palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési pályázatok határidő módosítására vonatkozó rendelet

29/2009. (III:25.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatások részletes feltételeit megállapító egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításárólA mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. §

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági energiafelhasználás megújuló energiaforrásokból történő előállításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 78/2007. (VII. 30.) FVM rendelet 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

“(1) A támogatási kérelmet a 2010. évtől évente április 1. és április 30. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített formanyomtatványon postai úton az MVH-hoz.”

2. §

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

“(1) A támogatási kérelmet a 2010. évtől évente március 1. és március 31. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített formanyomtatványon postai úton az MVH-hoz.”

3. §

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

“(1) A támogatási kérelmet a 2010. évtől évente március 1. és március 31. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített formanyomtatványon postai úton az MVH-hoz.”

4. §

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

“(1) A támogatási kérelmet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített formanyomtatványon, postai úton 2010. évtől évente március 1. és 31. között lehet benyújtani az MVH, erdőgazdálkodó lakóhelye, vagy székhelye szerint illetékes megyei kirendeltségéhez.”

5. §

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

“(1) A támogatási kérelmet évente június 15. és július 15. között lehet benyújtani az MVH által rendszeresített formanyomtatványon postai úton az MVH-hoz vagy az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül.”

6. §

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 35/2008. (III. 27.) FVM rendelet 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

“(1) A támogatási kérelmet a 2010. és 2011. évben évente március 1. és március 31. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített formanyomtatványon postai úton az MVH-hoz.”

7. §

Az Európai Mezőgazdasági Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

“(1) A támogatási kérelmet évente szeptember l. és október 2. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített formanyomtatványon postai úton az MVH-hoz.”

8. §

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 6. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

“(1) A támogatási kérelmet 2008. október 19. és 2009. január 10. között, 2009-ben október 1. és október 31 között, azt követően évente május 1. és május 31. között, valamint október 1. és október 31. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH) az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül.”

9. §

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 136/2008 (X. 18.) FVM rendelet 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

“(1) A támogatási kérelmet 2008. október 19. és 2009. január 10. között, 2009-ben október 1. és október 31 között, azt követően évente május 1. és május 31. között, valamint október 1. és október 31. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH) az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül.”

10. §

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 137/2008 (X. 18.) FVM rendelet 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

“(1) A támogatási kérelmet 2008. október 19. és 2009. január 10. között, 2009-ben október 1. és október 31 között, azt követően évente május 1. és május 31. között, valamint október 1. és október 31. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH) az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül.”

11. §

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 138/2008 (X. 18.) FVM rendelet 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

“(1) A támogatási kérelmet 2008. október 19. és 2009. január 10. között, ezt követően a 2009-ben október 1. és október 31 között, azt követően évente május 1. és május 31. között, valamint október 1. és október 31. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH) az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül.”

12. §

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

“(1) A támogatási kérelmet 2008. évben február 1.-március 17. között, a 2010. évtől évente március 1. és március 31. között lehet benyújtani postai úton a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által rendszeresített formanyomtatványon a lakóhely/székhely szerint illetékes Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervéhez.”

13. §

Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő “Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 5. számú melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon a hatályát veszti.

Melléklet a 29/2009 (III.25) FVM rendelethez

Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő “Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 5. számú mellékletének  az “Állategység (ÁE) számítási táblázat” utolsó sora helyébe a következő szövegrész lép:


Egyéb baromfi

0,03 ÁE

Forrás: Magyar Közlöny 2009/36 szám