palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázati a mezőgazdasági termékek (EU) belső piacon és harmadik országokban történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló 3/2008/EK tanácsi, valamint 501/2008 EK bizottsági rendeletek alkalmazásával megvalósított pályázatok programjainak támogatására

fvm_palyazatokA támogatás célja:  az Európai Unió mezőgazdasági és élelmiszeripari termékeire, valamint azok előállításmódjára vonatkozó, belső (EU-n belüli), illetve harmadik (EU-n kívüli) piacra irányuló tájékoztató és promóciós programok támogatása.

A mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló, 2007. december 17-i 3/2008/EK tanácsi rendelete, a mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló 3/2008/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 501/2008/EK bizottsági rendelete, valamint a mezőgazdasági termékek harmadik országokban és belső piacon történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló módosított 46/2005. (V.23.) FVM rendelet alapján a támogatás célja:

az Európai Unió mezőgazdasági és élelmiszeripari termékeire, valamint azok előállításmódjára vonatkozó, belső (EU-n belüli), illetve harmadik (EU-n kívüli) piacra irányuló tájékoztató és promóciós programok támogatása.

A tájékoztató és/vagy promóciós „program” olyan több akcióból álló marketing intézkedéscsomagot jelent, amely több, egymásra épülő vagy egymást kiegészítő marketingeszköz alkalmazásával valósul meg egy koherens stratégia mentén.

Egyetlen tájékoztató és/vagy promóciós akció nem minősül programnak, ezért támogatásban nem részesíthető.

A támogatás speciális feltételei

A tájékoztató és/vagy promóciós program nem irányulhat meghatározott márkanévre, és nem részesíthet előnyben termékeket különleges származásuk alapján.

A termékek származására való bármely hivatkozásnak a kampány fő üzenetéhez képest másodlagosnak kell lennie.

„Programon” az intézkedések olyan összefüggő együttese értendő, amelyek nagyságrendjüket tekintve elég jelentősek ahhoz, hogy elősegítsék az érintett termékekre vonatkozó ismeretek növelését és e termékek értékesítésének fokozását

A termékek származásának jelzése kizárólag az alábbi esetekben megengedett:

  • közösségi szabályozás szerint alkalmazott megjelölések esetén, illetve
  • amennyiben a termék olyan sajátossággal rendelkezik, melynek a tájékoztató és/vagy promóciós kampány során történő bemutatásához a származás megjelölése szükséges.

A programok keretében a fogyasztóknak vagy más célcsoportoknak szánt összes tájékoztató és promóciós üzenetnek (a továbbiakban: üzenet) az adott termék belső tulajdonságain vagy annak jellemzőin kell alapulnia, összhangban a 3/2008/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott szempontokkal.

A termék származási helyére tett bármely utalás csak másodlagos fontosságot kaphat a kampány révén közvetített fő üzenethez képest. A tájékoztatási, illetve promóciós intézkedés azonban utalhat a termék származási helyére abban az esetben, ha a közösségi szabályozás szerinti elnevezésre történik utalás, vagy ha olyan, jellegzetes termékről van szó, amely a tájékoztatási, illetve promóciós intézkedések szemléltetéséhez szükséges.
Az érintett termékek fogyasztásának az egészségre gyakorolt hatására csak általánosan elismert tudományos eredmények alapján tehető utalás a közvetítendő üzenetekben.Az ilyen hatásra utaló üzeneteket jóvá kell hagyatni a közegészségügyben hatáskörrel rendelkező nemzeti hatósággal.
A programra javaslatot tevő – a 3/2008/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdése szerinti – szakmai vagy szakmaközi szervezet bármikor az érintett tagállam és a Bizottság rendelkezésére bocsátja a felhatalmazott tudományos intézmények azon tudományos vizsgálatainak és véleményeinek jegyzékét, amelyek az egészségre gyakorolt hatásra tett programbeli utalásokat megalapozzák.

Harmadik országokat érintő programok esetében a közösségi intézkedések hatékonyságához a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a jóváhagyott programok saját nemzeti, illetve regionális programjaikkal egységet alkossanak, azokat kiegészítsék.

Minden üzenetnek összhangban kell lennie az általa célba vett országok hatályos jogi szabályozásával, nem lehet ellentétes a célországban alkalmazandó jogszabályokkal.


Beérkezési határidő:

a) Az EU belső piacait érintően: minden év november 30-ig.
b) Harmadik országokat érintően: minden év március 31-ig.

A PÁLYÁZÓK KÖRE
A támogatásra a program által érintett termékpályát képviselő az Európai Unió területén működő szakmai és szakmaközi szervezetek önállóan illetve együttesen nyújthatnak be pályázatot.

Letölthető dokumentumok:
A pályázati kiírás teljes szövege (PDF)
Formanyomtatványok (RTF)

Forrás: FVM