társadalmi szervezetek pályázat Archive

Pályázat a RaM – Radnóti Miklós Művelődési Központ 2016. évi programjaira

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat nyílt pályázatot hirdet a kerületi civil, egyházi, társadalmi szervezetek közösségépítő tevékenységének támogatásaként a RaM helyiségeinek közcélú, közösségi térként való hasznosítására.

Pályázat szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatására

Pályázat szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatására. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet nyílt pályázatot hirdet a drogproblémákkal küzdők korai kezelésbe vételének elősegítése, a terápiás folyamat erősítése, reszocializációs és rehabilitációs programok támogatására.

Zöld Forrás pályázat 2011

2011. évi Zöld Forrás pályázati felhívás a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek részére, állami feladatok átvállalására a Nemzeti Környezetvédelmi Program céljainak megvalósítása érdekében.

Pályázat Gyermekes családok közösségépítő üdülésének támogatására

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet, alapján nyílt pályázatot hirdet a Gyermekes családok közösségépítő üdülésének támogatására.

Pályázat Megyei Esélyegyenlőségi Iroda – Esélyek Háza működtetésének és esélyteremtő programok támogatására

Pályázat Országos Esélyegyenlőségi Hálózat keretébenMegyei Esélyegyenlőségi Iroda – Esélyek Háza működtetésének és esélyteremtő programok támogatására.

Pályázat fogyatékos személyek, továbbá hátrányos helyzetű csoportok szabadidősport tevékenységeinek és eseményeinek támogatására

Pályázat fogyatékos személyek, továbbá hátrányos helyzetű csoportok szabadidősport tevékenységeinek és eseményeinek támogatására.

Ökopolisz Alapítvány 2011 pályázat

Az Ökopolisz Alapítvány lehetőségeihez mérten támogatni kívánja azon kezdeményezéseket, amelyek megvalósulása elősegíti az alapítvány alapvető céljainak az elérését, és amelyek illeszkednek az alapítvány stratégiája által kijelölt irányvonalakhoz. Az alapítvány célja: „az állampolgári tájékoztatás és tájékozódás javítása, a politikai kultúra fejlesztése és a közjó szolgálata, kiemelten az ökopolitikai gondolkodásmód elterjesztése, az ökopolitikai alternatívák megfogalmazása, valamint az

A magyar kultúráért és oktatásért pályázat

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010.évi CLXXXII. törvény és a végrehajtását szabályozó 367/2010.(XII.30. ) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet az alábbiak szerint:

Pályázat az Önkéntesek Hete keretében megvalósuló önkéntes programok támogatására

Pályázati felhívás az Önkéntesek Hete keretében megvalósuló önkéntes programok támogatására. A pályázat célja: 2011 első félévében Magyarország látja el az Európai Unió Tanácsának soros elnöki feladatait, amely időszakban kiemelt szerepet kap az önkéntesség, mivel 2011 az Önkéntesség Európai Éve az Európai Tanács 2009 novemberében hozott határozata alapján. Az Önkéntesség Európai Éve lehetőséget biztosít az Önkéntesek

Pályázat internetes megjelenés támogatására

Az Alma Computer pályázatot hirdet internetes megjelenés támogatására (Pályázat kódja: AC-0301).

Pályázat a 2011-es Liszt Ferenc emlékév alkalmából

A Balassi Intézet a 2011-es Liszt Ferenc emlékév alkalmából nyílt pályázatot hírdet Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója tiszteletére, 2011-ben megvalósuló programokra. A pályázat során azok a programok részesülnek támogatásban, amelyek Liszt Ferenc személyét, munkásságát és korát állítják a középpontba.

Civilek A Civilekért 2.0 pályázat civil szervezetek 1%-os kampányához

Az Érthetően az Egészségért Alapítvány közreműködve az Egészségügyi Média Szövetséggel pályázatot hirdet civil szervezetek 2010. évi személyi jövedelemadó bevalláshoz kapcsolódó országos szintű kampánya támogatására.

NKA Népművészeti Szakmai Kollégium pályázat

A Népművészeti Szakmai Kollégium nyílt pályázatot hirdet két altémában a népművészet hagyományainak ápolása, illetve annak megismertetése céljából. (1) Az élő népművészet (néptánc, népzene, tárgyalkotó népművészet) országos, regionális és megyei hatókörű alkotótáborainak, továbbképzéseinek és (2) Rendszeres táncházak programjainak megvalósítására.

Pályázat civil szervezetek működését, fejlődését segítő szolgáltatások támogatására

Az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma megbízásából a Wekerle Sándor Alapkezelő (WSA) pályázatot hirdet civil szervezetek működésének támogatására. Jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. Jelen pályázat célja szolgáltató rendszerek kiépítésének ösztönzése, meglévő szolgáltatások fejlesztése, szolgáltatások nyújtása.

IFJ-KX-10-A/B/C Komplex gyermek és ifjúsági célú szakmai tevékenységek, programok megvalósításának támogatása pályázat

Az IFJ-KX-10-A/B/C jelű pályázat célja: Olyan komplex gyermek és ifjúsági célú szakmai tevékenységek, programok megvalósításának támogatása, amelyek:

Egészségügyi nyílt napok budapesti és vidéki kórházakban pályázat

Az „Érthetően az Egészségért az orvosok és egészségügyi szakdolgozók jövőjéért” Alapítvány “Érthetően az Egészségért Programja” keretében pályázatot hirdet „Egészségügyi nyílt napok budapesti és vidéki kórházakban” tárgyában.

Európa Tanács Táj Díj 2010

Pályázat az Európa Tanács Táj Díjára történő felterjesztésre 2010. A Vidékfejlesztési Minisztérium, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Belügyminisztérium által létrehozott Európai Táj Egyezmény Nemzeti Koordinációs Bizottság pályázatot ír ki az Európa Tanács Táj Díjára történő felterjesztésre.

Szülőföld Alap Önkormányzati együttműködési és Informatika Kollégium pályázata romániai pályázók számára

A Szülőföld Alap Önkormányzati együttműködési és Informatika Kollégiuma a Szülőföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 355/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet előírásai alapján az alábbiak szerint pályázatot hirdet. A Szülőföld Alap Önkormányzati együttműködési és Informatika Kollégiumának 1. számú pályázati felhívása a romániai pályázók számára.

TÁMOP-2.5.1.C-2-10/3-Érdekképviseleti szervezete kapacitásainak fejlesztése

Megjelent a TÁMOP-2.5.1.C-2-10/3 „Érdekképviseleti szervezete kapacitásainak fejlesztése” konstrukció C-2 komponensének, az „Érdekképviselet tevékenységet ellátó civil ernyőszervezetek fejlesztése” című előzetes pályázati felhívása. A pályázat célja a már meglévő ágazati-szakmai civil érdekképviseleti tevékenységet ellátó civil szervezetek fejlesztése, tevékenysége ágazati-szakmai hatókörének, színvonalának fejlesztése, annak érdekében, hogy az érdekegyeztetésben hatékonyabban tudjanak részt venni, érdekeiket megjeleníteni, érvényesíteni. (ARCHÍV)

Raoul Wallenberg Díj

Az Oktatási és Kulturális Miniszter, a Raoul Wallenberg Alapítvány, a Raoul Wallenberg Egyesület, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ), Szociális és Munkaügyi Minisztérium és a Roma Polgárjogi Alapítvány által létrehozott Bíráló Bizottság felhívást tesz közzé a Raoul Wallenberg Díj elnyeréséhez.

termalfurdok.com

welcomepickups.com

dajer.hu