A fiatal kutatók számára meghírdetett Starting Grant pályázatához kapcsolódó hazai pályázat – ERC_HU_09

A támogatás, a hazai pályázat célja, hogy támogatást nyújtson, az Európai Kutatási Tanács által meghirdetett fiatal kutatói („Starting Grant”) pályázatban részt vett, a nemzetközi zsűri által színvonalasnak ítélt és a második pályázati körbe bejutott, de ott támogatást nem nyert kutatók számára projektötletük megvalósításához, az Európai Kutatási Tanácshoz

Ipari Park Miskolcon – mechatronikai ipari park átadása

Miskolc Megyei Jogú Város az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében közel 700 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert az új Mechatronikai Ipari Park megépítésére. A kiemelt projektnek köszönhetően lehetővé válik Miskolc város és vonzáskörzete gazdasági struktúrájának korszerűsítése, versenyképességi feltételeinek javítása és a helyi foglalkoztatás bővítése. Március

Uniós pályázatból megújul az edelényi L’Huillier-Coburg kastély

Az Észak-Magyarországi Operatív Program Turisztikai Attrakciók Fejlesztése keretében elkezdődhet az edelényi Kastélysziget Kulturális – Turisztikai Központ csaknem 2,2 milliárd forintos kiemelt projektjének kivitelezése. Magyarország egyik legnagyobb barokk kastélya. A kiemelt projekt támogatási szerződését ma írták alá az edelényi kastélyban, az eseményen részt vett Varju László, a Nemzeti

Wienerberger pályázat gyermekintézmények és műemléképületek felújítására 2009

Újra Jövővár Pályázat  gyermekintézmények építési tevékenysége, valamint műemlékek felújítása céljára. Tégla, tetőfedő anyagok, hőszigetelő- és vízszigetelő anyagok, felületképző anyagok, sportpadlók, festékek, ereszcsatornák – 62,8 millió Ft értékű termék, 14 építőanyag gyártó cég jóvoltából.

Pályázat mezőgazdasági farmgyakornoki programra 2009

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (továbbiakban FVM) támogatásával, az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (továbbiakban FVM VKSZI) pályázatot hirdet fiatal agrárszakemberek, valamint az agrár felsőoktatásban, illetve középfokú szakképzésben résztvevő hallgatók részére az Amerikai Egyesült Államokban, Dániában, az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Hollandiában, Németországban, Svájcban és Svédországban szervezendő

Nyertes TÁMOP pályázat a vidéki és falusi turizmus fellendítésére

A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége és konzorciumi partnereik támogatást nyertek az  Idegenforgalmi és Kulturális Vidéki-falusi Érdekképviseleti Ernyőhálózat (IKUVÉH) kialakítására a TÁMOP – 2.5.1/07/1-2008-0152 programban. A falusi és agroturizmus egy komplex, sokoldalú tevékenységhalmaz, termékláncolat. Beletartoznak a falusi portákon a nyugalmat, a csendet, a pihenést biztosító vidéki környezetben

Pályázat vállalkozások innovációjának támogatására – INNOCSEKK PLUSZ

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal a kutatás-fejlesztésért és a technológiai innovációért felelős miniszter nevében pályázatot hirdet a regionális innováció támogatására. A támogatás célja: A támogatás célja a kisvállalkozások innovációs kezdeményezéseinek és az innovációs szolgáltatások keresleti oldalának ösztönzése, kiemelten a tudásközpontok és a kisvállalkozások közötti tudástranszfer előmozdítása.

Csillagászati pályázat diákoknak – Határ a csillagos ég

Pályázat a Csillagászat Nemzetközi Éve alkalmából középiskolásoknak – Fedezd fel az Univerzumot! Válassz egyet a Világegyetem megszámlálhatatlan égitestje közül és pályázz, hogy megörökíthesd professzionális csillagászati teleszkóppal és detektorral! A Magyar Tudományos Akadémia Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete (MTA KTM CsKI) pályázatot hirdet középiskolai tanulók részére annak alkalmából,

Pályázat a CORNET kutatási programban való magyar részvétel támogatására

A CORNET ERA-NET projektben együttműködő tagországok nemzetközi konzorciuma 2009. január 22-én pályázatot hirdetett kollektív kutatások támogatására (7th Joint CORNET call). A pályázat célja: A nemzetközi pályázat célja a KKV-k ösztönzése arra, hogy közösen fogalmazzák meg kutatás-fejlesztési igényeiket és szakmai szervezeteiken keresztül, ún. kollektív kutatás keretében közösen bízzanak

BONUS-HU Program – pályázat kutatás-fejlesztésre

A Kutatás-fejlesztésért felelős miniszter nevében a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal az Európai Bizottság által a 7. keretprogram keretében támogatott kutatás- fejlesztési projekteket megvalósító felsőoktatási intézmények, közfinanszírozású kutatóintézetek és non-profit szervezetek valamint kis- és középvállalkozások részére kiegészítő támogatást nyújtó pályázatot hirdet, Bonus HU Program címen.

Pagony meseíró, rajz pályázat – Aranyvackor

A Pagony ismételten meghirdeti Aranyvackor pályázatát A 2007-ben alapított és kétévente megrendezésre kerülő Aranyvackor- díj és pályázat célja olyan tehetséges írók és illusztrátorok felkutatása-megtalálása, akik képesek magas színvonalon szólni a gyerekekhez, és akiknek a munkáiból mind képileg, mind tartalmilag igényes gyerekkönyv készíthető.

Elfogadták a miskolci villamoshálózat fejlesztésére kidolgozott nagyprojektet

Előkészítettségének és a kormány gyorsító intézkedéseinek köszönhetően az unió Bizottsága jóváhagyta hazánk második nagyprojektjét, a miskolci villamoshálózat fejlesztését. A villamoshálózat fejlesztése 38 milliárd forintba kerül, amelyből mintegy 34 milliárd forint az uniós támogatás. A beruházás a tervek szerint 2011 végére fejeződik be.

10000 lépés program pályázati felhívása

Az Önkormányzati Minisztérium Sport Szakállamtitkársága pályázatot hirdet a „10 000 lépés program” 2009. évi szabadidős programjának szervezésére, programszervező feladatkörre. A pályázat benyújtás határideje: 2009. 11. 01-ig folyamatos. A pályázat célja programszervezők bevonása a „10 000 lép

Pályázat önkormányzatok fenntartásában lévő sportlétesítmények felújítására

A 15/2009. (III. 17.) ÖM rendelet alapján a helyi önkormányzat támogatást igényelhet a tulajdonában, illetve fenntartásában lévő (meglévő) sportlétesítmény felújítására. Az önkormányzat a pályázatában több sportlétesítmény felújítására is igényelhet támogatást, ebben az esetben a pályázatában rangsorolnia kell a tervezett felújításokat.

Pályázat a népművészet Ifjú Mestere cím elnyerésére

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium ösztönözni kívánja a fiatalok népművészeti előadói, tudományos és alkotótevékenységét; a magyar nemzeti és a magyarországi nemzetiségi hagyományok ápolását, továbbéltetését. Ezen szándéka kifejezéseként az érintett szakmai szervezetekkel és állami intézményekkel egyetértésben minden évben pályázatot ír ki a “Népművészet Ifjú Mestere” cím elnyerésére. Az

Pályázat községi és városi könyvtárak támogatására

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázati felhívása a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatására. A 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet alapján az éves költségvetési törvényben biztosított könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból 10 %-ot azon önkormányzati könyvtárak fejlesztésére kell elkülöníteni, amelyeknél az egy lakosra jutó állománygyarapítási összeg elmarad az

Pályázati felhívás magyarságismereti képzésre

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának Határon Túli Magyarok Titkársága és a Balassi Intézet pályázatot hirdet a kulturális és nyelvi azonosságtudat megőrzésének és erősítésének érdekében a 2009/2010. tanévre magyar állami ösztöndíjra, (nyugati) diaszpórában élő magyar származású személyek számára magyar nyelvi és magyarságismereti képzésre. A magyar nyelvi

Nemzeti Kulturális Alapprogram – Múzeumi Szakmai Kollégium pályázati felhívása

Támogatható tevékenységek: 1.      Állagvédelem, preparálás, konzerválás, restaurálás, műtárgyvédelmi szempontból indokolt, egyedi műtárgymásolás; Altéma kódszáma: 2311 2009. december 31-ig megkezdődő, 2010. június 30-ig megvalósuló állagvédelmi feladatokra lehet pályázni. 2.      A műtárgyak védelmét, biztonságos és korszerű tárolását segítő eszközök, anyagok beszerzése; Altéma kódszáma: 2305 2009. december 31-ig megvalósuló fejlesztési

Nemzeti Kulturális Alapprogram – Levéltári Szakmai Kollégium pályázati felhívása

Az NKA Levéltári Kollégium pályázatot hirdet a 2009. 05. 30.-2009. 11. 30. közötti időszakra a magyar történelem levéltári forrásainak kutatására és az eredmények közzétételére.

Nemzeti Kulturális Alapprogram – Fotóművészeti Szakmai Kollégium pályázati kiírása

Támogatható tevékenységek: 1.      Alkotói és kutatói támogatás, új alkotások megvalósítása – a 2009. március 10.-2010. március 10. közötti időszakban; Altéma kódszáma: 1802 A kollégium – korlátozott számban – maximum 1 éves időtartamra alkotói/kutatói támogatást biztosít havi 100.000 Ft összegben új alkotások/kutatások megvalósítására. 2.      Egyéni és csoportos kiállítás

termalfurdok.com

welcomepickups.com

dajer.hu