tanulmányi ösztöndíj Archive

Pályázat Sopron Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjára

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében a Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2010. (VIII.30.) önkormányzati rendelete szerinti előkészítő bizottság pályázatot hirdet 2010-2011-es tanévre vonatkozóan Sopron Megyei Jogú Város Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjára.

Erdélyért Alalpítvány tanulmányi ösztöndíj

Az ERDÉLYÉRT ALAPÍTVÁNY pályázatot hirdet alapítványi ösztöndíjra. Az ösztöndíj célja: erdélyi, magyar anyanyelvű fiatalok magyarországi felsőfokú tanulmányának támogatása.

Pályázat amerikai tanulmányi ösztöndíjra

A Rézler Gyula Alapítvány tanulmányi ösztöndíjat hirdet a 2010/2011-es tanév tavaszi szemeszterére az Egyesült Államokba, az Indiana University Magyar Intézetébe (Bloomington, Indiana).

Rézler Gyula Alapítvány tanulmányi ösztöndíja

A Rézler Gyula Alapítvány tanulmányi ösztöndíjat hírdet Albuquerque-be, a University of New Mexico Anderson School of Management-be. Az ösztöndíj 4 hónapra szól a 2010/2011-es tanév tavaszi szemeszterére.

UNESCO tanulmányi és kutatói ösztöndíjak 2010/2011

Az UNESCO kiemelt programterületei (oktatás, természettudományok, társadalom- és humán tudományok, kultúra, kommunikáció–információ) alapján meghirdetett 2010–2011. évi tanulmányi és kutatói ösztöndíjak.

Pályázat magyarországi felsőfokú tanulmányokra előkészítő képzésre a 2010/2011-es tanévre

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának Határon Túli Magyarok Titkársága és a Balassi Intézet pályázatot hirdet a kulturális és nyelvi azonosságtudat megőrzésének és erősítésének érdekében magyar állami ösztöndíjra, Románia és Szlovákia kivételével az Európai Unió országaiban élő magyar származású, külföldi állampolgárságú személyek számára magyarországi felsőfokú tanulmányokra előkészítő képzésre a 2010/2011-es tanévre.

Álmok a valóságban-A Magyar Fejlesztési Bank tehetséggondozó ösztöndíja

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MFB Zrt.) 2006-ban elindította Mentor Ösztöndíj Programját, amely két ösztöndíj támogatási formát – a Habilitas és a Praktikum – foglal magába.

Marie Claire Virágai – ösztöndíj a Marie Claire-től

Szeptemberi számával különleges ösztöndíjprogramot hirdetett a Marie Claire. A Marie Claire Virágai ösztöndíjra hét kategóriában, 14 és 24 év közötti magyar nők pályázhatnak, akik tehetségesnek érzik magukat valamely művészeti vagy természettudományi területen, és konkrét elképzelésük van arról, hogyan használnák fel az ösztöndíjat fejlődésük, tehetségük gondozása érdekében.

Tanulmányi ösztöndíj pályázat a gyermekvédelmi gondoskodás keretében átmeneti vagy tartós nevelésben részesült fiatal felnőttek első diploma megszerzéséért

A pályázat célja, hogy ösztöndíjjal támogassa a gyermekvédelmi gondoskodás keretében átmeneti vagy tartós nevelésben részesült fiatal felnőttek első diploma megszerzéséért folytatott felsőfokú tanulmányait. Az ösztöndíj a 2009/2010-es tanévre (12 hónapra) szól, tanéves összege személyenként és havonta: 15 – 25.000 forint (a tanulmányi átlageredmény függvényében). Az ösztöndíj adómentes és nem képezi a társadalombiztosítási járulék alapját.

Pályázat roma fiatalok továbbtanulásának támogatására

A Tolna Megyei Közoktatás – fejlesztési Közalapítvány pályázatot hirdet a 2009/2010-es tanévre, a négy, hat és nyolc évfolyamos gimnáziumok cigány tanulói, valamint azon középiskolák cigány tanulói számára, akiknek tanulmányai érettségi megszerzésére is irányulnak. Keretösszeg: 1,5 millió Ft.

Fulbright posztgraduális ösztöndíj

Továbbtanulási/kutatási lehetőség bármely tudományterületen vagy művészeti ágban. Részvétel valamely fokozatot nem adó (Non-Degree) egyetemi képzésben vagy fokozatot adó (Degree: Master’s, PhD vagy DLA) egyetemi képzés egy tanévében, illetve PhD fokozat megszerzéséhez kapcsolódó kutatás végzése (Visiting Student Researcher). Az ösztöndíjak maximális időtartama egy tanév (9 hónap). A pályázók az Egyesült Államok bármelyik egyetemét választhatják.

Humphrey ösztöndíj az USA-ba közintézményi, vállalati vezetők számára

A Humphrey ösztöndíj fokozatot nem adó, részben posztgraduális szintű egyetemi program, részben szakmai továbbképzés (szakmai gyakorlat, részvétel konferencián, intézménylátogatás, konzultáció) a program által felkínált egyetemen. Az ösztöndíjak időtartama egy tanév, amely esetleg kiegészíthető 6 hónapnál nem hosszabb gyakorlati munkával.

termalfurdok.com

welcomepickups.com

dajer.hu