézmények számára. A támogatás mértéke a hallgatói költségtérítés 80%-ának megfelelő összeg, a képzési időszak első két félévére vonatkozóan.

A 2010/1a Téli-tavaszi kiegészítő közmunkaprogram pályázati nyertesei

A 2010/1a Téli-tavaszi kiegészítő közmunkaprogram pályázati nyertesei.

Pályázat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtető szolgáltatók befogadására és állami támogatására II. kör

A Szociális és Munkaügyi Miniszter a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) alapján II. körös általános pályázatot hirdet jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás állami finanszírozási rendszerbe történő befogadására és működésének támogatására.

Pályázat szenvedélybeteg-ellátórendszer tárgyi és személyi feltételeinek fejlesztésére-KAB-EF-09-A/B

Az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.) a Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából, a szociális és munkaügyi miniszter 7/2009. (III. 18.) SZMM rendelete alapján pályázatot hirdet a szenvedélybeteg-ellátórendszer tárgyi és személyi feltételeinek fejlesztésére.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtető szolgáltatók 2010. évi állami támogatása

A Szociális és Munkaügyi Miniszter pályázatot hirdet a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás végző fenntartók 2010. évi állami támogatására. A Szociális és Munkaügyi Miniszter a pályázat teljes lebonyolításával, lefolytatásával a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalt (továbbiakban FSZH) bízza meg.

Pályázat szociális földprogramok működtetésének támogatására-SZOC-FP-09

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.) a szociális és munkaügyi miniszter 7/2009. (III. 18.) SZMM rendelete alapján pályázatot hirdet szociális földprogramok működtetésének támogatására.

Fiatal felnőttek lakáshoz jutásának támogatása-TÁMASZ Alapítvány pályázat

Az Alapítvány által meghirdetett pályázat célja, hogy segítséget nyújtson a szociálisan hátrányos helyzetben lévő, a gyermekvédelem rendszerében felnőtt fiatalok életkörülményeinek javításában, lakáshoz jutásában.

Pályázat a támogató szolgáltatást, pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátást, szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátást és alacsonyküszöbű szolgáltatást működtető szolgáltatók tárgyi és személyi feltételeinek fejlesztésére

A Szociális és Munkaügyi Miniszter a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) alapján fejlesztési pályázatot hirdet támogató szolgáltatás, pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás, szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás és alacsonyküszöbű szolgáltatások tárgyi és személyi feltételeinek fejlesztésére.

TRIN PASURA-Három lépés-hosszú távú támogatói projekt cigány/roma fiatalok és velük foglalkozók számára

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás OrszágosIfjúsági Szolgálata és a Diagonál Magyarország Ifjúságsegítők Országos Szervezete hosszú távú támogatói projektben való részvételi lehetőséget hirdet cigány/roma fiatalok és velük foglalkozók számára TRIN PASURA – Három lépés címmel. A projektbe való bekapcsolódás lehetőséget ad két képzésen való részvételre, illetve a köztes időszakban a résztvevők egyéni projektjeinek megvalósítását, megkezdését

Tanulmányi ösztöndíj pályázat a gyermekvédelmi gondoskodás keretében átmeneti vagy tartós nevelésben részesült fiatal felnőttek első diploma megszerzéséért

A pályázat célja, hogy ösztöndíjjal támogassa a gyermekvédelmi gondoskodás keretében átmeneti vagy tartós nevelésben részesült fiatal felnőttek első diploma megszerzéséért folytatott felsőfokú tanulmányait. Az ösztöndíj a 2009/2010-es tanévre (12 hónapra) szól, tanéves összege személyenként és havonta: 15 – 25.000 forint (a tanulmányi átlageredmény függvényében). Az ösztöndíj adómentes és nem képezi a társadalombiztosítási járulék alapját.

Gyermekjóléti alapellátások és a gyermekvédelmi szakellátások fejlesztésének támogatása-GYV-SZF-09-A/B/C/D/E

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.) a szociális és munkaügyi miniszter 7/2009. (III. 18.) SZMM rendelete alapján pályázatot hirdet gyermekjóléti alapellátások és a gyermekvédelmi szakellátások fejlesztésének támogatására. A pályázat célja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.) meghatározott gyermekjóléti és

Pályázat az Idősek az idősekért és a fiatalokért programok támogatására-EZÜSTPROG-09

Az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából, a szociális és munkaügyi miniszter 7/2009. (III. 18.) SZMM rendelete alapján pályázatot hirdet “Idősek az idősekért és a fiatalokért” támogatására. A pályázat célja a helyi és szakmai közösségek erősítése, a generációk közötti kölcsönös megértés és megbecsülés elősegítése, az életöröm, az aktív időskor, az

Pályázat a segítő szakmák együttműködésének példaértékű gyakorlatainak bemutatására

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával az Idősek Európai Háza Alapítvány Pályázatot hirdet és várja azoknak a kipróbált, jó gyakorlatoknak a bemutatását, amelyekben a különféle segítő szakmák – szociális, gyermekvédelmi, egészségügyi, munkaügyi, képzési stb. szakemberek, önkéntesek – követésre méltó együttműködése tapasztalható.

A GYIA Dél-alföldi, Közép-dunántúli, Dél-dunántúli és Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Tanácsai által kiírt pályázatok nyertesei

A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Regionális Ifjúsági Tanácsai a dél-alföldi (DA), a közép-dunántúli (KD), a dél-dunántúli (DD), és az észak-alföldi (EA) régiókban meghozták döntésüket az alábbi pályázati kategóriákban:

Pályázat a foglalkozási rehabilitációs témájú, felsőfokú szakirányú továbbképzési szakon tanuló hallgatók költségtérítésének támogatására

Jelenleg az Európai Unió tagállamaiban átlagosan a fogyatékos emberek csupán egyharmada végez fizetett munkát; hazánkban ez az arány 18-20% figyelembe véve a terminológiai különbségeket is. Annak érdekében, hogy a lisszaboni célkitűzésekben előírt, általános foglalkoztatási rátát 2010-re 70%-ra lehessen emelni, integrálni kell a munkaerő-piacra azokat a hátrányos helyzetű, inaktív csoportokat (köztük a fogyatékos álláskeresőket), amelyek tagjai

Pályázat civil szolgáltató központok működtetésének támogatására-CSZK-MT-09-A/B/C

A magyar civil szektor nélkülözhetetlen szerepet tölt be a közszolgáltatások ellátásában, a különböző lakossági csoportok esélyegyenlőségének biztosításában, a társadalmi szolidaritás megerősítésében, az életminőség elemeinek biztosításában, a közéleti értékek fejlesztésében, a demokrácia kiteljesítésében. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatást kíván nyújtani ahhoz, hogy a civil szektor minél hatékonyabban tudja ellátni vállalt feladatait. Ennek egyik eszközeként támogatja

1300 új munkahely létrehozását segíti a munkaügyi tárca pályázata

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium összesen 1,38 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást ítélt meg 126 vállalkozásnak az idén is meghirdetett munkahelyteremtő beruházásokat segítő központi programban, kizárólag hazai forrásból.

Munkahelyteremtő beruházások támogatása pályázat nyertesei (MPA-2009-1)

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium, a munkahelyteremtő beruházások támogatására kiírt pályázati programjának (MPA-2009-1) nyerteseiről a szakértők javaslata alapján meghozta döntését. 

termalfurdok.com

welcomepickups.com

dajer.hu