Széchenyi 2020 Archive

Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése

Megjelent a „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című (TOP-6.2.1-15 kódszámú) pályázati felhívás. A gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde), valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését szolgáló felhívás fő célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő

Pályázat vállalati K+F+I tevékenységek intenzitásának növelése érdekében

Pályázati felhívás a mikro-, kis- és közepes vállalkozások bevonására az innovációs láncba, valamint a vállalkozások KFI tevékenységének intenzitása fokozódására. A pályázat címe: Innovációs voucher.

Pályázat egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztésekre

A konstrukció célja a fentiekhez igazodva az Országgyűlés által elismert egyházak, azaz a bevett egyházak által fenntartott közoktatási intézmények beruházásainak célirányos támogatása a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében. Cél a helyi szükségletek kielégítésére irányuló, racionális és hatékony működést biztosító, korszerű nevelési, oktatási környezet kialakítása

Innovációs ökoszisztéma építése (startup és spinoff) pályázat

Megjelent az „Innovációs ökoszisztéma építése (startup és spinoff)” című (GINOP-2.1.5-15 kódszámú) pályázati felhívás. A pályázat célja, hogy az inkubációs tapasztalattal rendelkező gazdasági szereplők tudását felhasználva olyan régiós startup központok jöjjenek létre, melyek lehetőséget biztosítanak az innovatív ötletek felszínre kerülésére és megvalósításához.

Leromlott városi területek rehabilitációja pályázat

Megjelent a „Leromlott városi területek rehabilitációja” című (TOP-4.3.1-15 kódszámú) felhívás. A felhívás célja a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészeken koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében.

Zöld város kialakítása

A Zöld város kialakítása intézkedés  olyan infrastruktúra-fejlesztéseket támogat, amelyek javítják a települések általános környezeti állapotát, segítik a település fenntartható fejlődési pályára állítását, a beruházások során olyan technológiák, módszerek kerülnek alkalmazásra, amelyek környezet- és természetvédő módon biztosítják a megépített infrastruktúra és a település működését, elősegítik a fenntartható fejlődést.

Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése pályázat (GINOP-3.4.2-VEKOP-15)

Megjelent az „Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése” című (GINOP-3.4.2-VEKOP-15 kódszámú) kiemelt felhívás.

Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése pályázat

A turisztikai non-profit szervezetek számára szóló, 10 milliárd forintos keretösszegű, „Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése” című GINOP pályázat célja, hazánk természeti kincseinek és ember alkotta értékeinek aktív és ökoturisztikai szemléletű bemutatása.

Módosult a “Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés” című pályázat beadási határideje

Módosult a “Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés” című pályázat pályázat beadási határideje.

Felsőoktatás struktúraváltása és levéltárak oktatási célú fejlesztése

Megjelent a „Felsőoktatás struktúraváltása és levéltárak oktatási célú fejlesztése” című (TIOP-1.3.4-15/1 kódszámú) pályázat.

Útravaló- MACIKA Ösztöndíjprogram projektjeinek támogatása

A Széchenyi 2020 keretében megjelent az “Útravaló- MACIKA Ösztöndíjprogram projektjeinek támogatása című, TÁMOP-3.3.20 kódszámú kiemelt felhívás. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 11,2 milliárd forint.

Meghosszabbították a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című pályázat beadási határidejét

Meghosszabbították a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatására kiírt GINOP pályázatok beadási határidejét.  

Pályázat trágyatárolók építésére

Megjelent „Az állattenyésztési ágazat fejlesztése – trágyatárolók építése” című  pályázat.

Indul a fiatalok vállalkozóvá válását elősegítő program

2015 november 21.-től indul a Fiatalok vállalkozóvá válását segítő program.  A program 4 milliárd európai uniós forrásból valósul meg.

Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése pályázat

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” című (GINOP-7.1.3–2015 kódszámú) felhívás. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6,9 milliárd forint.

Elérhető a turisztikai szervezetek (TDM-ek) fejlesztése pályázat

Elérhető a turisztikai szervezetek, a Turisztikai Desztinációs Menedzsmentek fejlesztését támogató pályázati felhívás.  

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

Pályázat a a mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása érdekében. A vállalkozások külföldi piacokra kijutását elősegítő felhívás célja mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenésben, árubemutatók és üzletember találkozók megszervezésében.

Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása

Pályázat a Nemzeti Kastélyprogramban, illetve a Nemzeti Várprogramban szereplő kastély és vár helyszínek kijelölt projektgazdái részére (így a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ, költségvetési szervek, nonprofit szervezetek és önkormányzatok számára), a tartós állami tulajdonban lévő kastélyok, várak védelme, megőrzése és turisztikai hasznosítása érdekében.

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés pályázat

A pályázat a fejlesztések két, piaci alapon nehezen finanszírozható fázisára koncentrál, a KKV-k házon belüli prototípus fejlesztésére és az ezek eredményeként létrejövő innovatív termékek, szolgáltatások és eljárások forgalomba hozatalára. A támogatások révén a tudományos eredményekből piacképes termékek, termékcsoportok és szolgáltatások jönnek létre, amelyek hozzájárulnak a KKV-k versenyképességének, innovációs tevékenységének fokozásához, új nemzeti K+F+I képességek megjelenéséhez.

Elkezdődött az Agrár-környezetgazdálkodási támogatások kifizetése

Pályázat az aktív mezőgazdasági termelők részére a vidéki területek fenntartható fejlődésének támogatása érdekében.

termalfurdok.com

welcomepickups.com

dajer.hu