Szakértői pályázatok Archive

Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat

A Pályázat célja az energiahatékonyság területén kiváló eredményeket elért szakemberek elismerése. A Pályázat célcsoportja azon energiahatékonyság területén dolgozó szakemberek, akik kiemelkedő eredményeket értek el saját szakterületükön. A pályázók egyénileg nevezhetnek a Pályázati felhívás pontban részletezett kategóriákban.

Pályázat az ÉMOP-3.1.1-12 Szociális városrehabilitáció felhívásra benyújtásra kerülő pályázatokhoz pályázat értékelőnek

A NORDA Nonprofit Kft. FELHÍVÁST tesz közzé az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett ÉMOP-3.1.1-12 Szociális városrehabilitáció felhívásra  benyújtásra kerülő pályázatok értékeléséhez kapcsolódó szakértői listára való jelentkezésre.

Felhívás pályázati szakértői listára történő jelentkezésre VÁROSFEJLESZTÉS területen

Az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság FELHÍVÁST tesz közzé az Észak-Alföldi Operatív Program keretében, 2012-2013-as időszakban ÉAOP 2. prioritás „TURISZTIKAI CÉLÚ FEJLESZTÉSEK” és ÉAOP 5. prioritás „VÁROS- ÉS TÉRSÉGFEJLESZTÉS” keretében benyújtásra kerülő pályázatok értékeléséhez kapcsolódó SZAKÉRTŐI LISTÁRA való jelentkezésre.

Pályázat értékelőket keres a DDRFÜ telephelyfejlesztési pályázatokhoz

Felhívás a Dél-Dunántúli Operatív Program keretében benyújtásra kerülő pályázatok értékeléséhez kapcsolódó SZAKÉRTŐI LISTÁRA való jelentkezésre. A DDFRÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Non-profit Kft. a Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13. évi Akcióterve keretében meghirdetett DDOP-1.1.1/D-12 Telephelyfejlesztés című pályázati konstrukcióhoz kapcsolódóan a szakértői körének bővítéséhez, és a beérkező pályázatok értékeléséhez pályázat értékelőket keres. 

Pályázati szakértőket keres a Mobilitás

A Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság – Európai Uniós Programok Főosztálya pályázatot hirdet a Fiatalok Lendületben Program keretében benyújtott pályázatok magyarországi bírálatában való részvételre.

Nem vagy egyedül! Pályázat szakemberek, hallgatók és mozgássérült emberek számára

A mozgássérült emberekkel foglalkozó szakemberek – gyógytornászok, konduktorok, gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok, szociális szakemberek – a fogyatékos emberek önálló életvitelének elősegítésére és a velük való együttműködésre tették fel az életüket. A Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja és a hozzá tartozó Guruló műhelyhálózat ugyanezért dolgozik. Hiszünk abban, hogy összefogva, egymást segítve még többet tehetünk. Közös pályázat szakembereknek és

Pályázat oktatási szakemberek részére 2012

A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet elsősorban a közalapítvány által kezelt pályázatok bírálatában való részvételre, valamint egyéb szakértői feladatok ellátására közoktatás, felsőoktatás, felnőttoktatás, szakképzés, nyelvoktatás vagy kutatás-fejlesztés és innováció területek valamelyikén dolgozó szakemberek részére.

Akkreditációs felhívás Tanácsadó szervezetek részére

Jelen pályázati felhívás a Vállalati Tanácsadás című, DAOP-1.1.2-10, DDOP-1.1.2-10, ÉMOP-1.1.2-10, ÉAOP-2009-1.1.4, KDOP-1.4.1-10, KMOP-2009-1.5.1, NYDOP-1.2.1-10 kódszámú pályázatokhoz kapcsolódó, a Vállalati tanácsadás program céljait szolgáló kiegészítő felhívás. Az akkreditált tanácsadók az akkreditációval nem részesülnek közvetlen pénzügyi támogatásban. Az Akkreditációs felhívás közvetlen célja, hogy a felhívásra jelentkező tanácsadó szervezetek közül kiválasztásra, akkreditálásra kerüljenek azok a szervezetek, amelyek akkreditált

INNOVAL projekt ötletpályázat

Az INNOVAL projekt pályázatot hirdet a felsőfokú szakképzésben, alap-, mester-, és doktori képzésben résztvevők, oktatók és kutatók számára: A KSH adatai szerint a jelenlegi folyamatok alapján, 2050-re Magyarország népességének közel 30 százaléka lesz 65 éves vagy idősebb. Éppen ezért, a speciális igényű és idősebb emberek támogatása a technológia és szolgáltatások terén egyre fontosabb kérdés. Az

Japán Alapítvány tanulmányút pályázata

A Japán Alapítvány a 2011-2012-es évre tanulmányutat szervez olyan 20-45 év közötti, bölcsészet- és társadalomtudományok területén tevékenykedő, illetve a kutatásban, médiában vagy nonprofit szervezetnél tapasztalattal rendelkező tudósok, kutatók, újságírók számára, akiknek szakterülete nem Japán, kutatásaikhoz azonban elengedhetetlen Japán alaposabb megismerése.

Pályázat értékeléshez szakértői pályázat

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2011. szeptember 16-án közzétett, az „Észak-alföldi, Észak-magyarországi, Dél-alföldi, Dél-dunántúli, Közép-dunántúli, Közép-magyarországi és Nyugat-dunántúli Operatív Programok Humán infrastruktúra fejlesztése prioritásai keretében benyújtásra kerülő pályázatok értékeléséhez kapcsolódó szakértői listára való jelentkezés” tárgyú felhíváshoz kapcsolódóan a pályázatok benyújtási határideje 2011. november 15-ig meghosszabbításra került.  

Pályázat Nemzeti Szakértői Hálózat létrehozása az ECVET bevezetésére

Az Európai Parlament és a Tanács 2006. november 15-i Határozatának (1720/2006/EC) 25.2-es bekezdése alapján az Egész életen át tartó tanulás program (LLP) Leonardo da Vinci alprogramjának egyik operatív célkitűzése a non-formális és informális tanulás útján szerzett képesítések és kompetenciák átláthatóvá tétele és elismertetése. Az Európai Parlament és a Tanács 2009. június 18-i Ajánlása az Európai

Pályázat szakértői névjegyzék bővítésére

Pályázat szakértői névjegyzék bővítésére. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet pályázatot hirdet a korábbi években kialakított szakértői névjegyzék bővítése céljából.

Felhívás nemzetközi holokauszt-oktatási szakértő képzési programon való részvételre

A Holokauszt Emlékközpont és a washingtoni Holokauszt Emlékmúzeum (United States Holocaust Memorial Museum), a Task Force for International Cooperation  on Holocaust Education, Remembrance and Research nemzetközi szervezet és a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma támogatásával pályázatot hirdet nemzetközi holokauszt-oktatási szakértő képzésen való részvételre.

Pályázat a munkavédelmi jellegű bírságok felhasználására

Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 80. § (2) bekezdése és a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól szóló 32/2009. (XII. 23.) SZMM rendeletben foglaltak alapján pályázatot hírdet az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés céljainak támogatására.

Pályázat Azerbajdzsáni szakértői munkára

A Vidékfejlesztési Minisztérium indulni kíván az Európai Bizottság által kiírt „A mezőgazdasági szakoktatás erősítése Azerbajdzsánban” című ikerintézményi fejlesztést elősegítő (Twinning) pályázaton.  A projekt célja a szakoktató intézmények, az azeri Oktatási Minisztérium háttérintézményeinek és egyéb támogatott szervezetek kapacitásfejlesztése a folyamatban lévő szakképzési reform mezőgazdasági szakképzésre történő kiterjesztése érdekében..(Twinning-projekt)

Szakértői pályázat európai projektek értékeléséhez

Az Európai Bizottság – Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynöksége szakértőket keres.

Pályázat oktatási szakemberek részére 2010

A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet a közalapítvány által kezelt pályázatok bírálatában való részvételre a közoktatás, a felsőoktatás, a felnőttoktatás, a szakképzés, a nyelvoktatás vagy a kutatás-fejlesztés és innováció területek valamelyikén dolgozó szakemberek részére. (Lezárult pályázat)

Pályázat Holokauszt oktatási és tolerancia oktatási multimédiás tananyagok fejlesztésére

A Holokauszt Emlékközpont, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) és a USC Soá Intézet a Vizuális Történelemért és Oktatásért magyarországi képviselete pályázatot hirdet pedagógusok és szakmai csoportok számára multimédiás holokauszt-oktatást és tolerancia-oktatást segítő tananyagok, foglalkozástervek elkészítésére a USC Soá Intézet Vizuális Történelmi Archívumában található, magyar vonatkozású videó-interjúk felhasználásával.

Pályázat bizottsági rendszerében történő részvételre-Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet felhívása

A szakértői rendszer fejlesztését „Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetről” (ORSZI) szóló 213/2007. Korm. rendelet 3.§-ában foglaltak, valamint a megváltozott munkaképességű személyeknek a munka világába és a társadalomba történő reintegrálását célzó országos szakmai program teszi lehetővé.

termalfurdok.com

welcomepickups.com

dajer.hu