Oktatási pályázatok Archive

Pályázat középiskolák számára a természettudományos oktatás fejlesztéséhez szükséges taneszközök beszerzésének támogatására

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága (OKM Támogatáskezelő) közreműködésével nyílt pályázatot hirdet középiskolák számára a természettudományos oktatás fejlesztéséhez szükséges taneszközök beszerzésének támogatására. (LEJÁRT PÁLYÁZAT)

Pályázat az „Erőszakmentes, egészségtudatos iskola” elismerő cím elnyerésére

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával pályázatot hirdet „Erőszakmentes, egészségtudatos iskola” elismerő cím elnyerésére.  A pályázat célja:  A nevelési-oktatási intézményekben az erőszakmentes, gyermekbarát és egészségtudatos iskolai légkör minél hatékonyabb megteremtése és elterjesztése, valamint az intézményben fellépő agresszivitást érdemben csökkentő magatartásformák hatékony népszerűsítése.

TÁMOP–3.2.9/B-08/2-Audiovizuális emlékgyűjtés pályázat

A támogatás célja: A TÁMOP 3.2.9/B „Audiovizuális emlékgyűjtés” című konstrukció célja a szociális és állampolgári kompetenciák megerősítése, a demokráciára és a toleranciára nevelés fejlesztése.

Általános iskolák tárgyi és módszertani támogatása

A Citibank Magyarország és a Junior Achievement Magyarország Oktatási és Vállalkozásszervezési Alapítvány PÁLYÁZATOT HIRDET a Citibank Országos Iskolatámogatási Program keretében ÁLTALÁNOS ISKOLÁK TÁRGYI ÉS  MÓDSZERTANI TÁMOGATÁSÁRA ”Gazdasági oktatóprogram bevezetése a JAM program alapján” címmel.

Kármán Tódor-díj 2009

Az oktatási és kulturális miniszter 10/2000. (VI. 8.) OM rendeletével a magyarországi oktatás, képzés, felnőttoktatás, tudományos kutatás támogatása érdekében végzett kiemelkedő tevékenységért a gazdasági- és közélet szereplőinek elismerésére Kármán Tódor-díjat alapított.

Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a szerb Pénzügyminisztérium pályázatot hirdet a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében. A határ menti térségben támogatás nyerhető el gazdasági és társadalmi összefogást erősítő programokra, környezetvédelmi projektekre, valamint K+F tevékenységekre és határon átnyúló oktatási, képzési és csereprogramokra is.

Pályázat Holokauszt oktatási és tolerancia oktatási multimédiás tananyagok fejlesztésére

A Holokauszt Emlékközpont, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) és a USC Soá Intézet a Vizuális Történelemért és Oktatásért magyarországi képviselete pályázatot hirdet pedagógusok és szakmai csoportok számára multimédiás holokauszt-oktatást és tolerancia-oktatást segítő tananyagok, foglalkozástervek elkészítésére a USC Soá Intézet Vizuális Történelmi Archívumában található, magyar vonatkozású videó-interjúk felhasználásával.

Pályázat Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjában való részvételre

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatot hirdet a 2009/2010. tanév rendjéről szóló 24/2009. (V. 25.) OKM rendelet alapján a 2009/2010. tanévben 8. évfolyamon tanuló diákok, valamint azon tanulók számára, akik alapfokú végzettség hiányában kívánnak bekapcsolódni a szakképzésbe a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjában való részvételre.

Pályázat Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programban való részvételére-a 2009/2010. tanévben 8. évfolyamon tanuló diákok részére

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatot hirdet a 2009/2010. tanév rendjéről szóló 24/2009. (V. 25.) OKM rendelet alapján a 2009/2010. tanévben 8. évfolyamon tanuló diákok számára a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában való részvételre.

Pályázat Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvételére-helyi és kisebbségi önkormányzatok részére

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a 2009/2010. tanév rendjéről szóló 24/2009. (V. 25.) OKM rendelet alapján pályázatot hirdet helyi(települési és megyei) önkormányzatok és kisebbségi önkormányzatok számára a településükön − elsősorban kistelepülésen, tanyán vagy nagyobb település külterületén, leromlott lakóterületein − lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, tehetséges, nyolcadik évfolyamos tanulóinak a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János

Pályázat művelődési intézmények kínálatának bővítésére felhasználó-képzési, elektronikus könyvtárhasználati, ismeretterjesztő jellegű és szakmai programokkal

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium az Új tudás – műveltség mindenkinek program keretében meghívásos pályázatot hirdet művelődési intézmények kínálatának bővítésére felhasználó-képzési, elektronikus könyvtárhasználati, ismeretterjesztő jellegű és szakmai programokkal.

Partnerkapcsolat alapú munkahely gyermekekkel foglakozó munkaközösségeknek

A Találkozás Személyközpontú Alapítvány meghirdeti harmadik Partnerkapcsolat alapú munkahely című pályázatát gyermekekkel foglakozó munkaközösségeknek. A pályázatot megnyerő munkaközösségek kedvezményesen részt vehetnek egy csapatépítő, kommunikációs tréningen.

Pénziránytű iskola cím-A Tudatos Pénzügyekért Alapítvány pályázata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Magyar Nemzeti Bank felkérésére a Tudatos Pénzügyekért Alapítvány pályázatot hirdet a “Pénziránytű iskola”cím elnyerésére.   A Nemzeti Alaptanterv 2007. évi felülvizsgálatakor a „Kiemelt fejlesztési feladatok” között jelent meg a „Gazdasági nevelés”, ennek részeként pedig a gazdálkodás és a pénz világával kapcsolatos ismeretek átadása. Ezen cél minél hatékonyabb teljesülése érdekében

A magyarországi Ifjúsági Szállások Szövetsége erdei iskola szekciója pályázata oktatási intézmények részére

A MAGYARORSZÁGI IFJÚSÁGI SZÁLLÁSOK SZÖVETSÉGE 2010-ben lesz 21 éves. Ennek az évfordulónak tiszteletére a MAGYARORSZÁGI IFJÚSÁGI SZÁLLÁSOK SZÖVETSÉGE ERDEI ISKOLA SZEKCIÓJA pályázatot hirdet oktatási intézmények részére. A pályázat célja: az erdei iskola, mint tanulási forma megvalósításának kedvezményes támogatása a 2010-es gazdasági év (2009/2010 tanév második félév, 2010/2011 tanév első félév) környezeti nevelési tantervi követelményeinek teljesítése

Pályázat szakkollégiumok támogatására-MNB pályázat

A pályázat célja: A felsőoktatási intézményekhez kötődően működő szakkollégiumokban folyó makroökonómiai, pénzügyi és ökonometriai oktatás támogatása. A pénzbeli támogatás a 2009-2010-es tanévre tervezett kurzusok kurzusvezetői díjazására és az oktatáshoz kapcsolódó dologi költségekre (könyvek beszerzése, fénymásolás) vehető igénybe. A támogatás részfinanszírozáshoz is felhasználható.

Az e-on pályázata labdarúgáshoz szükséges sporteszközökre

Pályázat alapfokú nevelési-oktatási intézmények részére az intézményben működő, tömegsport jellegű labdarúgáshoz szükséges sporteszközökre. Az E.ON vállalatcsoport a nemzetközi támogatási stratégiájával összhangban új területet kezel kiemelten Magyarországon.  A társadalom iránti felelősségvállalásunk központjában a következő generáció, a gyerekek állnak, mint a jövő, a fenntartható fejlődés letéteményesei. A pályázat meghirdetésével a vállalatcsoport szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy minél több

A szak-és felnőttképzés struktúrájának átalakítása–TÁMOP-2.2.3.B-09/1

Támogatás célja: A szak- és felnőttképzés fejlesztésének átfogó célja a szakképzésre fordított állami források koncentrált felhasználásának ösztönzése, a forrásokkal hatékonyabban gazdálkodó, diverzifikált képzési struktúrával rendelkező, költséghatékonyan működő, a munkaerő-piaci keresletre rugalmasan reagálni képes szakképző intézményrendszer kialakítása, amely tényleges választási lehetőséget kínál a tanulók számára.

Pályázat Jász-Nagykun-Szolnok megye területén megvalósuló, a környezettudatos nevelést és fenntarthatóság pedagógiáját szolgáló képzési projektek megvalósítására

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata az EGT / Norvég Finanszírozási Mechanizmus által biztosított forrás terhére pályázatot hirdet a Jász-Nagykun-Szolnok megye területén megvalósuló, a környezettudatos nevelést és fenntarthatóság pedagógiáját szolgáló képzési projektek megvalósítására. A pályázat célja Jász-Nagykun-Szolnok megye környezeti értékeinek megóvása, visszaállítása, a környezettudatos magatartás és szemlélet kialakítása.

Múzeumi vezetői ismeretek című akkreditált szakmai továbbképzés

A Szabadtéri Néprajzi Múzeumban működő Múzeumi Oktatási és Képzési Központ a “Múzeumok Mindenkinek Program – Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése – Központi módszertani fejlesztés” (TÁMOP-3.2.8/A-08-2008-0002) pályázati támogatás keretében 2009. szeptember 21. – november 27. között szervezi meg a “Múzeumi vezetői ismeretek” című 120 órás akkreditált szakmai továbbképzését.

Szakmai továbbképzés-“Érted?! – Értem!?”-Hogyan fogadjuk fogyatékos embertársainkat múzeumainkban? című 30 órás akkreditált szakmai továbbképzés múzeumi szakemberek részére

A Szabadtéri Néprajzi Múzeumban működő Múzeumi Oktatási és Képzési Központ a “Múzeumok Mindenkinek Program – Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése – Központi módszertani fejlesztés” (TÁMOP-3.2.8/A-08-2008-0002) pályázati támogatás keretében 2009. október 5-8. között szervezi meg az “”Érted?! – Értem!?” – Hogyan fogadjuk fogyatékos embertársainkat múzeumainkban?” című harmincórás akkreditált szakmai továbbképzését.

termalfurdok.com

welcomepickups.com

dajer.hu