palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

EMVA Agrár-erdészeti rendszerek pályázati támogatása

fvm_palyazatokA támogatás lehetőséget nyújt fás legelők létesítésére és hasznosítására, az extenzív állattenyésztés körülményeinek javítására, tág hálózatú ipai fa előállítását célzó faállomány kialakítására, valamint tájjellegű gyümölcsfa fajták telepítésére.

„Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól” szóló 46/2009. (IV.16.) FVM rendelete értelmében a meghirdetett támogatás esetében a támogatási kérelmek benyújtásának végső határideje 2009. augusztus 31.

A támogatást az MVH-nál regisztrált ügyfelek vehetik igénybe. Nem adható támogatás az 50 % feletti állami tulajdonban levő gazdálkodó szervezet vagy központi költségvetési szerv kérelmező részére.

A támogatás formája egyszeri, területalapú, vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás mezőgazdasági parcellánkénti összege:
a) gyep- és fatelepítés együttes kivitelezése esetén 1050 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg;
b) meglévő gyep esetében, kizárólag fatelepítésre 740 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg.

Gyep és fatelepítés együttes kivitelezésére vonatkozó támogatást csak szántó művelési ágban lévő területeknél lehet igénybe venni. Egy adott terület esetében a két támogatási összeg együtt nem vehető igénybe. A támogatás a létesítési költségeket fedezi, mellette párhuzamosan a SAPS/SPS felvehető.

A támogatási kérelem benyújtása rendkívül egyszerű és erre Ön jogosult, amennyiben rendelkezik a területre vonatkozó, földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználati joggal, és a rendeletben részletezett egyszerűsített fásítási tervvel. A tervezett terület el kell, hogy érje a minimum 1 ha, a legkisebb parcella a minimum 0,3 ha nagyságot.

Amennyiben a fenti feltételeket teljesíti, a támogatási kérelemmel együtt a következő dokumentumokat kell benyújtani:

  • Egyedi blokktérkép
  • Egyszerűsített fásítási terv (amelyet felsőfokú erdészeti szakirányú végzettséggel rendelkező erdész készít el)
  • A fásítási terv készítőjének végzettségét igazoló oklevélmásolat
  • Igazolás ökológiai gazdálkodásról (nem kötelező)

Kérjük, olvassa el a 46/2009. (IV. 16.) FVM támogatási rendeletet, vagy látogassa meg a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapját, ahol a Közlemények menüpont alatt további részleteket tudhat meg a támogatás igényléséről szóló a 90/2009. (VII. 01.) MVH közleményből.

A támogatási kérelem benyújtására vonatkozó további fontos információk:

  • Ideje: 2009. július 1 – augusztus 31.
  • Benyújtás kizárólag postai úton.
  • A kérelmet a földterület elhelyezkedése szerint illetékes megyei MgSzH Erdészeti Igazgatósághoz kell benyújtani.
  • A benyújtás után a telepítés saját felelősségre megkezdhető.

Forrás: FVM