palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Egymásra lépni tilos! alkotói pályázat

A Budapest Esély Nonprofit Kft., az Egymásra lépni tilos! című antidiszkriminációs kampányának keretében pályázatot hirdet egyéni alkotók és alkotócsoportok számára.

 

A pályázat kiírója: Budapest Esély Nonprofit Kft.

A Budapest Esély Nonprofit Kft. célja a fővárosi lakosok egyenlő esélyeinek megteremtése. Kiemelt feladatunknak tekintjük a hátrányos helyzetű emberek – pl. hajléktalanok, fogyatékossággal élők, cigány származásúak, nők, idősek, családosok stb. – életminőségének javítását. Elsődlegesen foglalkoztatási lehetőség biztosításával, illetve az elhelyezkedés segítésével. Másodsorban azzal, hogy felhívjuk a lakosság, a szolgáltatók és a munkáltatók figyelmét a hátrányos helyzetben lévők problémáira és azok megoldási lehetőségeire. A Budapest Esély Nonprofit Kft. információs központ szerepet tölt be a Fővárosi Önkormányzat és a hátrányos helyzetűekkel foglalkozó civil szervezetek és állami szervek között. E mellett tanácsadást és segítséget nyújt a munkaadóknak a hátrányos helyzetűek foglalkoztatása érdekében.

 Az „Egymásra lépni tilos!” program
Annak érdekében, hogy felhívja a figyelmet a hátrányos helyzetben lévők problémáira és speciális szükségleteire, a Budapest Esély Nonprofit Kft. 2010-ben indította el Egymásra lépni tilos! című antidiszkriminációs kampányát. A kampány célja, hogy hosszútávon, a civil szervezetek, intézmények és fiatalok szerveződései (diákkörök stb.) bevonásával felhívja a fővárosi lakosság figyelmét arra, hogy nyitott szemmel járjon, vegye észre, hogy milyen hátrányok érik a kisebbségi csoportokat, tegyen a diszkrimináció ellen, elsődlegesen azzal, hogy ő maga se diszkriminál senkit.

A pályaművek témái

A pályázatra olyan pályaműveket várunk, amelyek felhívják a figyelmet a toleráns magatartás előnyeire, illetve megmutatják azt, hogy miért “tilos” egymásra lépni. A pályázóktól azt várjuk, hogy mutassák be, hogy Budapest egy élhető és toleráns város, vagy épp mutassanak rá arra, min kellene változtatni, hogy még inkább az legyen.

A következő üzenet irányvonalak megfelelnek a fenti követelményeknek:

 1. Nézőpontváltás: Egymásra lépni tilos! -> Rád is léphetnek! -> Veled is megtörténhet!
 2. Tégy úgy, ahogy magaddal szemben elvárnád! Neked milyen lenne?
 3. Amikor ezt teszed, akkor éppen diszkriminálsz!

Pályázati kategóriák: Pályázni bármilyen művészeti alkotással lehet – pl.: rajz, fotó, kisfilm, írásmű, rap, plakát grafikai terve, grafiti terv stb.

Pályamunkák beadásának feltétele

A pályázó kizárólag saját eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázó díjat nem kaphat, vagy ha ez a díjátadást követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni, visszafizetni. A pályázó a pályázati lap aláírásával a pályamunkájáról kijelenteni, hogy az saját szerzői műve, továbbá felelősséget vállal azért, hogy az általa benyújtott pályamunka nem sérti más szerzői jogát.

            Egy pályázó több, de legfeljebb 3 pályamunkával, vagy 1 db, legfeljebb 5, egymáshoz szervesen kapcsolódó elemből álló sorozattal nevezhet. Ez esetben a sorozat elemeit a zsűri együttesen értékeli.

Az érvényes pályázat feltétele a pályzati anyag megfelelő formátumban való elküldése, illetve a pályázati lap hiánytalan kitöltése és eljuttatása.

A pályázat formai kritériumai

Vizuális alkotások esetén: A képeket (vagy – pl. festmény, grafika esetén annak fotóját, másolatát) digitálisan, legalább 500dpi felbontásban, JPG formátumban várjuk.

Kisfilmek esetén: Kisfilmek készülhetnek bármely, mozgókép rögzítésére alkalmas eszközzel. A beadott kisfilm hossza maximum 3 perc, formátuma: AVI, kiterjesztésben, 720×576 vagy 1024×768 pixel méret.

Hanganyagok esetén: Mp3 fájlokat várunk, a lejátszási idő nem haladhatja meg a 3 percet.

Írásos alkotások esetén: Word dokumentumot várunk, egy-egy írásmű terjedelme nem haladhatja meg a 8000 leütést, egy dokumentum egy írásművet vagy egy sorozat darabjait tartalmazhatja. A külön írások külön fájlba kerüljenek!

A pályázat beadásának módja: Valamennyi pályaművet lezárt borítékban, CD-n vagy DVD-n kérjük benyújtani, a hordozón szerepeljen a mű szerzője és címe! Kérjük, mellékelje a pályázati adatlapot is! Azonos pályázó különböző pályamunkáit külön borítékban és adatlappal ellátva kell beadni! A sorozatként pályázott művek azonos borítékban, egy adathordozón és adatlappal pályázhatnak.

Letölthető dokumentumok

Egymásra lépni tilos alkotói pályázat_ adatlap 2012.doc
Egymásra lépni tilos alkotói pályázat_ kiírás 2012.doc

A jelentkezési lap letölthető a www.egymasralepnitilos.hu oldalról.

A pályázatok postai úton vagy személyesen benyújthatók: Budapest Esély Nonprofit Kft. (1084 Budapest, VIII. kerület, Őr utca 5-7.). Kérjük, a borítékon jelöljék a feladót, és írják rá: “Egymásra lépni tilos! pályázat”

A jelentkezési lapot kérjük pontosan és olvashatóan kitölteni! Felhívjuk figyelmüket, hogy mivel pályázóinkkal főként e-mailen keresztül tartjuk a kapcsolatot, ezért az e-mailcím hiányos vagy rossz megadása maga után vonhatja annak a lehetőségét, hogy a pályázó nem értesül számára fontos, a pályázatot és a kiállítást érintő információkról!

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 30. 12 óra.

Határidő után beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni.

Kik pályázhatnak?

 • Érvényesen pályázhat minden alkotókedvű, a téma iránt elhivatottságot érző személy; kortól, nemtől és lakóhelytől függetlenül.
 • A 14 év alatti személyek törvényes képviselőjük hozzájárulásával pályázhatnak.
 • Állampolgárság és lakóhely tekintetében a pályázat kiírója nem köt ki feltételt a pályázókkal szemben.

Nevezési díj: NINCS

A nyertesek jutalma:

A beérkezett pályaművek közül a zsűri által legjobbaknak ítélt 3 munka részesül jutalomban. Az első helyezett 60.000 Ft-os, a második helyezett 40.000 Ft-os, a harmadik helyezett 20.000 Ft-os pénzjutalomban részesül. A díjak járulék és adóterheit a kiíró vállalja.

A Budapest Esély Nonprofit Kft. tervei között szerepel a pályaművek kiállítás formájában történő bemutatása a nagyközönség számára.

A pénzjutalmak összértékének változatlanul tartása mellett a kiíró fenntartja a jogot, hogy a nevezők számának és a pályamunkák minőségének függvényében több, kisebb értékű vagy kevesebb, nagyobb értékű pénzdíjat osszon.

Határidők, fontos dátumok:

Pályázat kiírása: 2012. január 10.

Beadási határidő: 2012. szeptember 30. 12 óra

A pályázat eredményének meghirdetése: 2012. november 15.

 Értékelés – zsűrizés
A pályamunkákat a Budapest Esély Nonprofit Kft. és szakmai partnerei köréből választott zsűri bírálja el.

A zsűritagok névsorát a www.egymasralepnitilos.hu honlapján tesszük közé, 2012. október 1-ét követően. A zsűri fenntartja a jogot, hogy az egyes helyezésekben nem hirdet nyertest.

Szerzői és felhasználói jogok
A pályázat benyújtói a pályamunkához fűződő szerzői jogaik alapján az alábbi keretek között adnak a kiíró részére felhasználási engedélyt:

 • A pályázat kiírója a pályázat és a későbbi pályázatok, továbbá az évente a pályaművekből rendezendő kiállítás népszerűsítésével kapcsolatban jogosult a pályaművek felhasználására minden esetben csakis a pályázó nevének feltüntetése mellett.
 • A kiíró, úgyis mint a kiállítás rendezője jogosult a mű nyilvánosságra hozatalára a kiállítás keretében, továbbá a kiállításhoz szorosan kapcsolódó katalógus, programfüzet, internetes felület, reklám stb. keretében.
 • A pályázat benyújtója hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója a pályaműről készült reprodukciót könyvalakban, illetve elektronikus formában többszörözze, valamint megjelentesse és ennek érdekében a pályázat kiírója számára nem kizárólagos, de korlátlan időre szóló felhasználási jogot ad a pályázó nevének feltüntetése mellett. Mivel ez a projekt nonprofit jellege folytán a kiírónak főszabály szerint nem hoz bevételt, a pályázó a díjazásról lemond.
 • A pályázatra benevezett pályaművek további, harmadik fél általi, nonprofit jellegű felhasználása a pályázó értesítése, beleegyezése mellett történhet. A pályaművek kiíró vagy harmadik fél általi, nem nonprofit felhasználásáról a pályázó és a pályázat kiírója külön megállapodást köthetnek egymással, melyben az esetleges díjazást egymás között megosztják.
 • A pályázók által megadott elérhetőségeket a pályázat kiírója adatbázisában regisztrálja, azokat harmadik személynek csak a pályázó külön beleegyezésével adja ki.

A pályázat kiírója a pályázati kiírásban leírtak megváltoztatásának jogát – a szerzői jogra vonatkozó kitételek kivételével – fenntartja.

A pályázat kiírója a hozzá benyújtott adathordozókat nem őrzi meg, nem tárolja, felelősséget e tekintetben nem vállal.

További információ: palyazat@pestesely.hu  email címen kérhető.

Forrás: http://www.egymasralepnitilos.hu/