Foglalkoztatási pályázatok Archive

A közfoglalkoztatottak versenyszférába menekítését támogatják az új foglakoztatást segítő programok

2016 első felében a kormány újabb foglalkoztatást segítő programokat indítását tervezi. A várható első pályázat a Közfoglalkoztatásból a versenyszférába című segítő program lesz.

Pályázat vállalkozóvá válást elősegítő támogatásra (tőkejuttatás)

Budapest Főváros Kormányhivatala pályázatot hirdet álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatásra.

Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban – megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató vállalkozások támogatása

Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban – megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató vállalkozások támogatása – GOP-2015-3.5.1/A. A pályázat célja a a megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató nonprofit vállalkozások különféle belső fejlesztéseinek (pl. eszközvásárlás, ingatlan-beruházás, marketing) támogatása az átlagos foglalkoztatási színvonal növelése érdekében, valamint a munkalehetőség kínálati oldalának támogatásával egyenlő esélyek teremtése a munkaerő-piaci elhelyezkedésben és munkavégzésben.

Munkám visszavár

Nevezd be munkáltatódat a GYES-ről, GYED-ről és GYET-ről visszatérő szülőként „Visszafogadó munkahely díj”-ra!„ Mi lenne, ha a szülés után ott folytathatnám a munkát, ahol abbahagytam?” – kérdezi Nóra a JÓL-LÉT Alapítvány filmjének várandós főszereplője, aki szülés utáni munkavállalási lehetőségeit mérlegeli.

A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban pályázat

A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban. A munkáltatói átvilágítást végzőszervezetek kiválasztása és az átvilágítás lefolytatása (A komponens). Pályázat a munka és a magánélet összehangolását lehetővé tévő rugalmas foglalkoztatás elterjesztése, a kisgyermeket nevelőnők foglalkoztatásának növelése, valamint a munkavállalók és munkáltatók alkalmazkodóképességének növelése érdekében.

Pályázat megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása érdekében munkahelyteremtés támogatására

A pályázat célja, hogy a  pályázásra  jogosult  szervezetek  munkahelyek rehabilitációs célú átalakítása keretében új  munkahelyek  létrehozásához / munkahelyek átalakításához igényelhetnek vissza  nem térítendő támogatást újonnan  alkalmazott  megváltozott  munkaképességű  munkavállalók foglalkoztatásához.

Vállalkozóvá válást elősegítő támogatások

A Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ pályázatot hirdet álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatásra.

Pályázat szociális földprogramok megvalósításának támogatására

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázatot hirdet a szociális földprogramok megvalósításának támogatására.

A nők 40 év szolgálati jogviszonyának megszerzésének elősegítése

Az EU2020 stratégia célul tűzte ki a nők munkavállalásának elősegítését, ezzel a nemek közötti egyenlőség növelését. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat ennek megfelelően a támogatási elvek meghatározásánál a nőket kiemelt célcsoportként kezeli. Emellett a Kormány intézkedésének eredményeként 2011. január 1-jétől azon nők számára, akik legalább 40 év nyugellátásra jogosító idővel rendelkeznek lehetőség van életkoruktól függetlenül teljes öregségi

Pályázat családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására

A kormány idén is meghirdeti a Családbarát Munkahely pályázatot. Négy kategóriában – kis-, közép- és nagyvállalat, valamint közintézmény – március 17-ig lehet pályázni, cégenként legföljebb másfél millió forint támogatásért.

Képzési lehetőségek regisztrált munkanélküliek számára (Közép-Magyarországi régió)

Nem tud elhelyezkedni? Nem versenyképes a szakmája? Nincs szakképesítése? A TÁMOP 1.1.4 „Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban” elnevezésű projekt keretében lehetőség van foglalkoztatást elősegítő képzésben részt venni!  

Részmunkaidős reintegrációs álláslehetőség kisgyermekes munkavállalók számára

Az ESZA NONPROFIT KFT. az egyik legnagyobb hazai pályázatkezelő szervezetként, az Európai Unió által az Európai Szociális Alapból támogatott kijelölt pályázati programok szakmai és pénzügyi lebonyolításáért felel – kiemelten a foglalkoztatás, felső- és közoktatás, nevelés, valamint az egészségügy területén.

Bérgarancia támogatás

A bérgarancia támogatás a Bérgarancia Alapról szóló, 1994. évi LXVI. törvény alapján megállapítható visszatérítendő kamatmentes támogatás. A bérgarancia támogatás iránti kérelem 2014. január 1-től elektronikusan nyújtható be. A bérgarancia támogatást felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet veheti igénybe. A bérgarancia támogatással a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetnek a munkavállalóval szemben fennálló kiegyenlíthetetlen bértartozásra előlegezhető meg.

Pályázat új típusú közfoglalkoztatási programok kidolgozására 2014

Magyarország belügyminisztere pályázatot hirdet a 2014. évben megvalósítható új típusú közfoglalkoztatási programok kidolgozására.

Pályázat Nyugat-Magyarországon működő civil szervezetek és kezdeményezések részére a NÓRA-HÁLÓZAT-hoz való csatlakozáshoz

A JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány országos gender-tudatos munkaerőpiaci tanácsadó hálózatának kialakításához és helyi Nóra-pontok fenntartható működtetéséhez várja a gyermekvállalás miatt inaktívvá váló nők segítése, a nők esélyegyenlőségének előmozdítása iránt elkötelezett női civilek és/vagy női projektek megvalósításában tapasztalatot szerzett munkaerőpiaci szervezetek, esetleg egyéb csoportok – jelentkezését Győr-Moson-Sopron, Vas- illetve Zala megyéből.

Pályázat megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása érdekében munkahelyteremtés támogatására

Jelen nyílt pályázati felhívás keretében a pályázásra jogosult szervezetek munkahelyek rehabilitációs célú átalakítása keretében új munkahelyek létrehozásához / munkahelyek átalakításához igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012 (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 1. § 14. pontja

Pályázat a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásának költségvetési támogatására

A pályázat célja, a  megváltozott  munkaképességű  munkavállalók  foglalkoztatásához  nyújtott  költségvetési támogatás célja  foglalkoztatásuk  elősegítése,  képzettségüknek  és  az  egészségi  állapotuknak  megfelelő munkavégzés  feltételeinek biztosítása,  adaptációs  készségük  fejlesztése,  az állapotukból  adódó hátrányok  kiegyenlítése  tartós  foglalkoztatás keretében,  valamint  a  nyílt  munkaerő-piacra  való visszavezetése tranzit foglalkoztatás révén. Ennek  elérése érdekében  olyan  foglalkoztatók  és  munkahelyek (foglalkoztatási  kapacitások) kiválasztása  és  támogatási

TÁMOP-5.3.8.A2-13/1 – A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és támogató szolgáltatások pályázat

Pályázat a leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és támogató szolgáltatások -Foglalkoztatók számára. Jelen pályázati felhívás célja a megváltozott munkaképességű, foglalkozási rehabilitációban részesülőszemélyek munkaerő-piaci integrációjának elősegítése. Cél, hogy a megváltozott munkaképességűek aktivitási és foglalkoztatási esélyei javuljanak, képzések, szakmai és informatikai fejlesztések, munkaerő-piaci szolgáltatások biztosításával.  

EU FP7 Marie Curie Initial Training Networks által támogatott EDUWORKS program meghirdetett pozíciói

Az EU FP7 Marie Curie Initial Training Networks által támogatott EDUWORKS program jelentkezéseket vár 12 PhD-s és 2 ‘Postdoc’ pozícióra.

Lakhatási támogatás – Nemzeti Foglalkoztatási Alap

Az álláskeresők munkaerő-piaci helyzetének javulása, elhelyezkedési esélyeik növelése érdekében, a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból 2012. október 1-jétől lakhatási támogatás nyújtható. Az álláskeresők így olyan munkalehetőséget is elfogadhatnak, amely adott esetben az állandó lakóhelyüktől távol (100 km-en túl, vagy 5 órát meghaladó utazással jár) található. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészének decentralizált keretéből nyújtható lakhatási támogatásról.  

termalfurdok.com

welcomepickups.com

dajer.hu