Pécsi József fotográfusi ösztöndíj 2014

mank

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet fiatal, alkotó fotográfusok részére a Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíj célja
Az  ösztöndíj  célja,  hogy  segítse  az  önálló  művészi  tevékenységet  folytató,  tehetséges fotográfusok  pályakezdését,  alkotómunkáját, művészi  fejlődését,  és  kedvező  feltételeket teremtsen a formanyelvében és tartalmában korszerű, színvonalas művek létrehozásához.

Pályázhatnak

Új pályázóknál  az 1979.  január 1. után születettek, korábbi ösztöndíjasoknál (akik még nem töltötték ki a 3 ösztöndíjas intervallumot) az 1977. január 1. után születettek.
Nem nyújthat be pályázatot felsőfokú oktatási intézménybe beiratkozott hallgató, valamint aki 2014-ban központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (a DLA-ösztöndíj, az NKA alkotói támogatása, stb.) részesül.

Ösztöndíjban részesülhet évente: legfeljebb 10 fő.

Az ösztöndíj időtartama: 12 hónap (2014. január 01. napjától 2014. december 31. napjáig)

Az ösztöndíj összege: Bruttó 100.000 Ft/hó

Az  ösztöndíj  az  SZJA  törvény  alapján  nem  minősül  adómentes  jövedelemnek,  ennek megfelelően  a  hatályos  jogszabályi  előírások szerinti  számfejtést  és  a  közterhek  levonását követően megállapított nettó összegben kerül kifizetésre.

A pályázat nyelve: magyar

Letölthető dokumentumok

Pályázati felhívás 2014
Pályázati dokumentumok

Pályázatok benyújtási határideje: 2014. február 26. 17:00 

A pályázatbeadással kapcsolatos további információ: 

Név: Soós Ildikó
tel.: +36 26 500 071/207 mellék
e-mail: osztondijak@alkotomuveszet.hu
A pályázat linkje:  Pécsi József fotográfusi ösztöndíj 2014

További pályázatok