palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat az „Erőszakmentes, egészségtudatos iskola” elismerő cím elnyerésére

ofi_palyazatAz Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával pályázatot hirdet „Erőszakmentes, egészségtudatos iskola” elismerő cím elnyerésére.  A pályázat célja:  A nevelési-oktatási intézményekben az erőszakmentes, gyermekbarát és egészségtudatos iskolai légkör minél hatékonyabb megteremtése és elterjesztése, valamint az intézményben fellépő agresszivitást érdemben csökkentő magatartásformák hatékony népszerűsítése.

Ez a cím azoknak az általános és középfokú iskoláknak az elismerését szolgálja, melyek magukra vállalják az intézményben előforduló agresszív magatartási formák visszaszorítása érdekében a társadalmi szintű paradigmaváltáshoz való intézményes hozzájárulást is, valamint a gyermekek egészségmagatartásának formálása érdekében vállalják, hogy átdolgozzák, intézményesítetten megvalósítják készségalapú egészségnevelési programjukat. Az intézményi erőszakos cselekmények visszaszorítása érdekében intézményi megvalósítási tervet, ún. „Iskolabiztonság” stratégiát dolgoznak ki és működtetnek.

Az „Erőszakmentes, egészségtudatos iskola” elismerő cím adományozása kapcsolódik az Egészségügyi Világszervezet (WHO) működéséhez, különös tekintettel az általa „Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása” címmel, magyar részvétellel is végzett rendszeres nemzetközi kutatásaihoz[1], valamint az Országos Gyermekegészségügyi Intézet (az OGYEI) szakmai-pedagógiai tevékenységéhez és az OECD által életre hívott iskolaépítési program[2], illetve az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által koordinált öko-iskolai mozgalom[3] nemzetközi dokumentumai által népszerűsített tapasztalataihoz, hazai eredményeihez.

A pályázók köre:

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20. § (1) bekezdésének b)-g) pontjában meghatározott belföldi székhelyű nevelési-oktatási intézmények.

Az „Erőszakmentes, egészségtudatos iskola” cím elnyerése az iskolák számára a következő előnyökkel jár:

 • A nemzetközi indikátorokkal összhangban kialakított „Erőszakmentes, egészségtudatos iskola” kritériumrendszere az iskola megkülönböztető minőségjelzőjévé válik, mely vonzóvá teszi az iskolát a szülők számára, és pozitív külső visszajelzést jelent az iskola munkájáról a fenntartó számára is.
 • A kritériumrendszer alkalmazása és az ennek eredményeképp megvalósuló intézményfejlesztés pozitív eredményeket produkálhat az intézményi légkör, különösen az intézmény biztonságos működése és az intézményi egészségfejlesztés területén.
 • Az állami kezdeményezésre létrejövő hálózat iskolái folyamatos információt kapnak a módszertani megújulást támogató hazai és nemzetközi pályázati lehetőségekről, melyek segítségével számos partneri együttműködés lehetőségeihez is hozzájuthatnak.
 • Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet ezen iskolák számára folyamatos szakmai együttműködési lehetőséget kínál, segítve az egymástól tanulás, az Európai Unió által is preferált „peer-learning” gyakorlatának hazai népszerűsítését is.
 • Az elismerő címet elnyerő iskola tanárai és tanulói részt vehetnek az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet rendezvényein, szakmai továbbképzésein, ezáltal iskolájuk és a maguk számára újabb szakmai-módszertani lehetőségekkel kerülnek kapcsolatba.
 • Igény és lehetőségek szerint az OFI munkatársai vállalják az iskola tantestületeinek továbbképzésein való személyes közreműködést is.
 • Valamennyi „Erőszakmentes, egészségtudatos iskola” címet elnyert iskola számára biztosítjuk az Új Pedagógiai Szemle c. folyóirathoz való kedvezményes hozzájutást.

Pályázati feltételek:

 • Egy intézmény (összevont igazgatású intézmény esetén: tagintézményenként, telephelyenként külön-külön) csak egy pályázatot nyújthat be.
 • Amennyiben az intézmény tagintézményekkel rendelkezik, csak azon tagintézményeire nyújtsa be külön-külön a pályázatot, ahol a pályázati feltételek adottak.

Pályázni a pályázati adatlap és a mellékletek kitöltésével, és egy eredeti példányban, papír alapon, postai úton történő benyújtásával lehet.

A Pályázati adatlap formanyomtatványa itt letölthető.

Mellékletek (nincs kötelező formanyomtatvány):
Nyújtsa be a vállalásokat, az intézményi megvalósítási tervet, az „Iskolabiztonság” stratégiát, fenntartói támogató nyilatkozatot, együttműködési megállapodást a szülői szervezettel, a DÖK-kel, az iskolaszékkel, a szociális intézményekkel (családsegítő, védőnő stb.) stb.
Pályázattal kapcsolatos bővebb információ Székely Károly Ákostól kérhető az iskolabiztonsag@ofi.hu e-mail címen, valamint a 06-1-235-7247 telefonszámon.

Benyújtási határidő: 2009. november 16. hétfő (postabélyegző dátuma)

Postacím: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 1051 Budapest Dorottya u. 8.

A borítékra írják rá: „Erőszakmentes, egészségtudatos iskola”
Hiánypótlásra nincs lehetőség, a hibás, hiányos vagy határidőn túl beérkezett pályázatok érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerülnek.

A pályázaton előnyt élveznek azok a pályázók,

 • mely intézmények fenntartói pályáznak vagy pályáztak a TÁMOP 6.1.2-es pályázatra is, vagy ahol a településnek van saját egészségprogramja;
 • akiknek pályázatát írásbeli nyilatkozatával támogatja a pályázó intézmény Közalkalmazotti Tanácsa;
 • akik a fenntarthatóság pedagógiájával kapcsolatban programjaikkal bizonyítottan arra törekednek, hogy biztosítsák a különböző nevelési fokozatok egymásra épülését (óvoda – általános iskola; általános iskola – középiskola; középiskola – felsőoktatás).


A pályázat elbírálása:

 • • A címet az OFI által felállított Bíráló Bizottság ítéli oda.
 • A Bizottság a pályázat benyújtására a jelen felhívásban meghatározott határidőtől számított 20 napon belül hoz döntést a pályázatokról.
 • A döntést követően az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 3 napon belül levélben értesíti a pályázókat a döntés eredményéről, illetve a nyertes pályázók listáját a www.ofi.hu honlapon közzéteszi.
 • Az elnyerhető címek száma nincs maximálva.
 • A címet elnyerő iskolák kézhez kapják a cím oklevelét, mely igazolja, hogy az iskola jogosan használja az „Erőszakmentes, egészségtudatos iskola” címet és emblémát.
 • A cím elnyerése pénzügyi támogatás elnyerésével nem jár.
 • A címet a nyertes pályázó a nyertesek listájának közzététele napjától számított három évig használhatja.
 • A cím újabb pályázat útján ismét megszerezhető.
 • A címet elnyert iskolák címnek megfelelő tevékenységét az OFI által felkért szakemberek ellenőrizhetik a cím használatának ideje alatt.

A pályázni kívánók szakmai felkészülésének segítése, a pályázati elvárások részletes megismertetése céljából az OFI munkatársai tájékoztató rendezvényeket tartanak az alábbi időpontokban és helyszíneken.

2009. szeptember 16. szerda 14.00 – 16.00
Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola
(1095 Budapest, Mester u. 23.)

2009. szeptember 30. szerda 14.00 – 16.00
Egri TISZK
(3300 Eger, Kertész út 122-128.)

2009. október 7. szerda 14.00 – 16.00
Makkosházi Általános Iskola
(6723 Szeged, Ortutay u. 3.)

2009. október 9. péntek 14.00 – 16.00
Zelk Zoltán Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola
(4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula u. 29.)

2009. október 16. péntek 14.00 – 16.00
Klebelsberg Középiskolai Kollégium
(7400 Kaposvár, Álmos vezér u. 1.)

2009. október 19. hétfő 14.00 – 16.00
Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon
(8698 Somogyvár, Kaposvári út 4.)

2009. október 21. szerda 14.00 – 16.00
Savaria Egyetemi Központ Pedagógiai Szolgáltató Központ
(9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.)

A rendezvényeken való részvétel térítésmentes. Kérjük, a rendezvény időpontja előtt két nappal jelezze részvételi szándékát az iskolabiztonsag@ofi.hu e-mail címen.

Forrás: OFI