palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat közgyűjteményekben őrzött dokumentumok elektronikus és nyomtatott formában történő hozzáférhetővé tételére, a kapcsolódóan tudományos konferenciák, valamint ismeretterjesztő és tudománynépszerűsítő események megvalósítására

Pályázati felhívás közgyűjteményekben őrzött dokumentumok elektronikus és nyomtatott formában történő hozzáférhetővé tételére, illetve ehhez kapcsolódóan tudományos konferenciák, valamint ismeretterjesztő és tudomány népszerűsítő események megvalósítására.

Pályázók köre:

  • A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti működési engedéllyel rendelkező magyarországi székhelyű múzeumok (országos múzeumok, országos szakmúzeumok, megyei hatókörű városi múzeumok, területi múzeumok és tematikus múzeumok (nem önálló jogi személyiségű intézmény esetén annak fenntartója).
    Jelen altéma keretében magyarországi közérdekű muzeális kiállítóhelyek és közérdekű muzeális gyűjtemények nem pályázhatnak.
  • A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti nyilvános könyvtárak (nem önálló jogi személyiségű intézmény esetén annak fenntartója).
  • A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény szerinti közlevéltárak és nyilvános magánlevéltárak (nem önálló jogi személyiségű intézmény esetén annak fenntartója)
  • Magyar vonatkozású gyűjteményi egységekkel rendelkező határon túli magyar múzeumok (lebonyolító bevonásával pályázhatnak).

Nevezési díj: az igényelt támogatás 1%-a, amely magában foglalja a 27% Áfát is
Tervezett keretösszeg: 130 000 000 Ft
Igényelhető támogatás: 500 000 – 5 000 000 Ft/pályázat
Altéma kódszáma: 690131/2
Megvalósítás időtartama: 2021. december 1.- 2023. november 30.
Benyújtási határidő: 2021. november 8., éjfél

Pályázati felhívás teljes szövege