palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázatírás magánszemélyeknek

pályázatírás magánszemélyeknek

A pályázati lehetőségek jelentős része cégek, gazdasági társaságok számára érhetők el, azonban számos olyan lehetőség van, amelyek kimondottan a magánszemélyek, – a lakosság számára biztosítanak kihagyhatatlan lehetőségeket. Cégünk célkitűzése, hogy sikeres pályázatok útján ügyfeleink hozzájussanak a forrásokhoz, a vissza nem térítendő támogatásokhoz. Támogatási forrásból energetikai korszerűsítést (nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés, napelemrendszer kiépítés), otthonfelújítást vagy műemléképület felújítást valósíthassanak meg.

Pályázati lehetőségek magánszemélyeknek

A lakossági célú pályázatok többsége vissza nem terítendő támogatás, kamatmentes hitel és hitelpályázat formájában válik elérhetővé.

A magánszemélyeknek szóló lakossági pályázatok elérhetőek a kulturális, művészeti, oktatási (ösztöndíjak), energetikai korszerűsítés, tanyafejlesztés, otthonteremtés és otthonfelújítás, műemlék és népi épületek felújítása és szálláshelyfejlesztés területeken.

A lakossági pályázatok jellemzői

Az elmúlt évek legsikeresebb vissza nem térítendő támogatása volt az Otthonfelújítási Program, a Népi Építészeti Program, a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program, valamint a Lakossági napelemes rendszerek támogatása program. A magánszemélyek számára szóló pályázatok számára kiírt pályázatok egyrésze, mint az Otthon Melege Program pályázatai, a Háztartási nagygép csere program, Lakossági napelemes rendszerek kiépítése pályázat, Fűtéskorszerűsítés, szálláshelyfejlesztés pályázatok egyszerűek, a pályázati adatlapok kitöltéséhez nem szükséges szakember igénybevétele.
Más pályázatok, mint pl. műemlékfelújítás és a Népi program pályázatai, a LEADER pályázatok magánszemélyeknek szóló pályázatai már túlnőhetnek azon, hogy magunk készítsük el a pályázatot és szükségessé válik szakmai tanácsadó vagy pályázatíró szakember segítsége.

Korábbi népszerű pályázatok magánszemélyeknek

Otthon Melege Program

A 2014-ben indult Otthon Melege Program a lakóépületek, és a háztartások energia hatékonyságának javítását, valamint megújuló energiát hasznosító rendszerek kialakítását szolgálták. A lakosság körében nagy népszerűségnek örvendett egyebek között a nyílászárók cseréjére, háztartási nagygépek cseréjére (hűtő vagy fagyasztó készülékek, mosógépek illetve mosó-szárítógépek), konvektorcsere valamint a fűtési rendszerek korszerűsítésre szolgáló pályázati felhívások. A vissza nem térítendő támogatás mértéke, az elszámolható költségek 10-50 %-volt. A felhívásra kizárólag olyan magyar adóazonosító jellel rendelkező nagykorú természetes személy pályázhatott, aki az adott ingatlannak legalább résztulajdonosa volt és megfelelt a pályázati feltételeknek.

Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program – Magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése

A szálláshelyfejlesztés pályázat célja, az volt, hogy a támogatási konstrukcióval lehetővé tegyék a magánszálláshelyeken és egyéb szálláshelyeken a minőségi szolgáltatási szint emelését. A pályázat 100%-os támogatási intenzitással bírt és szobánként 1.000 000 Ft támogatáshoz lehetett hozzájutni, max. 8.000 000 Ft támogatási összegig. A pályázatra magánszálláshely üzemeltetését végző természetes személyek és egyéni vállalkozók jelentkezhettek.

Otthonfelújítási Program

Az Otthonfelújítási Program 2022. december 31-ig volt igényelhető. A program célja volt a gyermeket nevelő családok lakhatási körülményeinek javítása, a hazai lakásállomány megújulásának ösztönzése és az építőipari ágazat fehérítése.  A támogatást a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő igénylő – azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak közösen, együttes igénylőként –igényelhették. A Program keretében a támogatást felújításra, nyílászárók cseréjére, homlokzati szigetelésre, tető korszerűsítése, gépesítésre, fűtéskorszerűsítésre lehetett fordítani. A program keretében legfeljebb 3 millió forintra, a számlával igazolt felújítási költségek 50 százalékára lehetett pályázni. A kérelmek elbírálása a beérkezést követő 30 napon belül történt meg, és a támogatás a Támogató Okirat kiállítását követő 5 napon belül került folyósításra.

Népszerű pályázatok magánszemélyeknek [Jelenleg is érvényben levő programok]

Népi program – Pályázat regisztrált és helyi védettség alatt álló népi műemlék épületekre

A Teleki Alapítvány irányítása alatt működő Népi program lehetőséget nyújt magánszemélyek tulajdonában lévő, műemléki védelem alatt álló népi épületek felújítására, korszerűsítésére és állagmegóvására és a kapcsolódó szakmai dokumentáció elkészítésére. A támogatásra magányszemélyek és cégek is pályázhatnak. A magánszemélyekre vonatkozó támogatási intenzitás mértéke 80%. A támogatás összege szakmai előkészítésre min. 500 ezer-maximum 2 millió forint, épületfelújításra min. 500 ezer-maximum 20 millió Ft. A támogatást többek között előkészítő dokumentációk elkészítésére, tetőszerkezet és tetőfelújításra, falszerkezet megerősítésre, faszerkezetek felújítására, nyílászárók cseréjére, festési és kőműves munkálatokra, szigetelésre és vizesedési problémák megoldására lehet felhasználni. A pályázatokat 2023.-ig évente kétszer írták ki. 2023-ban viszont egy alkalommal kerül kiírásra (augusztusban).

NKA – Műemlékfelújítási pályázat

Az NKA Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégiumának pályázata Műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására. A pályázat veszélyeztet műemlékekre is kiterjed. Az elérhető támogatás összeg. max. 7 millió Ft. A Támogatási intenzitás 50%. A pályázatra elsősorban magánszemélyek pályázhatnak. Az NKA pályázat 2023-ig minden év első negyedében jelent meg, 2023-ban várhatóan az év 4. negyedében.

Miért van szükség pályázatíróra?

A pályázatok feltételrendszere, az online pályázatkitöltő rendszer összetettsége, valamint a vonatkozó jogszabályok ismeretére felkészült szakembert kíván. Maga a pályázatírás egy folyamat, amely a projekt részletes bemutatásából, az előírt dokumentumok összegyűjtéséből és összeállításából áll. A pályázatíró a megrendelt szolgáltatástól függően, pályázatfigyelést végez, szakmai tanácsot ad, ellenőriz, folyamatosan nyomon követi az aktuális pályázati kiírások változásait, kapcsolatban van a  Közreműködő Szervezettel, elkészíti és benyújtja a pályázatot, részt vesz a hiánypótlási szakaszban és megválaszolja a tisztázó kérdéseket.

Okok, amelyek miatt a pályázatíróhoz fordul a pályázó:

 • Bonyolult pályázati felület
 • A pályázati kiírás, olyan terminusokat tartalmaz, amelynek megértéséhez egy pályázati rendszerekben jártas szakértőre van szükség
 • a szakmai anyagok elkészítéséhez szükséges szakemberek nem állnak a pályázó rendelkezésére
 • a Közreműködő szervezetekkel történő kapcsolattartás esetleges nehézkessége, meghaladja a pályázó türelmét
 • Önellenőrzés bizonytalansága
 • Pályázási rutin hiánya
 • az adott fejlesztési elképzeléshez a pályázó nem látja át a teljes pályázati rendszert és a kapcsolódó pályázati lehetőségeket

 Miért válasszon minket?

Cégünk 30 éves szakmai múlttal rendelkezik. Ismerjük az elmúlt időszak pályázati rendszereinek buktatóit, előnyeit és nehézségeit. A harminc év alatt kialakult ügyfélkörünk az egész országra kiterjed. Ügyfeleink számára komplex pályázati szakértői szolgáltatásokat nyújtunk Európai Uniós és hazai forrású pályázatokhoz. A vállalkozások, önkormányzatok, költségvetési és civil szervezetek mellett természetes személyekre szabott pályázati tanácsadást, pályázatfigyelést, pályázatírást, projektfejlesztést és projektmenedzsmentet végzünk.

Előzetes tanácsadás, előminősítés készítése

A pályázati tanácsadás során felmérjük a pályázni kívánó magánszemély igényeit, és a terveit, majd a kapott információk és felvázolt igényei alapján felajánljuk, hogy a pályázó válasszon szolgáltatáscsomagjaink közül, amelyek eltérő szolgáltatásokat tartalmaznak.

Az előminősítés és az első konzultáció ingyenes.

A szolgáltatáscsomagok tartalma: pályázatfigyelés, pályázati és szakmai tanácsadás, pályázatírás, projektfejlesztés és projektmenedzsment, amely szolgáltatások önállóan is megrendelhetők.

Kérje díjmentes előminősítésünket, és tudja meg, hogy jelenleg van-e benyújtható pályázat az Ön céljainak megfelelően, és Ön megfelel-e a feltételrendszernek!

Miért fontos a pályázatfigyelési szolgáltatás?

Fontos tudni, hogy a pályázatfigyelés nem egyenlő a pályázati hírlevéllel. A pályázati hírlevél összegyűjtött, érvényben levő pályázati kiírásokat tartalmaz válogatás nélkül. A kategorizált hírlevelek, mint pl. hírlevél KKV-nak, hírlevél civil szervezeteknek sem feltétlenül tartalmaz,  potenciális pályázati forrást. A hírlevél pályázati lehetőségek gyűjteménye.  A pályázatfigyelési szolgáltatás, személyre szabott, a pályázó igényeinek és feltételeinek megfelelő potenciális pályázati kiírások feltérképezését jelenti. A pályázatot átnézzük a pályázó feltételrendszerének és fejlesztési igényeinek megfelelően és már mint potenciális pályázat kerül az ügyfélhez. A pályázó a pályázatról vagy pályázati kiírásokról kivonatot és konzultációs időpontot kap, a  felemerült kérdések megválaszolása érdekében.

Pályázati hírlevél

A palyazatok.org felületen, Önnek lehetősége van pályázati hírlevélre való feliratkozásra: ITT

A pályázatírás menete

Miután ismertettük Önnel a pályázati folyamatot és az egymást követő lépéseit kerül sor a szerződés megkötésére. Pályázatírási szolgáltatásunk minden olyan tevékenységet magába foglal, amely a támogatás elnyeréséhez vezet, az előkészítést, a pályázati adatlap és a dokumentáció elkészítését, valamint a pályázat benyújtását, és a szükséges hiánypótlások elvégzését.

Előkészítés

Tájékoztatjuk az Ön által elvégezendő feladatokról (a szakmai anyag összeállításához szükséges adatokkal, dokumentumokkal kapcsolatosan) annak érdekében, hogy a pályázat határidőre benyújtásra kerülhessen.

Pályázatírás

Az előkészítést követően kerül sor a pályázat megírására és benyújtására. A sikeres pályázatírás elengedhetetlen feltétele egyrészt a korábbi pályázatok, és pályázati időszakok során szerzett tapasztalatok megléte, valamint az aktuális támogatási rendszer, az eljárásrend, valamint a hatályos jogszabályi környezet alapos ismerete. Célunk az, hogy a kiszemelt támogatást Ön elnyerje, ezért a folyamat során mindent megteszünk, amely a forrás elnyeréséhez vezet egészen a támogatási szerződésig bezárólag.  Ennek érdekében amennyiben Ön szükségét érzi, folyamatosan tartjuk a kapcsolatot (e-mailben, telefonon), egyeztetünk a kidolgozásra kerülő pályázati anyaggal kapcsolatban, figyelembe vesszük az esetleges felmerülő változtatási javaslatokat.

 • Tájékoztatjuk a konkrét felhívás feltételeiről.
 • Az igényekkel összhangban meghatározzuk a projekt célját.
 • Bekérjük a szükséges adatokat és információkat.
 • Elkészítjük a pályázathoz kapcsolódó szakmai terveket, megalapozó tanulmányokat, programterveket.
 • Bekérjük és ellenőrizzük a csatolandó dokumentumokat.
 • Összeállítjuk a komplex pályázati anyagot, majd benyújtjuk.
 • Összeállítjuk és benyújtjuk az esetleges hiánypótlást/tisztázandó kérdés anyagát.

A pályázatírás díja

Cégünk a pályázóink sikerében érdekelt, ezért szolgáltatásunk díjazása két lépcsős: fix díj fizetendő a pályázat benyújtásáért, illetve fix díjas + sikerdíjas konstrukciót ajánlunk Ügyfeleinknek.

Projektmenedzsment

Amennyiben a megrendelő igényli, végig követjük projekt teljes életciklusát. A támogatási szerződés aláírását követően igény szerint akár a fenntartási időszak végéig figyelemmel kísérjük a pályázatot. Projektmenedzsment szolgáltatás keretében szakértő tanácsokat nyújtunk a megvalósítás valamennyi szakaszához. Elvégezzük a kötelező tevékenységek dokumentálását – előrehaladási jelentés, kifizetési kérelem, pénzügyi elszámolás -, valamint a projekt záróbeszámolójának elkészítését, a fenntartási jelentések benyújtását.

Utánkövetési fázis

A Támogatási szerződés szerinti utánkövetési jelentések elkészítése a fenntartási időszakban.