palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázati felhívás vidéki rendezvények, falunapok szervezésére

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (továbbiakban: FVM), mint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (továbbiakban: Támogató) pályázatot hirdet az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (továbbiakban: ÚMVP) hatálya alá tartozó települések önkormányzatai, az önkormányzat intézményei, e településeken rendezvényt tervező non-profit szervezetek, illetve magánszemélyek számára helyi rendezvények szervezésére, helyi közösségformáló kezdeményezések, rendezvények támogatására. (LEJÁRT PÁLYÁZAT)A pályázat célja

Összhangban az ÚMVP céljaival és intézkedéseivel, ösztönözze:
•    a települések kulturális értékeinek, hagyományainak és örökségének bemutatását;
•    identitásuk, a kistérségi vagy térségi együttműködés, a közösségi élmény és összetartozás erősítését;
•    korábbiakban megvalósított rendezvények sorába illeszkedő vagy új, helyi és kistérségi rendezvények megvalósulását;
•    a helyi életminőség javítását, a turizmus fellendítését, valamint
•    az ÚMVP széles körű és hiteles, a helyi sajátosságokhoz is illeszkedő bemutatását, megismertetését.
A pályázat tárgya

Pályázni lehet minden, az adott települési önkormányzat, önkormányzati intézmény, non-profit szervezet, magánszemély, települési összefogás által önállóan, illetve több település együttműködésében megvalósítandó hagyományőrző vagy hagyományteremtő, kulturális, zenei, népzenei művészeti, szakmai és szórakoztató rendezvénnyel (pl. fesztiválok, művészeti, gasztronómiai, kulturális napok, falunapok, szemináriumok, stb.).

A rendezvények időtartama nincs megkötve, pályázni lehet akár egy, akár többnapos eseménysorozattal. Támogatás csak egy napra, így többnapos rendezvény esetében csak az egyik (a pályázó által kiválasztott) napra nyerhető, azonban a Támogató – egyes kivételes esetekben – a rendezvény fontosságára, a programmal kapcsolatban megnyilvánuló nagy érdeklődésre való tekintettel, külön elbírálás alapján, az esemény több napjára is nyújthat támogatást.

Benyújtási határidő: 2009. március 10.

A pályázat időbeli hatálya

Jelen kiírás keretében pályázni csak olyan rendezvénnyel lehet, amely 2009. május 15. és 2009. december 31. között valósul meg.

A pályázók köre

A pályázaton részt vehetnek önkormányzatok (települési és kisebbségi önkormányzat / önkormányzati társulás, azonos térségben lévő települések alkalmi társulása, stb.), önkormányzatok intézményei, non profit szervezetek, utóbbiak alkalmi társulása, továbbá magánszemélyek, amelyek vagy akik az ÚMVP akcióterületén  fekvő településen fentebb részletezett jellegű rendezvényt terveznek megvalósítani.