TÁMOP Archive

Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program. TÁMOP-3.4.4.B-08/1. illetve a TÁMOP-3.4.4.B-08/2

Kiírásra került a TÁMOP-3.4.4.B-08/1. illetve a TÁMOP-3.4.4.B-08/2 jelű, „Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása – Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program” című pályázat.

TÁMOP 6.2.2. Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés

2,2 milliárd forintra pályázhatnak az egészségügyi intézmények a munkatársaik képzésének, továbbképzésének a támogatására – európai uniós forrásból. A pályázat keretében uniós támogatás nyerhető a szükséges kompetenciákat biztosító felső- és középfokú szakképzések, szakirányú továbbképzések, valamint a már meglévők mellé új szakképesítések megszerzésének a finanszírozására.

Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában: TÁMOP-5.5.4.A-09/1, és a TÁMOP-5.5.4.B-09/1 pályázat

A média rengeteget tehet a diszkriminációval fenyegetett hátrányos helyzetű társadalmi csoportok – elsősorban a romák, a fogyatékosok és a nők – társadalmi befogadásáért. Jelen pályázat egyrészt a roma és fogyatékkal élő médiaszakemberek képzését célozza, másrészt olyan hiteles, pozitív műsorok indítását és készítését ösztönzi, amelyek elősegítik a társadalmi szemléletváltást, csökkentik a társadalmi előítéletességet.

Pályázat a szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítására, TISZK rendszer fejlesztésére (TÁMOP 2.2.3-09/1)

Megjelent a TÁMOP 2.2.3-09/1 jelű, „A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása – TISZK rendszer fejlesztése” című pályázat. Ha Ön szakképző iskolát működtet, és a munkaerő-piaci elvárásokhoz és a tanulók igényeihez egyaránt jobban igazodó, hatékonyabban működő intézményt szeretne, akkor ez a pályázat éppen Önnek szól! Most több százmillió forintos uniós támogatást fordíthat – akár önerő nélkül

Szegedi Tudományegyetem nyertes pályázatai

Hét pályázaton összesen 2,6 milliárd forintot nyert a Szegedi Tudományegyetem a Társadalmi megújulás operatív program keretében.

TÁMOP 3.4.1.B/08/1 és TÁMOP 3.4.1.B/08/2 pályázat: Migráns tanulók a magyar közoktatásban

Kiírásra került a TÁMOP 3.4.1.B/08/1, illetve TÁMOP 3.4.1.B/08/2 jelű, “Migráns tanulók a magyar közoktatásban” című pályázat. Alapvető cél a migráns hátterű tanulók nevelésének, oktatásának, beilleszkedésének és a többséggel való harmonikus együttélésének megteremtése.

TÁMOP 3.4.1.A/08/1 és TÁMOP 3.4.1.A/08/2 pályázat: Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése

Megjelent a TÁMOP 3.4.1.A/08/1, illetve 2 jelű, “Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése” című pályázat. A pályázat célja, hogy a nemzetiségi oktatás minőségét javító oktatási programok készüljenek, amelyek a kompetenciaalapú oktatás módszereivel és eszközeivel hozzájárulnak a pedagógusok módszertani kultúrájának bővítéséhez, továbbá biztosítják a képességek és kulcskompetenciák – a tanulók eltérő nyelvi adottságaira épülő – egyénre

114 millió forintot nyert Békéscsaba TÁMOP pályázata iskolák fejlesztésére

Békéscsaba önkormányzata elkötelezett a kompetencia alapú oktatás bevezetése, alkalmazása mellett, így fontosnak tartja, hogy minden eszközt igénybe vegyen annak érdekében, hogy az intézmények felkészüljenek a korszerű, a mindennapi életben szükséges és hasznos ismereteket nyújtó oktatás bevezetésére. Ennek érdekében Békéscsaba önkormányzata pályázatot nyújtott be a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés –

TAMOP Pályázat civil szervezeteknek – oktatási diszkrimináció elleni támogatása érdekében – Antidiszkriminációs jelzőrendszer kiépítése

Pályázati kódszám: TÁMOP – 3.3.5./B/08/1 Támogatás célja: az iskolai szegregáció csökkentése, az iskolai lemorzsolódás csökkentése, a minőségi oktatáshoz való hozzáférés javítása, melyet a konstrukció az antidiszkriminációs tevékenységeken keresztül a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók érdekeinek és jogainak aktív védelmével támogat.

Vendégváró tájházak – Pályázat tájházak fejlesztésére és hasznosítására

A program célja: a “Közkincs”, a “Tengertánc” és a “Tájházak a közösségért” programok folytatásaként a hazai tájház hálózat célirányos fejlesztésének és hasznosításának, élővé tételének támogatása, a tájházak komplex, újszerű működtetését biztosító fejlesztések elősegítése. A program újszerűsége, hogy az eddigi fejlesztéseket kiegészítve, egységes keretbe foglalva olyan új programokat hívjon életre, amelyek a helyi adottságokat és lehetőségeket

Társadalmi egyeztetésen az Iskolai tehetséggondozás TÁMOP pályázat

A  TAMOP  3.4.3 pályázat egyeztetési időszaka: 2009. március 17. – március 29. A konstrukció célja az iskolai tehetséggondozás feltételrendszerének a fejlesztése, a pedagógusok szakmai-módszertani felkészítése, valamint az iskolai tehetséggondozási tevékenységek és programok ösztönzése, elterjesztése. Továbbá, hogy a közoktatási intézményekben személyre szóló tehetséggondozást végző pedagógusokat, valamint a tehetséges fiatalokat bekapcsolja az országos tehetségsegítő hálózatba. A konstrukció 

Migráns tanulók a magyar közoktatásban TAMOP pályázat társadalmi egyeztetése

Március 16-ig tart a társadalmi egyeztetés a “Migráns tanulók a magyar közoktatásban” (TAMOP 3.4.1.B) pályázatról. Alapvető cél a migráns hátterű tanulók nevelésének, oktatásának, beilleszkedésének és a többséggel való harmonikus együttélésének támogatása. A magyar közoktatási rendszer jelenleg mintegy 12 ezer fős migráns tanulói létszámában középtávon nem várható számottevő léptékű változás. Mindazonáltal számos fővárosi és vidéki nagyvárosi

Módosult a TAMOP látássérült emberek rehabilitációjára kiírt pályázatának beadási határideje

A TÁMOP-5.4.7/08/1 jelű közép-magyarországi régióra és a TÁMOP 5.4.7/08/2 jelű konvergencia régiókra kiírt “A látássérült emberek számára elemi rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” című pályázat beadási határideje 2009. március 31-re módosult! A konstrukció alapvető célja, hogy az aktív korú, betegség vagy baleset következtében megváltozott munkaképességű, vagy szerzett fogyatékossággal élő látássérült személyek az egészségügyi diagnózist, illetve az egészségügyi

termalfurdok.com

welcomepickups.com

dajer.hu