Új Tudás Műveltséget Mindenkinek program Archive

Műveltséget mindenkinek program-az amatőr kórusművészet fejlesztése–képzések, továbbképzések támogatása

Az OKM meghívásos pályázatot hirdet az Új tudás – Műveltséget mindenkinek program keretében az amatőr kórusművészet fejlesztése – képzések, továbbképzések támogatása címmel. A pályázat célja Olyan képzések, továbbképzések támogatása, amelyek feladata a közművelődési szakemberek, kóruskarnagyok (gyermek-, ifjúsági – és felnőtt énekkarok vezetői), kórustitkárok és az amatőr kórusművészeti mozgalom tevékenységében érintettek, abban aktívan részt vevők karirodalmi

Új tudás – műveltséget mindenkinek program pályázata közösségi rendezvények, művelődési házak kínálatbővítésére

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatot hirdet az Új Tudás – Műveltséget Mindenkinek Program keretében komplex kulturális fejlesztések a kistérségekben elnevezéssel a közösségi rendezvények, művelődési házak kínálatbővítése program részeként. A kistérségek, települések vonzóvá tétele a felnövekvő generációk számára, a szűkebb pátria megtartó erejének növelése, a hátrányos helyzetű térségek és rétegek kulturális esélyegyenlőségének javítása érdekében együttműködésben

Tengertánc pályázat: népi kultúra értékeinek megtartása, a népművészet XXI. századi továbbéltetése

Az OKM Új tudás – műveltséget mindenkinek program keretében pályázatot hirdet a népi kultúra értékeinek megtartása, a népművészet XXI. századi továbbéltetése érdekében “Tengertánc” elnevezéssel.

OKM meghívásos pályázata kiemelkedő jelentőségű hazai kórusversenyek és fesztiválok támogatására

Az OKM az Új tudás – műveltséget mindenkinek program keretében meghívásos pályázatot hirdet a 2009. évi kiemelkedő jelentőségű hazai kórusversenyek és fesztiválok támogatására. A pályázat pénzügyi forrása: A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 1. sz. melléklete XX. OKM fejezet 11/34/4 Művészeti tevékenységek támogatása – Művészeti tevékenységek támogatása az Új Tudás

termalfurdok.com

welcomepickups.com

dajer.hu