palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázati felhívás tudásmenedzseri kezdeményezések hálózatának kiépítésére-Tényekkel alátámasztott szakpolitika és gyakorlat–EAC/26/2009-(2009/C 142/04)

logo_educationE pályázati felhívás szándéka az oktatás és továbbképzés terén a tudásmenedzsment mechanizmusainak fejlesztését célzó nemzetközi együttműködés támogatása. E mechanizmusok célja a kutatás, a szakpolitikák és a gyakorlat közötti kapcsolatok erősítése. Fő feladatuk az oktatásra és továbbképzésre vonatkozó kutatás eredményeit érthető és elérhető formában nyilvánosságra hozni, továbbá a politika és a döntéshozók, valamint a szakmabeliek figyelmét a kutatásra irányítani.

Támogatásra jogosult pályázók
E pályázati felhívás az oktatási minisztériumoknak, más köztestületeknek, kutatóintézeteknek és egyetemeknek, valamint alapítványoknak és egyesületeknek szól.

A pályázóknak a következő országok egyikében kell székhellyel rendelkezniük:

•    EU-tagállamok
•    azon EFTA-államok, amelyek tagjai az EGK-nak, Izland, Liechtenstein, Norvégia
•    tagjelölt országok: Törökország.

Költségvetés és a projekt futamideje

A projektek társfinanszírozására előirányzott teljes költségvetés 500 000 EUR.
A Bizottság által nyújtott pénzügyi támogatás nem haladhatja meg a teljes támogatható költség 75 %-át. Valamennyi díj körülbelül 165 000 eurós összeget tesz ki.

A tevékenységeket 2009. december és 2010. február között kell megkezdeni.
A tevékenységek befejezésének utolsó határideje 2011. március.
A projektek maximális futamideje 12 hónap.

Határidő:
A pályázatokat legkésőbb 2009. szeptember 25-én meg kell küldeni a Bizottságnak.

További információ

A pályázati felhívás teljes szövege és a pályázati űrlapok az alábbi honlapról tölthetők le angol, francia vagy német nyelven:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/grants_en.html

A pályázatoknak meg kell felelniük a felhívás teljes szövegében meghatározott követelményeknek, és azokat a megadott űrlapon kell benyújtani.

Forrás: http://ec.europa.eu/education/index_en.htm